Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

TLR2 and TLR4 predict favorable prognosis in local pancreatic cancer

Show full item record

Title: TLR2 and TLR4 predict favorable prognosis in local pancreatic cancer
Author(s): Lanki, Mira; Seppänen, Hanna; Mustonen, Harri; Böckelman, Camilla; Juuti, Anne; Hagström, Jaana; Haglund, Caj
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Discipline: Gastroenterological Surgery
Language: English
Acceptance year: 2018
Abstract:
Tollin kaltaiset reseptorit ovat tärkeä osa immuunisoluja: ne tunnistavat vieraita molekyylirakenteita ja käynnistävät paikallisen tulehdusreaktion. Lisäksi tietyissä syövissä on havaittu esiintyvän suuria pitoisuuksia näitä reseptoreita – useimmiten tämä on merkki huonosta ennusteesta. Me halusimme tutkia Tollin kaltaisten reseptoreiden 2 ja 4 (TLR2 ja TLR4) ilmentymää haiman duktaalisessa adenokarsinoomassa, yleisimmässä ja tappavimmassa haimasyöpätyypissä. Halusimme selvittää, onko näillä reseptoreilla tässä syövässä ennusteellista merkitystä. Aineistomme koostuu HYKSissä vuosina 2000-2011 leikatun 154 haimasyöpäpotilaan tuumorinäytteestä. Syövät olivat levinneisyysasteiltaan I-III, ja niiden tyyppi varmistettiin duktaaliseksi adenokarsinoomaksi. Potilaat eivät olleet saaneet leikkausta edeltävää syöpähoitoa. Tuumoreista valmistimme immunologiset värjäykset, joista värjäysintensiteetin perusteella arvioimme tutkimiemme reseptoreiden ilmentymää. Luokittelimme näytteet asteikolla 0-3, jossa 0 merkitsi negatiivista värjäystulosta, ja 1, 2 ja 3 heikkoa, kohtalaista ja voimakasta vär- jäytymistä. Näitä värjäystuloksia vertasimme potilaiden kliinis-patologisiin tietoihin Fischerin testin avulla. Varsinaiseen elinaika-analyysiin käytimme Kaplan-Meier-metodia sekä log rank -testiä; yksi- ja monimuuttuja-analyyseihin käytimme Cox-regressioanalyysimallia. Kumpikaan tutkimamme reseptori ei suoraan ollut yhteydessä ennusteeseen. Paikallisessa haimasyövässä ennustevaikutus oli kuitenkin selvä: voimakas TLR2-ilmentymä merkitsi parempaa ennustetta potilailla, joiden tuumorikoko oli alle 30mm (HR=0.32; 95% CI 0.13 – 0.75; p=0.009), ja voimakas TLR4-ilmentymä parempaa ennustetta potilailla, joiden tauti ei ollut levinnyt imusolmukkeisiin (HR=0.21; 95% CI 0.07 – 0.65; p=0.006). Usein paikallista tulehdusreaktiota pidetään haitallisena ja syövän kannalta otollisena, erityisesti sen jatkuessa pitkään. Näin ei kuitenkaan vaikuttaisi olevan haiman duktaalisessa adenokarsinoomassa, joka on erityisen tunnettu aggressiivisuudestaan ja huonosta ennusteestaan. Tässä tilanteessa TLR2- ja TLR4-välitteinen paikallinen tulehdus vaikuttaa pikemminkin suojaavan potilasta.
BACKGROUND: Toll-like receptors (TLRs) play an essential role in our innate immune system and are a focus of interest in contemporary cancer research. Thus far, TLRs have shown promising prognostic value in carcinomas of the oral cavity, colon, and ovaries, but the role of TLRs in pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) awaits exploration. We set out to investigate whether TLR expression could serve in prognostic evaluation in PDAC, as well. METHODS: Our study comprised 154 stage I – III PDAC patients surgically treated at Helsinki University Hospital between 2000 and 2011. Patients who received neoadjuvant therapy were excluded. Tissue microarrays and immunohistochemistry allowed assessment of the expression of TLR2 and TLR4 in PDAC tissue, and we matched staining results against clinicopathological parameters using Fischer's test. For survival analysis, we used the Kaplan-Meier method and the log-rank test, and the Cox regression proportional hazard model for univariate and multivariate analyses. RESULTS: Strong TLR2 expression was observable in 51 (34%) and strong TLR4 in 50 (33%) patients. Overall, neither marker showed any direct coeffect on survival. However, strong TLR2 expression predicted better survival when tumor size was less than 30 mm (HR=0.32; 95% CI 0.13 – 0.75; p=0.009), and strong TLR4 expression predicted better survival in patients with lymph-node-negative disease (HR=0.21; 95% CI 0.07 – 0.65; p=0.006). CONCLUSION: We found strong TLR2 and TLR4 expression to be independent factors of better prognosis in PDAC patients with stage I-II disease.
Keyword(s): PDAC Tollin kaltaiset reseptorit haiman duktaalinen adenokarsinooma haimasyöpä prognoosi TLR-2 TLR-4 Haiman duktaalinen karsinooma Ennuste


Files in this item

Files Size Format View
Syventavat_opinnot_LANKI.pdf 6.197Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record