Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

”I Am What You Call A Hooligan” : Gender in the UK Suffrage Movement 1905-1918

Show simple item record

dc.date.accessioned 2018-04-24T13:48:19Z
dc.date.available 2018-04-24T13:48:19Z
dc.date.issued 2018-04-24
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/17713
dc.title ”I Am What You Call A Hooligan” : Gender in the UK Suffrage Movement 1905-1918 en
ethesis.discipline yleinen historia fi
ethesis.discipline General History en
ethesis.discipline allmän historia sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/1c0e88d8-9250-44f2-aa41-069683376be0
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a1d233ba-0cef-4649-a112-6c6badcc23f9
ethesis.department Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos fi
ethesis.department Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies en
ethesis.department Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning sv
ethesis.faculty Humanistinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Arts en
ethesis.faculty Humanistiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/4c936847-0cd8-46d4-b842-e9ebb8670ab7
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Niemi, Tiia
dct.issued 2018
dct.language.ISO639-2 eng
dct.abstract 1900-luvun alussa Ison-Britannian naisilla ei ollut oikeutta äänestää parlamenttivaaleissa. Useita organisaatioita syntyi kampanjoimaan äänioikeuden saavuttamiseksi. Suurimmat näistä olivat laillisia kampanjointikeinoja käyttänyt National Union of Women’s Suffrage Societies (NUWSS) sekä militantti Women’s Social and Political Union (WSPU). Kyseiset organisaatiot olivat usein kovan kritiikin kohteena, sillä naisten ei kuulunut osallistua poliittiseen elämään ajan sukupuoliroolien mukaan. Tämä tutkielma tarkastelee, miten NUWSS ja WSPU määrittelivät sukupuoleen liittyviä konsepteja, kuten feminiinisyyttä ja maskuliinisuutta, vuodesta 1905 rajoitetun äänioikeuden saavuttamiseen vuonna 1918. Lähteinä käytetään äänioikeusorganisaatioiden lehtiä ja pamfletteja sekä avainjäsenten elämänkertoja ja muistelmia. Kaiken kaikkiaan organisaatioiden välillä ei ollut suuria eroja, vaikka ne käyttivät eri taktiikoita äänioikeuskampanjoinnissa. Sekä NUWSS että WSPU kyseenalaistivat yhteiskunnan jaottelun miesten ja naisten alueisiin ennen ensimmäisen maailmansodan puhkeamista vuonna 1914. Ne myös ylläpitivät tiettyjä traditionaalisia ajatuksia naiseudesta ja miehisyydestä. Naisten piti saada osallistua politiikkaan tasa-arvoisina miesten rinnalla, mutta naiset olivat myös miehiä rauhanomaisempia, ja äitiys sekä kodinhoito olivat tärkeitä naisten tehtäviä. Eniten organisaatiot kyseenalaistivat olettamusta, että brittiläinen yhteiskunta sekä politiikkaa perustuu miesten näkökulmaan ja miehisen voiman käytölle. Ne uskoivat naisten rauhallisen luonteen ja korkeampien moraalien luovan paremman ja kehittyneemmän yhteiskunnan. Ensimmäisellä maailmansodalla oli konservatiivinen vaikutus NUWSS:in ja WSPU:n ajatteluun sukupuolesta. Ennen sotaa kumpikin organisaatio oli pitänyt sotimista ja väkivallan käyttöä barbaarina miehisenä paheena. Sodan puhjettua tämä ajatellut ei kadonnut, vaan siirtyi erityisesti kuvaamaan saksalaisia vihollisia. Brittiläisten miesten jaloa maskuliinisuutta kehuttiin, kun taas naisten perinteistä hoivaajan roolia korostettiin. Sota kuitenkin myös antoi uusia mahdollisuuksia naisille esimerkiksi ammateissa. Tämänlainen tasapainottelu perinteisten ja uudistuneiden sukupuolikäsitysten välillä selittää, miksi organisaatioiden argumentit saattoivat vaihdella ja olla ristiriidassa keskenään. fi
dct.subject äänioikeus fi
dct.subject Iso-Britannia fi
dct.subject naiset fi
dct.subject sukupuoli fi
dct.subject 1900-luku fi
dct.subject ensimmäinen maailmansota fi
dct.language en
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language English en
ethesis.language englanti fi
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Mikkeli, Heikki
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:3f25aeb8-7ef5-459d-b075-8afc8cc58939
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2018-03-19 14:21:42:123
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201804241733
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View
Niemi_Tiia_Pro_gradu_2018.pdf 538.7Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record