Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Citizen participation in general planning in Helsinki : rhetorical analysis of the 2016 city boulevard discussion

Show full item record

Title: Citizen participation in general planning in Helsinki : rhetorical analysis of the 2016 city boulevard discussion
Author(s): Luhtaniemi, Maria
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Discipline: Social and Public Policy
Language: English
Acceptance year: 2018
Abstract:
Citizen participation in urban planning has increased in recent decades. In Finland, it is one of the primary objectives of the national Land Use And Building Act (Maankäyttö- ja rakennuslaki), which means participatory planning required in all land use planning. General plan is a document that provides general guidelines for land use and assigns land for different purposes to form a basis for detailed planning and construction. In Helsinki, the latest general plan was accepted by the City Council in 2016. One of the topics that received the largest attention throughout the process was the city's decision to turn its highway-like entry routes into city boulevards that favour pedestrians, cyclist and public transport. This Master's Thesis examines citizen participation in the Helsinki general plan in 2016 with the focus on the city boulevard question. It examines the discussion which took place between the city planners and three groups: other public officials, neighbouring municipalities and individual citizens.The data for this thesis comes from the document called interaction report, in which the planners summarise the comments from these stakeholders and respond to criticism. Through the method of rhetorical analysis, the thesis will seek to answer how the planning decisions are justified, how the planners respond to criticism and how is the planning situation framed for different interest groups. The analysis shows that the main ways to justify the city boulevards were the city's jurisdiction to make this decision, and the collaboration and investigations that had gone into the process. The city boulevard were framed as a city development project that brings growth and benefits everyone. This thesis, more generally, explores the questions of general planning and participation, and gives important insight into the citizen participation process in Finland.
Kansalaisosallistuminen kaupunkisuunnittelussa on lisääntynyt viime vuosikymmeninä. Suomessa se on yksi maankäyttö- ja rakennuslain ensisijaisista tavoitteista, mikä tarkoittaa, että kaikessa maankäytön suunnittelussa vaaditaan kansalaisosallistumista. Yleiskaava antaa yleisiä suuntaviivoja maankäytölle ja luokittelee maata eri käyttötarkoituksiin. Kaava toimii myöhemmässä vaiheessa asemakaavoituksen ja rakentamisen pohjalla. Helsingissä viimeisin yleiskaava hyväksyttiin lokakuussa 2016. Eräs paljon huomiota herättäneistä päätöksistä oli päätös muuttaa moottoritiemäiset sisääntuloväylät joukkoliikennettä, pyöräilijöitä ja kävelijöitä suosiviksi kaupunkibulevardeiksi. Tämä pro gradu -tutkielma tutkii kansalaisosallistumista Helsingin vuoden 2016 yleiskaavassa keskittyen kaupunkibulevardikysymykseen. Se tarkastelee keskustelua, joka käytiin kaupunkisuunnittelijoiden ja muiden viranomaisten, naapurikuntien ja kansalaisten välillä. Aineistona toimii vuorovaikutusraportti, jossa suunnittelijat tiivistävät saamaansa palautetta ja vastaavat kritiikkiin. Retorista analyysia hyödyntäen tämä tutkielma pyrkii löytämään vastauksen siihen, kuinka kaavoituspäätöksiä perustellaan, kuinka suunnittelijat vastaavat kritiikkiin ja kuinka suunnittelua kehystetään eri intressiryhmille. Analyysin pohjalta selviää, että yleisimmät tavat, joilla kaupunkibulevardeja perustellaan ovat kaupungin oikeutus tämän päätöksen tekemiseen, prosessin aikana tehty yhteistyö muiden toimijoiden kanssa sekä päätösten takana ollut tutkimustieto. Kaupunkibulevardit esitettiin kaupunkikehitysprojektina, joka tuo mukanaan kaikkia osapuolia hyödyttävää kasvua. Tämä pro gradu -tutkielma tutkii näiden kysymysten rinnalla yleiskaavoitusta ja osallistumista yleisemminkin, ja antaa tietoa kansalaisosallistumisesta Suomessa.
Keyword(s): participatory planning citizen participation urban planning city boulevards densification general plan rhetorical analysis policy analysis Finland osallistava suunnittelu kansalaisosallistuminen kaupunkisuunnittelu kaupunkibulevardi tiivistäminen yleiskaava retorinen analyysi Helsinki Suomi


Files in this item

Files Size Format View
Luhtaniemi_Yhteiskuntapolitiikka.pdf 1.408Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record