Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Lihakseen pistettävien petidiinin ja oksikodonin vaikutusaikojen vertailu ensisynnyttäjien latenssi- ja avautumisvaiheen kivunhoidossa

Show full item record

Title: Lihakseen pistettävien petidiinin ja oksikodonin vaikutusaikojen vertailu ensisynnyttäjien latenssi- ja avautumisvaiheen kivunhoidossa
Author(s): Kivikataja, Karla
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Discipline: Anaesthesiology and Intensive Care Medicine
Language: Finnish
Acceptance year: 2018
Abstract:
Petidiini ja oksikodoni ovat vahvoja kipulääkkeitä eli opioideja. Niitä käytetään synnytyskivun hoidossa pääasiassa synnytyksen alkuvaiheessa. Haittavaikutuksista yleisimpiä ovat pahoinvointi, huimaus, ummetus ja uneliaisuus. Suurin osa synnyttäjistä kokee synnytyskivun sietämättömänä tai voimakkaana. Kivun voimakkuutta voidaan kuvata VAS-janan (visual analogue scale) avulla. Siinä kivun voimakkuus merkitään 100 millimetriä pitkälle janalle, jonka toinen ääripää edustaa täysin kivutonta tilannetta (VAS 0 mm) ja toinen ääripää kovinta kuviteltavissa olevaa kipua (VAS 100 mm). Raskauden aikana tapahtuu monia fysiologisia muutoksia, jotka vaikuttavat systeemisten opioidien farmakokinetiikkaan. Tähän mennessä on tehty vain vähän tutkimuksia petidiinin ja oksikodonin vaikutusajasta raskaana olevilla naisilla. Tämän tutkimuksen avulla saadaan alustavaa lisätietoa siitä, kuinka lyhyillä annosväleillä näitä opioideja voidaan antaa synnytyksen alkuvaiheen kivunlievityksessä. Tutkimus tehtiin kyselylomakkeiden ja SPSS-analysointiohjelman avulla. Tutkimuksessa saatiin viitteitä siitä, että perinteisesti käytetyllä petidiinillä saattaa olla pidempi vaikutusaika kuin oksikodonilla. Tulosten perusteella on myös mahdollista, että VAS-lasku on suurempi oksikodonilla kuin petidiinillä. Lisäksi opioidien haittavaikutusprofiili näyttäisi olevan raskaana olevilla samankaltainen kuin muulla väestöllä. Pienen otoksen ja suurten keskihajontojen vuoksi suoria johtopäätöksiä näiden tutkimustulosten perusteella ei voida tehdä. Tulokset antavat kuitenkin arvokasta lisätietoa systeemisten opioidien käytöstä ensisynnyttäjillä. Samankaltaisia tutkimuksia tarvitaan lisää, jotta systeemisiä opioideja pystytään jatkossa käyttämään tällä potilasryhmällä mahdollisimman turvallisesti ja tehokkaasti.
Keyword(s): Oxycodone Meperidine Labor stage, first Pharmacokinetics


Files in this item

Files Size Format View
Syventava tutkielma.pdf 538.8Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record