Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Restauraation merkitys juurihoidetun hampaan pitkäaikaisennusteessa

Show full item record

Title: Restauraation merkitys juurihoidetun hampaan pitkäaikaisennusteessa
Author(s): Hotulainen, Aino Henriikka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Discipline: Cariology and Endodontics
Language: Finnish
Acceptance year: 2018
Abstract:
Tässä kirjallisuuskatsauksessa on haluttu selventää juurihoidetun hampaan restauraatiomenetelmien vaikutusta hampaan pitkäaikaisennusteessa. Tavoitteena on selvittää, mikä restauraatiomateriaali ja minkä tyyppinen restauraatio on optimaalisin ratkaisu juurihoidetun hampaan hoidossa missäkin tapauksessa. Kun kliinikko tuntee materiaalin ja tekniikan valintaan vaikuttavat tekijät, hän osaa suositella parasta ratkaisua potilaalle. Kirjallisuuskatsausta varten on haettu artikkeleita, joissa esitellään eri restauraatiomenetelmiä ja vertaillaan sekä juurihoidon laadun ja restauraation merkitystä hampaan ennusteelle, että eri menetelmillä restauroituja hampaita. Kirjallisuuskatsaus koostuu kahdesta osasta. Ensin selvennetään erilaiset juurihoidetun hampaan restauraatiomenetelmät. Sen jälkeen tarkastellaan tarkemmin tutkimustuloksia edellä esitellyistä aiheista. Viimeisessä kappaleessa pohditaan tutkimusten tuloksia, ja tehdään yhteenveto. Artikkeleita läpikäydessä korostuu, että aiheesta ei ole tehty riittävästi laadukasta tutkimusta. Tutkimusten otokset, seuranta-ajat, kriteerit, sekä hoitotekniikat, -materiaalit ja – ympäristöt vaihtelivat runsaasti. Muutamia johtopäätöksiä voidaan kuitenkin esittää. Adekvaatti juurihoito on merkittävin hampaan pitkäaikaisennustetta parantava tekijä. Adekvaatin juurihoidon lisäksi adekvaatisti toteutettu restauraatio parantaa hampaan ennustetta edelleen, ja parhaat ennusteet saadaankin sekä adekvaatilla juurihoidolla, että restauraatiolla varustetuille hampaille. Juurihoidetussa hampaassa 1-2 pinnalle ulottuvat kaviteetit voidaan yleensä restauroida yhdistelmämuovilla. Kun juurihoidetun hampaan kaviteetti ulottuu kolmelle pinnalle tai yli, voikin olla mielekästä harkita onlay-tyyppisen täytteen, endo-kruunun tai perinteisen kruunun valmistusta. 4-5 pinnan kaviteeteille paras ja kestävin vaihtoehto lienee proteettinen hammaskruunu epäsuoralla menetelmällä valmistettuna.
Keyword(s): root canal restoration quality prognosis


Files in this item

Files Size Format View
180103 Hotulainen SYVÄRIT korjattu versio.pdf 577.2Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record