Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Arvonlisäverotuksen ratkaisutoiminnan ohjaus ja asiakirjajulkisuus

Show simple item record

dc.date.accessioned 2018-06-19T06:21:30Z
dc.date.available 2018-06-19T06:21:30Z
dc.date.issued 2018-06-19
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/19052
dc.title Arvonlisäverotuksen ratkaisutoiminnan ohjaus ja asiakirjajulkisuus fi
ethesis.discipline Finanssioikeus fi
ethesis.discipline Fiscal law en
ethesis.discipline Finansrätt sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/18fc1b2a-f637-4ed0-b6b5-2c7471c3cfd6
ethesis.faculty Oikeustieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Law en
ethesis.faculty Juridiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/5a29ad0e-46f3-4834-92a6-4a95699cc1e8
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Puska, Sami
dct.issued 2018
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Vuonna 2008 alkaneessa Verohallinnon organisaatiouudistuksessa keskeinen tarkoitus oli ratkaisutoiminnan yhdenmuikaistaminen ja VM:n ohjausvallan tehostaminen. Tätä varten VH:n muodostettiin ratkaisutoiminnan verkostot, joiden välityksellä verolajien johtavat asiantuntijat huolehtivat tulkinnallisten aineellisten kysymysten yhdenmukaisesta ratkaisukäytännöstä ja keskitetystä ratkaisuvallan käytöstä. Valtakunnallinen ohjaus on tapahtunut Yritysverotuksen Ohjaus- ja kehittämisyksikön ratkaisutoiminnan verkostojen pöytäkirjojen välityksellä. Nämä ovat muotoutuneet Verohallinnon sisällä keskeisiksi "oikeuslähteiksi" virkailijoiden käytössä, mutta samaan aikaan tieto niistä on pyritty mahdollisimman hyvin salaamaan asianosaisilta ja verovelvollisilta yleisesti. Tutkielmassa on tarkoitus kuvata Verohallinnon arvonlisäverotusta koskevaa ratkaisutoimintaa, ratkaisujen syntymekanismeja ja ratkaisutoiminnan ohjauksen merkitystä yksittäisissä verotuspäätöksissä. Tarkoitus on arvioida ratkaisutoiminnan keskitettyä aineellista ohjausta suhteessa viranomaistoiminnan laillisuusperiaatteen vaatimuksiin siltä osin, kun tällä voi olla merkitystä ratkaisutoiminnan verkoston tuottamien ohjausasiakirjojen julkisuuslain soveltamisessa. Tutkimus tarkastelee keskeisiä arvonlisäverotuksen ratkaisutoiminnan verkoston asiakirjoa, verkoston pöytäkirjoja ja johtavan veroasiantuntijan linjauksia ja pyrkien selvittämään miten ne näyttäytyvät julkisuusperiaatteen sekä hyvän hallinnon edellytysten valossa. Se pyrkii myös valoittamaan sitä, mikä oikeudellinen merkitys verohallinnon keskitetyllä ratkaisutoiminan ohjauksella ja sen tuottamilla asiakirjoilla kuten Verohallinnon julkaisemilla ohjeilla ja ratkaisutoiminnan salaamilla sisäisillä virallisohjeilla on ja mikä on näiden sitovuus oikeudellisesti ja tosiasiallisesti. fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:33a8991c-eef4-459e-a4b9-ce86cd7077b0
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2018-05-16 16:24:55:352
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201806192736
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View
Gradu Julkisuus 2018_Puska_final.pdf 616.9Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record