Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Autoimmune Diseases and Oral Health : 30-Year Follow-Up of a Swedish Cohort

Show simple item record

dc.date.accessioned 2018-05-24T05:38:18Z
dc.date.available 2018-05-24T05:38:18Z
dc.date.issued 2018-05-24
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/18129
dc.title Autoimmune Diseases and Oral Health : 30-Year Follow-Up of a Swedish Cohort en
ethesis.discipline Infectious Diseases en
ethesis.discipline Periodontology en
ethesis.discipline Odontology en
ethesis.discipline Infektiosairaudet fi
ethesis.discipline Parodontologia fi
ethesis.discipline Hammaslääketiede fi
ethesis.discipline Infektionssjukdomar sv
ethesis.discipline Parodontologi sv
ethesis.discipline Odontologi sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/E4f35b1b-77e4-4a29-8e23-0941bf68b7e5
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/852dfac5-9644-4dda-ade8-5edf2606baf6
ethesis.faculty Lääketieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Medicine en
ethesis.faculty Medicinska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a4d5aaa2-b5aa-41a7-ba4c-e5e0df7a902d
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Julkunen, Anna
dct.creator Heikkinen, Anna Maria
dct.creator Söder, Birgitta
dct.creator Söder, Per-Östen
dct.creator Toppila-Salmi, Sanna
dct.creator Meurman, Jukka
dct.issued 2017
dct.language.ISO639-2 eng
dct.abstract Aim: Oral infections up-regulate a number of systemic inflammatory reactions that, in turn, play a role in the development of systemic diseases. We investigated the association between oral health and autoimmune diseases in a cohort of Swedish adults. Hypothesis was that poor oral health associates with incidence of autoimmune diseases. Materials and Methods: Overall 1676 subjects aged 30–40 years old from Stockholm County (Sweden) participated in this study in 1985. Subjects were randomly selected from the registry file of Stockholm region and were followed-up for 30 years. Their hospital and open health care admissions (World Health Organization ICD 9 and 10 codes) were recorded from the Swedish national health registers. The association between the diagnosed autoimmune disease and the oral health variables were statistically analyzed. Results: In all, 50 patients with autoimmune diagnoses were detected from the data. Plaque index was significantly higher in the autoimmune disease group (≥median 35 (70%) vs. under median 872 (54%), p = 0.030). No statistical difference was found in gingival index, calculus index, missing teeth, periodontal pockets, smoking or snuff use between patients with and without autoimmune disease. Conclusions: Our study hypothesis was partly confirmed. The result showed that subjects with a higher plaque index, marker of poor oral hygiene, were more likely to develop autoimmune diseases in 30 years. en
dct.abstract Suuperäiset tulehdukset, kuten parodontiitti, vaikuttaa koko kehon tulehdusasteeseen. Infektiot kehossa voivat laukaista autoimmuunisairauksia, joten tutkimuksemme tavoitteena oli selvittää, voiko parodontiitilla ja autoimmuunisairauksilla olla yhteyttä. Tutkimukseen osallistui 1676 satunnaisesti valittua tukholmalaista potilasta, joiden ikä oli 30-40 vuotta tutkimuksen aloitusvuonna 1985. Potilaille tehtiin suun perustutkimus sekä heidän terveystottumuksia, kuten tupakointia ja nuuskan käyttöä, kysyttiin. Potilaita seurattiin 30 vuotta, jona aikana heidän sairaalan ja avoterveydenhuollon ICD9 ja ICD10 koodit kirjattiin tutkimukseen. Kaikkiaan 50 potilaalla oli todettu autoimmuunisairaus ja heidän suunterveysparametreja verrattiin terveisiin potilaihin (n=1626). Merkittävänä tuloksena saimme, että autoimmuunisairailla potilailla oli korkeampi plakki-indeksi (plakin määrä) verrattuna terveisiin. Tilastollisesti merkitseviä eroja emme löytäneet ryhmien välillä hammaskivi-indeksin, ientulehdus-indeksin, puuttuvien hampaiden lukumäärän, syventyneiden ientaskujen, tupakoinnin tai nuuskaamisen suhteen. Tutkimuksemme hypoteesi toteutui kuitenkin siltä osin, että potilaille, joilla oli suurempi plakki-indeksi, ja siten huono suuhygienia, kehittyi 30-vuoden seurannassa todennäköisemmin autoimmuunisairaus. fi
dct.subject autoimmune disease en
dct.subject oral health en
dct.subject association en
dct.subject plaque index en
dct.subject follow-up study en
dct.subject autoimmuunisairaus fi
dct.subject suun terveys fi
dct.subject assosiaatio fi
dct.subject plakki-indeksi fi
dct.subject seurantatutkimus fi
dct.language en
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language English en
ethesis.language englanti fi
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Meurman, Jukka H.
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:a49475bc-0616-4305-ab49-4e607abb2b7e
ethesis.degreeprogram Hammaslääketieteen koulutusohjelma fi
ethesis.degreeprogram Dental curriculum en
ethesis.degreeprogram Odontologiska utbildningsprogrammet sv
ethesis.degreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/65a12edc-c954-4554-bf1f-54a7d860abdc
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2018-03-07 13:45:48:427
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201805242052
dc.type.dcmitype Text
ethesis.discipline.med Infektiosairaudet fi
ethesis.discipline.med Parodontologia fi
ethesis.discipline.med Hammaslääketiede fi

Files in this item

Files Size Format View
Tutkielma_eThesis_AnnaJulkunen.pdf 301.6Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record