Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Restauraation merkitys juurihoidetun hampaan pitkäaikaisennusteessa

Show simple item record

dc.date.accessioned 2018-05-24T05:37:58Z
dc.date.available 2018-05-24T05:37:58Z
dc.date.issued 2018-05-24
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/18128
dc.title Restauraation merkitys juurihoidetun hampaan pitkäaikaisennusteessa fi
ethesis.discipline Cariology and Endodontics en
ethesis.discipline Kariologia ja endodontia fi
ethesis.discipline Kariologi och endodonti sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/B9ca97b8-4a49-4b68-8329-27a88500c163
ethesis.faculty Lääketieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Medicine en
ethesis.faculty Medicinska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a4d5aaa2-b5aa-41a7-ba4c-e5e0df7a902d
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Hotulainen, Aino Henriikka
dct.issued 2018
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Tässä kirjallisuuskatsauksessa on haluttu selventää juurihoidetun hampaan restauraatiomenetelmien vaikutusta hampaan pitkäaikaisennusteessa. Tavoitteena on selvittää, mikä restauraatiomateriaali ja minkä tyyppinen restauraatio on optimaalisin ratkaisu juurihoidetun hampaan hoidossa missäkin tapauksessa. Kun kliinikko tuntee materiaalin ja tekniikan valintaan vaikuttavat tekijät, hän osaa suositella parasta ratkaisua potilaalle. Kirjallisuuskatsausta varten on haettu artikkeleita, joissa esitellään eri restauraatiomenetelmiä ja vertaillaan sekä juurihoidon laadun ja restauraation merkitystä hampaan ennusteelle, että eri menetelmillä restauroituja hampaita. Kirjallisuuskatsaus koostuu kahdesta osasta. Ensin selvennetään erilaiset juurihoidetun hampaan restauraatiomenetelmät. Sen jälkeen tarkastellaan tarkemmin tutkimustuloksia edellä esitellyistä aiheista. Viimeisessä kappaleessa pohditaan tutkimusten tuloksia, ja tehdään yhteenveto. Artikkeleita läpikäydessä korostuu, että aiheesta ei ole tehty riittävästi laadukasta tutkimusta. Tutkimusten otokset, seuranta-ajat, kriteerit, sekä hoitotekniikat, -materiaalit ja – ympäristöt vaihtelivat runsaasti. Muutamia johtopäätöksiä voidaan kuitenkin esittää. Adekvaatti juurihoito on merkittävin hampaan pitkäaikaisennustetta parantava tekijä. Adekvaatin juurihoidon lisäksi adekvaatisti toteutettu restauraatio parantaa hampaan ennustetta edelleen, ja parhaat ennusteet saadaankin sekä adekvaatilla juurihoidolla, että restauraatiolla varustetuille hampaille. Juurihoidetussa hampaassa 1-2 pinnalle ulottuvat kaviteetit voidaan yleensä restauroida yhdistelmämuovilla. Kun juurihoidetun hampaan kaviteetti ulottuu kolmelle pinnalle tai yli, voikin olla mielekästä harkita onlay-tyyppisen täytteen, endo-kruunun tai perinteisen kruunun valmistusta. 4-5 pinnan kaviteeteille paras ja kestävin vaihtoehto lienee proteettinen hammaskruunu epäsuoralla menetelmällä valmistettuna. fi
dct.subject root canal en
dct.subject restoration en
dct.subject quality en
dct.subject prognosis en
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Tjäderhane, Leo
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:eea3090d-342f-42f6-b088-4ca794e0cf18
ethesis.degreeprogram Hammaslääketieteen koulutusohjelma fi
ethesis.degreeprogram Dental curriculum en
ethesis.degreeprogram Odontologiska utbildningsprogrammet sv
ethesis.degreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/65a12edc-c954-4554-bf1f-54a7d860abdc
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2018-04-10 12:19:07:601
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201805242051
dc.type.dcmitype Text
ethesis.discipline.med Kariologia ja endodontia fi

Files in this item

Files Size Format View
180103 Hotulainen SYVÄRIT korjattu versio.pdf 577.2Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record