Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Treatment of aortic valve stenosis with a new-generation TAVI-valve

Show simple item record

dc.date.accessioned 2018-03-19T09:17:31Z
dc.date.available 2018-03-19T09:17:31Z
dc.date.issued 2018-03-19
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/17416
dc.title Treatment of aortic valve stenosis with a new-generation TAVI-valve en
ethesis.discipline Cardiothoracic Surgery en
ethesis.discipline Sydän- ja rintaelinkirurgia fi
ethesis.discipline Hjärt- och thoraxkirurgi sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/437e5dcf-ff99-4e6b-b857-bd2b94ac4d74
ethesis.faculty Lääketieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Medicine en
ethesis.faculty Medicinska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a4d5aaa2-b5aa-41a7-ba4c-e5e0df7a902d
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Sandström, Roberta
dct.issued 2018
dct.language.ISO639-2 eng
dct.abstract Background: Transcatheter aortic valve implantation (TAVI) has become an established treatment option for selected patients with severe symptomatic aortic valve stenosis. Aims of the current study: To evaluate the performance of the new-generation, repositionable Lotus Valve in patients who were treated with the device at Helsinki University Hospital between December 2013 and November 2015 Methods and results: Data of 68 consequent patients was retrospectively collected and analyzed. The mean age was 80 years, 51.5% were female and 94.1% had symptoms of NYHA functional class III-IV at baseline. Lotus implantation was successful in 100% of cases and valve repositioning was successfully performed in 17 cases. The operative and 3-month mortality rate was 2.9%. Eighteen patients (29.0%) received a new permanent pacemaker within 30 days of the procedure. At 3 months, 88.3% were of NYHA class I-II, the average peak gradient decreased from 74 ± 20 mmHg to 18 ± 7 mmHg and the average mean gradient from 46 ± 12 mmHg to 11 ± 4 mmHg, compared to baseline. No moderate or severe paravalvular leak (PVL) occurred at 3 months. The 1-year mortality rate was 8.8% and 85.4% had symptoms of NYHA class I-II. The average peak and mean aortic gradients remained at the same level as at 3 months. No moderate or severe PVL occurred at 1 year. Conclusions: This study demonstrates a high device success rate and good outcomes for patients treated with the Lotus valve. The early performance of the valve was favorable and the valve function remained good during the 1 year follow-up. The main problem after Lotus implantation in this study was the high rate of pacemaker implantations. en
dct.abstract Bakgrund: Kateterburen klaffimplantation, TAVI (Transcatheter aortic valve implantation), är idag ett etablerat behandlingsalternativ för utvalda patienter med svår symptomatisk aortastenos. Mål: Att utvärdera prestationen av Lotus-klaffen hos patienter som behandlades vid Helsingfors universitetssjukhus mellan december 2013 och november 2015. Metoder och resultat: Data om 68 patienter som behandlades med den ifrågavarande klaffen samlades in från patientdatabaser och analyserades retrospektivt. Medelåldern var 80 år, 51,5% var kvinnor och 94,1% hade symptom av NYHA-klass 3-4 innan ingreppet. Alla utförda Lotus-implantationer lyckades och omplacering av klaffen utfördes framgångsrikt i 17 fall. Operativa mortaliteten samt mortaliteten vid 3 månader efter ingreppet var 2,9%. Aderton (29,0%) patienter fick en ny permanent pacemaker inom 30 dagar efter ingreppet. Vid tre månader hade 88,3% symptom av NYHA-klass 1-2, den genomsnittliga toppgradienten minskade från 74 ± 20 mmHg till 18 ± 7 mmHg och den genomsnittliga medelgradienten från 46 ± 12 mmHg till 11 ± 4 mmHg, jämfört med utgångsläget. Ingen måttlig eller svår paravalvulär läckage förekom vid 3 månader. Mortaliteten vid 1 år var 8,8% och 85,4% hade symptom av NYHA-klass 1-2. Genomsnittliga topp- och medelgradienterna förblev på samma nivå som vid 3 månader. Ingen måttlig eller svår paravalvulär läckage förekom vid 1 år. Slutsatser: Denna studie visar bra resultat efter Lotus-implantation. Klaffens funktion var fördelaktig under tidig uppföljning och förblev bra under den utsatta uppföljningstiden på 1 år. Den största nackdelen med Lotus-klaffen i denna studie var den höga incidensen av nya pacemakers. sv
dct.language en
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language englanti fi
ethesis.language English en
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Nykänen, Antti
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:37ac6fc7-1772-4cfe-9dab-cdb56cf7f95b
ethesis.degreeprogram Lääketieteen koulutusohjelma fi
ethesis.degreeprogram Medical curriculum en
ethesis.degreeprogram Medicinska utbildningsprogrammet sv
ethesis.degreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/767842ad-05d0-4813-84df-c487f341f1ca
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2018-01-30 10:32:45:934
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201803191493
dc.type.dcmitype Text
ethesis.discipline.med Sydän- ja rintaelinkirurgia fi

Files in this item

Files Size Format View
Treatment of ao ... -generation TAVI-valve.pdf 834.9Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record