Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by study line "Meteorologia"

Sort by: Order: Results:

 • Suikkari, Riikka (2023)
  Tutkielmassa on selvitetty lumensyvyyden muutoksia ERA5-Land-uudelleenanalyysin antamille tuloksille ajanjaksolla 1950-2021. Datan analyysi ja käsittely on toteutettu Pythonilla. ERA5-Land:n etuihin lukeutuu muun muassa parempi erotuskyky kuin ERA5-uudelleenanalyysiin, mikä parantaa aineiston tarkkuutta huomattavasti. ERA5-Land ei suoraan käytä havaintoarvoja vaan lumensyvyys lasketaan muitten sääsuureitten, kuten lämpötilan ja sademäärän, aikasarjoja hyödyntäen. Näin ollen tutkielmassa käsiteltyihin suureisiin on sisällytetty muitakin suureita kuin vain lumensyvyys jotta syitä lumensyvyyden muutoksiin olisi helpompaa hahmottaa. Tutkielmaan valikoitiin kolme tutkimusaluetta; Suomi kokonaisuudessaan, Fennoskandian alueelta Norjan, Ruotsin sekä Suomen yhteinen pinta-ala, sekä Japanista Hokkaidon ja Honshun saarten muodostama maa-alue. Aineiston pohjalta voidaan todeta varsin yksiselitteisesti lumensyvyyden kuukausikeskiarvojen olevan, varsinkin lumensyvyyden huippuarvokuukausina, vertailukaudelle 1991-2020 pienempiä kuin vertailukaudelle 1951-1980. Sama trendi näkyy myös vuotuisten keskiarvojen kehityksessä. Muutosten suuruus on jonkin verran sidoksissa alueellisiin erityispiirteisiin mutta päätrendi on kaikille alueille jokseenkin samansuuntainen; nykyisentyyppinen ilmastollinen kehitystrendi laskee lumensyvyyttä pitkällä aikatähtäimellä. Toisin sanoen ilmastonmuutos vähentää lumimäärää pohjoisella pallonpuoliskolla.
 • Leino, Joonas (2022)
  Mars-planeetan kaasukehä koostuu enimmäkseen hiilidioksidista, kun taas vesihöyryä on hyvin vähän. Kaasukehän lämpötila vaihtelee noin +10 ja -130 Celsius-asteen välillä ja pintapaine on vain noin sadasosa Maan ilmakehän paineesta. Marsin kaasukehässä on usein paljon hienojakoista pölyä, joka absorboi tehokkaasti auringonsäteilyä ja täten vaikuttaa kaasukehän toimintaan. Marsin pinnan reagoidessa erittäin nopeasti auringonsäteilyn määrän muutoksiin sekä kaasukehässä olevan pölyn vuoksi rajakerroksen mallinnuksessa käytettävissä malleissa säteilyn parametrisaatioiden täytyy olla mahdollisimman hyviä. Helsingin yliopisto ja Ilmatieteen laitos ovat kehittäneet Marsin kaasukehän tutkimukseen tarkoitetun 1-ulotteisen pylväsmallin. Malli on erittäin nopea ja helposti muokattavissa, joten sillä voidaan testata uusia ilmakehäfysiikan lainalaisuuksia ja algoritmeja, joita voidaan mahdollisesti lisätä kolmiulotteisiin Marsin kaasukehän malleihin. Tämä työ tehtiin osana Ilmatieteen laitoksen Marsin tutkimusryhmää ja työssä tutustutaan Marsin kaasukehän rajakerrokseen sekä pylväsmalliin. Lisäksi mallin antamia tuloksia esitellään ja verrataan Curiosity mönkijän (toiselta nimeltään Mars Science Laboratory, MSL) havaintoihin sekä tutkitaan mallin herkkyyttä sen alustusparametreihin. Mallin ennustamia lämpötilan, vesihöyryn tilavuuden sekoitussuhteen ja suhteellisen kosteuden vuorokausisyklejä verrattiin MSL:n havaintoihin eri vuodenaikoina. MSL laskeutui vuonna 2012 lähelle Marsin päiväntasaajaa Gale-kraatterin pohjalle ja se sisältää Ilmatieteen laitoksen suunnittelemat ja rakentamat mittalaitteet paineelle ja suhteelliselle kosteudelle. Mallin ennustamat vuorokausisyklit vastasivat hyvin mönkijän havaintoja ja tuloksista nähtiin myös lämpötilan suuri vuorokausivaihtelu kaasukehän reagoidessa nopeasti auringonsäteilyn muutoksiin. MSL:n paineen mittauksista (yli 3000 Marsin vuorokautta) nähtiin selvästi hiilidioksidin vuodenaikaiskierto etelänavalta pohjoisnavalle ja päinvastoin. Lisäksi vuoden 2018 globaali pölymyrsky näkyi monissa eri mittaustuloksissa. Mallin herkkyyttä tutkittiin muuttamalla neljää eri alustusparametria: pinnan lämpötilaa ja painetta, ilmapylvään vesisisältöä (PWC) sekä pölyn optista paksuutta (tau). Näiden testien perusteella mallin ennustamiin vuorokauden lämpötilaprofiileihin eniten vaikuttivat pinnan lämpötilan ja pölyn optisen paksuuden alustus, kun taas kosteusprofiileihin eniten vaikuttivat PWC:n ja pölyn optisen paksuuden alustus. Näistä parametreista pinnan paineen alustuksella oli vähiten vaikutusta mallin ennustamiin profiileihin.
 • Hyvärinen, Sara (2023)
  The mean temperature of Earth has been rising due to human-influenced climate change. Climate change has been mostly caused by the rise of greenhouse gases from anthropogenic sources. After carbon dioxide (CO2), the second most important anthropogenic greenhouse gas to climate change is methane (CH4). Approximately half of the methane emissions come from natural sources, including wetlands. The northern high latitude wetlands store large amounts of carbon in permafrost, and the thawing of permafrost could release more methane into the atmosphere. However, there is still much uncertainty related to the methane emissions from the northern high latitude wetlands. The emissions on these wetlands have an annual cycle related to the freezing and thawing of the soil with the highest emissions during summer and the lowest during winter. Climate change can affect the duration and timing of the freezing and thawing periods leaving the winter period shorter. In this thesis, the melting season for the northern high latitude wetlands was defined for four regions: non-permafrost, sporadic, discontinuous and continuous permafrost as well as two smaller regions: Hudson Bay lowlands and Western Siberian lowlands for the years 2011-2020. The melting period was defined with a new method of using the SMOS F/T soil thawing data, which has not been done before this study. The data includes daily information on the freezing state of the soil in the northern latitudes. The melting period methane emissions were defined from the inversion model Carbon Tracker Europe -CH4. The relationship between the emissions, melting period length and mean temperature was studied. Emissions during the spring melting season were detected in all the permafrost regions defined in this study. The fluxes grew stronger as spring progressed and the soil and snow melted. The melting period methane emissions were relatively small compared to the annual emissions (a few per cent of the annual budget). However, the emissions were a little larger than autumn emissions. To understand the melting season emissions better, different drivers in addition to air temperature, like the melting of the permafrost, should be studied in relation to the CH4 emissions.
 • Juurikkala, Kasper (2023)
  Clouds and aerosols are among the key components of Earth's energy budget, and a major source of uncertainty in climate models, affecting the predictability of the future climate. This thesis focuses on the microphysical processes governing cirrus clouds, wispy clouds composed of ice crystals. Understanding these processes is crucial due to the extensive global coverage of cirrus clouds and their potential warming effect on the atmosphere. The study investigates ice nucleation, the process by which ice crystals form in the atmosphere. Ice nucleation occurs via two main pathways: homogeneous freezing and heterogeneous nucleation. Homogeneous freezing is a process where droplets spontaneously freeze without an aid of an ice nucleating particle (INP). It occurs in highly supersaturated conditions and at cold temperatures below -38°C. Heterogeneous nucleation occurs when INPs act as surfaces to trigger freezing at temperatures below 0°C. The study is conducted using UCLALES-SALSA Large Eddy Simulation (LES) model, which offers high spatial and temporal resolution for atmospheric simulation. The aim is to investigate ice nucleation with five well-established parameterizations. Simulations produced with these parameterizations are compared with cirrus cloud properties measured during the MACPEX campaign. Among heterogeneous nucleation mechanisms, deposition ice nucleation is considered as a primary contributor to the formation of cirrus clouds in the upper troposphere and used as a mechanism to generate ice in the model study. Heterogeneous nucleation requires the presence of INPs which are assumed to be mineral dust is used as it known to dominate ice nucleation. Results show good agreement between modeled and measured data for ice concentration (Ni) and ice water content (IWC). The comparison between parameterizations revealed a relatively similar performance, with variations in Ni and IWC falling within the same order of magnitude. However, conclusive determination of the best-performing parameterization within the temperature and humidity ranges of the study was challenging. The study sheds light on the fundamental difficulties when using parameterizations with ice nucleation processes in cirrus clouds without accurate initial conditions and knowledge about the history of ice nucleation of the measured cirrus clouds. Also, the importance of proper validation of each parameterization by using different scenarios was emphasized.
 • Kröger, Anni (2019)
  Earth’s energy budget describes the balance between the net incoming and outgoing energy fluxes, and the energy balance approach can be used to better understand the basic physical mechanisms of climate change. Anthropogenic changes in the atmospheric composition, such as increases in greenhouse gases, drive changes in climate system which in turn can cause rising of the global temperatures. Various feedbacks, associated with increase in atmospheric water vapor content, changes in clouds and reduced snow/ice cover, affect the pattern of surface warming by altering the fluxes of energy. By studying the energy balance at the top of the atmosphere and at the surface, we gain useful information about the climate system’s response to changes in the atmospheric composition. In this thesis, data for 23 climate models in the fifth phase of the Coupled Model Intercomparison Project (CMIP5) was used. The present-day distributions and future projections of the simulated changes (under RCP8.5 emission scenario, Representative Concentration Pathway) for 14 radiative and non-radiative energy budget components, along with the changes in surface temperature and cloud cover were studied, with baseline period of 1981-2010 and a comparison scenario period of 2071-2100. The geographical distributions of the multimodel mean changes and their global averages were analysed. Additionally, the intermodel consistency of the simulated changes was studied with the intermodel standard deviations and the ratio of multimodel mean change to the intermodel standard deviation. Furthermore, the intermodel correlation between the change in surface temperature and each energy budget variable was discussed. A general finding was that the multimodel mean surface temperature increases everywhere, more over land than oceans, and that the warming is amplified over the northern polar regions. The changes were largest for the thermal radiation fluxes, and the dominating contribution to the surface warming was concluded to be the change in clear- sky atmospheric re-radiation component. However, increase in absorbed shortwave radiation, presumably due to reduced ice/snow cover and increase in atmospheric water vapor content, was also found to be substantial, and there was a strong negative correlation between the clear-sky downward shortwave radiation flux and the change in temperature over the low-to-mid latitudes. The comparison of contribution of the changes in longwave and shortwave fluxes to global warming in the near-future and long-term climate model projections could be an interesting subject for future studies. Additionally, the changes in the surface energy fluxes were found to modify the pattern of surface warming.
 • Corner, Joona (2023)
  The aim of this work is to develop and optimise an atmospheric inverse modelling system to estimate local methane (CH4) emissions in peatlands. Peatlands are a major source of CH4 regionally in boreal areas and they have significance on a global scale as a soil carbon storage. Data assimilation in the inverse modelling system is based on an ensemble Kalman filter (EnKF) which is widely used in global and regional atmospheric inverse models. The EnKF in this study is an implementation of the EnKF used in the global atmospheric inversion model CarbonTracker Europe-CH4 (CTE-CH4) applied to local setting in the peatland. Consistency of the methodology with regional and global models means that it is possible to expand the system in scale. Siikaneva fen in Southern Finland is used as a testbed for the optimisation of the system. Prior natural CH4 fluxes in Siikaneva are acquired from the HelsinkI Model of MEthane buiLd-up and emIssion for peatland (HIMMELI) which simulates exchange of gases in peatlands. In addition to the peatland fluxes, anthropogenic fluxes at the site are estimated as well in the inversion. For the assimilation of atmospheric CH4 concentration observations, the CH4 fluxes are transformed into atmospheric concentration with a simple one-dimensional box model. The optimisation of the system was done by changing parameters in the model which affect the data assimilation. In model optimisation tests it was discovered that the performance of the modelling system is unstable. There was large variability in the produced estimates between consecutive model runs. Model evaluation statistics did not indicate improvement of the estimates after the inversion. No exact reason for the unstability was able to be determined. Posterior estimates of CH4 fluxes for years 2012–2015 did not differ much from prior estimates and they had large uncertainty. However, evaluation against flux measurements showed reasonable agreement and posterior concentration estimates were within the uncertainty range of the observed concentration.
 • Van den Broek, Daan (2024)
  Supercells are thunderstorms characterized by a persistently rotating updraft, which is separated from, and in quasi-steady state with the downdraft. The structure of a supercell allows for long-lived thunderstorms, capable of producing severe weather such as significant hail (hail with a diameter >5 cm) and tornadoes. Despite their relative rarity, supercells are responsible for a disproportionate share of thunderstorm related hazards and damage. Although uncommon at high latitudes, supercells do occur in Finland, where documented cases have led to severe weather events and substantial damage. The goal of this study is to improve our understanding on the meteorological environment in which supercells in Finland occur. Specifically, we aim to discriminate between the meteorological environment of supercell thunderstorms and ordinary thunderstorms in Finland. This is done by examining how kinematic and thermodynamical parameters from proximity soundings between both groups differ. Additionally, we inspect the difference in meteorological environments of significant hail-producing supercells (acronym HAIL) and tornado-producing supercells (acronym TOR) environments. The results indicate that bulk wind shear in various levels, as well as effective bulk wind shear (the bulk wind shear over the unstable layer), are strong discriminators between supercell and ordinary thunderstorm environments in Finland. Composite parameters such as the Energy Helicity Index (EHI) and Supercell Composite Parameter (SCP) also show some utility in distinguishing supercell and ordinary thunderstorm environments. Equilibrium Level (EL) and low-level Convective Available Potential Energy (CAPE) stand out as significant discriminators between significant hail-producing and tornado-producing supercell environments, while Lifting Condensation Level (LCL) and low-level humidity appear to show critical threshold values that may help distinguishing significant hail-producing supercell and tornado-producing supercell environments. Interestingly, the ratio of low-level CAPE to CAPE discriminates very strongly between significant hail-producing supercell and tornado-producing supercell environments. Composite parameters and Storm Relative Helicity (SRH) exhibit very limited utility in differentiating between significant hail and tornado-producing supercell environments in Finland.
 • Mahó, Sándor István (2021)
  This thesis analyses the alterations of vertically integrated atmospheric meridional energy transport due to polar amplification on an aqua planet. We analyse the energy transport of sensible heat, latent energy, potential energy and kinetic energy. We also cover the energy flux of the mean meridional circulation, transient eddies and stationary eddies. In addition, we also address the response of the zonal mean air temperature, zonal mean zonal wind, zonal mean meridional wind, zonal mean stream function and zonal mean specific humidity. Numerical model experiments were carried out with OpenIFS in its aqua planet configuration. A control (CTRL) and a polar amplification (PA) simulation was set up forced by different SST (sea surface temperature) patterns. We detected tropospheric warming and atmospheric specific humidity increase 15-90° N/S and reduction of the meridional temperature gradient throughout the troposphere. We also found reduced strength of the subtropical jet stream and slowdown of the mean meridional circulation. Important changes were identified in the Hadley cell: the rising branch shifted poleward and caused reduced lifting in equatorial areas. Regarding the total atmospheric vertically integrated meridional energy transport, we found reduction in case of the mean meridional circulation and transient eddies in all latitudes. The largest reduction was shown by the Hadley cell transport (-15%) and by midlatitude transient eddy flux (-23%). Unlike most studies, we did not observe that meridional latent energy transport increases by polar amplification. Therefore, it is stated that the increased moisture content of the atmosphere does not imply increased meridional latent energy transport, and hence there is no compensation for the decrease of meridional dry static energy transport. Lastly, we did not detect stationary eddies in our simulations which is caused by the simplified surface boundary (i.e. the water-covered Earth surface). The main finding of this thesis is that polar amplification causes decreasing poleward energy transport on an aqua planet.
 • Mikkola, Johannes (2020)
  Local mountain winds have a diurnal cycle of flowing up the slopes and valleys daytime and down nighttime. It is important to improve the understanding on these thermally driven winds, because they have a major role in pollution transport in mountain areas, which are highly sensitive for air-quality problems. This thesis determines if the slope and valley winds in the Khumbu valley, Himalayas, are driven by the textbook mechanisms. By the textbook mechanisms the slope and valley winds are driven by horizontal temperature differences caused by uneven heating over an area of complex terrain. Slope winds are driven by the horizontal air temperature difference in the slope surface vicinity when the slope surface is heated or cooled. Valley winds are driven by the uneven heating caused by the air volume difference between the valley and above an adjacent plain. If the valley slopes narrow and the floor is elevated towards the head of the valley, both the valley and slope wind mechanisms drive the winds along the valley. The slope and valley winds in the Himalayas are studied using Weather Research and Forecasting model (WRF), that is run for 5 days period in December 2014 with 1 kilometer horizontal grid spacing and 61 vertical levels. Earlier studies have shown that WRF is capable of simulating the thermally driven mountain winds on this resolution with the length scales of the Khumbu valley topography. Horizontal gradient of air temperature and slope wind component at the slope surface have a matching daily cycle in the lower and middle parts of the valley. The boundary layer air volume decreases from the mouth of the valley towards the middle parts of the valley indicating the valley wind mechanism. The daytime potential temperature profiles yield that also the slope wind mechanism drives the winds along the valley. The slope winds have a textbook daily cycle in the lower and middle parts of the valley and the analysis yields that they are driven by the slope wind mechanism. In the upper part of the valley the thermally driven slope winds are dominated by synoptic scale channelling and gravity wave developing into the valley. The daytime up-valley winds are driven by both valley wind mechanism and slope wind mechanism due to the valley narrowing and elevation towards the head of the valley, respectively. Nocturnal along-valley winds are weak less than 0.5 meters per second flowing up or down-valley. The wind patterns are similar to what is shown in earlier studies done in Khumbu valley.
 • Keränen, Tuukka (2021)
  A stably stratified layer is often observed to form near the surface during nighttime. If the terrain is not flat, cold air near the surface can start to flow down the slope despite the wind direction above the stable layer being different. This slope flow is called katabatic wind. Katabatic winds are challenging for eddy covariance measurements that are commonly used to calculate the fluxes of gases and energy between the soil and the atmosphere. If the measurement is done above the canopy, the katabatic wind may lead to significant advective transport of gas and energy not detected by the measurement. Therefore eddy covariance measurements might underestimate the fluxes by a significant amount. Therefore it is important to understand the mechanisms of katabatic flow so that the effects of it can be taken into account when eddy covariance measurements are used in sloping terrain. This thesis determines how the katabatic flow within a boreal forest canopy in Hyytiälä, Finland depends on the static stability and depth of the stable layer within the canopy. The measurements are also compared to a simplified theory to find out how well the existing formulations of katabatic flow within canopies describe the observed conditions. Wind measurements done with sonic anemometers and temperature measurements done with distributed temperature sensing system during June-October 2019 are analyzed in this thesis to form understanding of the vertical profiles of temperature and wind within the canopy layer at the measurement site. In addition to the wind and temperature measurements, solar radiation measurements are also used to find the dominant driver for the formation of the stably stratified canopy layer. The measurement site represents typical Finnish Scots pine forest and has sloping terrain with main slope of 2° in the north-south direction. This study found evidence of katabatic northerly flow forming at the measurement site during stable nights. However, this study could not find a relation between the depth of the stable layer and strength of the katabatic flow. The katabatic flow was observed to get stronger in the open trunk space with increasing static stability within the canopy layer. The results of this study suggest, that katabatic flow follows the simplified theory well within the upper part of the canopy, where the majority of the foliage is. At lower levels within the open trunk space, the simplified model greatly underestimates the flow speed.
 • Maalampi, Panu (2024)
  Fog has a significant impact on society, by making transportation and aviation industries difficult to operate as planned due to reduced visibility. Studies have estimated that 32 % of marine accidents, worldwide, and 40 %, in the Atlantic Ocean, took place during dense sea fog. Therefore forecasting fog accurately, and allowing society to function, would help mitigate financial losses associated with possible accidents and delays. However, forecasting the complex fog with numerical weather prediction (NWP) models remains difficult for the modelling community. A NWP model typically operates in the resolution of kilometres, when the multiple processes associated with fog (turbulence, cloud droplet microphysics, thermal inversion) have a smaller spatial scale than that. Consequently, some processes need to be simplified and parametrised, increasing the uncertainty, or more computational power is needed to be allocated for them. One of these NWP models is HARMONIE-AROME, which the Finnish Meteorological Institute develops in collaboration with its European colleague institutes. To improve the associated accuracy, a brand new, more complex and expensive, option for processing aerosols in HARMONIE-AROME, is presented. This near-real-time (NRT) aerosol option integrates aerosol concentrations from Copernicus Atmospheric Monitoring Services' NRT forecast into HARMONIE-AROME. The statistical performance of the model's sea fog forecast in the Baltic Sea was studied in a case study using marine observations. The quantitative metric, proportion score, was studied. As a result, a forecast using the NRT option showed a slight deterioration in visibility (0.52 versus 0.59), a neutral improvement in cloud base height (0.52 versus 0.51), and a slight deterioration in 2-meter relative humidity (0.73 versus 0.76) forecasts with respect to the reference option. Furthermore, the score in general remained weak against observations in the case of visibility and cloud base height. In addition, based on qualitative analysis, the spatial coverage of the forecasted sea fog in both experiments was similar to the one observed by the NWCSAF Cloud Type-product. In total, the new aerosol option showed neutral or slightly worse model predictability. However, no strong conclusions should be made from this single experiment sample and more evaluations should be carried out.
 • Landon, Kaisa (2024)
  Pohjois-Suomen tuntureilla tapahtuu useita lumivyöryjä vuosittain. Ihmishenkiä menetetään kuitenkin harvoin. Vuosituhannen vaihteessa kaksi henkilöä kuoli ja yksi loukkaantui vakavasti lumivyöryonnettomuuksissa Pohjois-Suomessa. Tämän seurauksena Ilmatieteen laitoksella kehitettiin lumivyöryennuste, jota on laadittu Pohjois-Suomeen talvisin vuodesta 2003 lähtien. Vuoden 2024 tammikuussa kaksi hiihtovaeltajaa eksyi huonossa säässä lumivyörymaastoon ja menehtyi lumivyöryssä. Viimeisten vuosikymmenien aikana lumivyöryennustusmenetelmiä on kehitetty maailmalla aktiivisesti. Lumivyörypalveluiden tarve on lisääntynyt luontoliikunnan ja vapaalaskun voimakkaan lisääntymisen seurauksena. Myös muuttuva ilmasto aiheuttaa tarvetta lumivyörypalveluiden kehittämiselle. Suomi liittyi mukaan eurooppalaiseen lumivyöryvaroituspalveluun (EAWS) vuonna 2018 sitoutuen samalla tavoittelemaan yhtenäistä, tuoreeseen tutkimustietoon perustuvaa lumivyörypalvelua. Ilmatieteen laitoksen lumivyöryennusteen suhteen tämä ei ole toteutunut toivotulla tavalla. Tutustumalla Ruotsin ja Norjan lumivyörypalveluiden toimintaan, tarkastelemalla lumivyöryjen laukeamiseen vaikuttavien säätapahtumien toistuvuutta Lapissa sekä keskustelemalla alan asiantuntijoiden kanssa kartoitin, miten Ilmatieteen laitoksen lumivyöryennuste saataisiin vastaamaan nykyaikaisia tavoitteita. Suurin puute nykyisessä Ilmatieteen laitoksen lumivyöryennusteessa on maastohavaintojen vähäisyys. Analysoimalla säähavaintoja arvioin, että havaintokierroksia lumivyörymaastossa on tehtävä lumivyörykaudella keskimäärin 3 kertaa viikossa. Merkittävin lumivyörymaaston olosuhteita muuttava tekijä on tuuli ja sen kuljettama lumi. Muutaman tunnin tuisku voi lisätä kuormaa lumipeitteen päällä jopa yli 500 kg/m². Yhteistyössä FINLAV- ja CAA-koulutettujen (Suomen lumivyörykoulutusja Canadian Avalanche Association) lumivyöryasiantuntijoiden kanssa Ilmatieteen laitoksen meteorologit voisivat laatia EAWS-tavoitteiden mukaisen lumivyörytiedotteen. Yhteistyöllä Pohjoismaiden kanssa voitaisiin löytää Suomen oloihin parhaimmat työkalut maastohavaintojen keruuseen, analysointiin, mallintamiseen ja tiedon jakoon. Lopputuloksena saataisiin Pohjoismaihin yhtenevät lumivyörypalvelut, mikä tekisi talvisessa erämaassa liikkumisen turvallisemmaksi niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Rahoituskysymystä tarkastelin Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ihmishengen hinnan arvion pohjalta. Liikenneturvallisuutta lisäävä hanke katsotaan kannattavaksi, jos 2,4 miljoonan euron panos tuksella pelastetaan yksikin ihmishenki. Tämä tarkoittaisi vastaavasti, että 240000 euron rahoitus lumivyörypalveluun vuosittain kannattaa, jos sillä pelastetaan yksikin ihmishenki 10 vuoden aikana.
 • Taurinen, Janina (2021)
  Maapallon keskilämpötila on ollut selkeässä nousussa jo noin sadan vuoden ajan ja nousun odotetaan jatkuvan tulevaisuudessakin. Suurimman osan eri kuukausien keskilämpötiloista on ennustettu nousevan ilmastollisiin vertailuarvoihin suhteutettuna normaalia korkeammiksi. Lämpeneminen vaikuttaa etenkin korkeiden leveysasteiden talviin. Muutos Suomen lämpötiloissa sekä pohjois- ja eteläosien välisessä lämpötilaerossa on huomattavasti suurempi talvisin kuin kesäisin. Talvi 2019-2020 oli Suomessa ennätyksellisen lämmin. Tässä tutkimuksessa pyrin kartoittamaan kuinka poikkeava talvi 2019-2020 oli lämpötilojen suhteen edellisten 30 talven muodostamaan vertailukauteen verrattuna. Tutkimuksessa tarkastellaan kuutta kuukautta, loka-maaliskuu, ja vertailukauden on valittu olevan tammikuusta 1989 – maaliskuuhun 2019. Lisäksi käsitellään korkeiden lämpötilojen todennäköisimpiä aiheuttajia tarkastelemalla valittuja perusmuuttujia; paine, geopotentiaalikorkeus, ominaiskosteus, ilmapilarin kokonaiskosteus ja yläilmakehän tuulen nopeus ja suunta. Lämpimimmät poikkeamat havaittiin joulu-helmikuussa, kun lounaasta puhaltava suihkuvirtaus toi mukanaan lämpimiä, kosteita ilmamassoja sekä voimakkaita matalapaineita. Tammikuu 2020 rikkoi monilla asemilla lämpöennätyksiä ja Etelä-Keski-Suomessa vertailukauden keskiarvot ylittyivät jopa 7-8 asteella. Helmikuu oli mittaushistorian toiseksi lämpimin. Loka-marraskuu sitä vastoin olivat vertailukautta noin asteen viileämpiä ja maaliskuun puolella poikkeuksellinen lämpimyys tasoittui lähelle vertailukautta. Runsaan matalapainetoiminnan sekä ilman korkean kosteussisällön vuoksi sadetta tuli läpi talven paikoin jopa kaksi-kolminkertaisesti verrattuna keskiarvoihin.
 • Hasu, Mikael (2022)
  This thesis investigates how the Lorenz model state sensitivity appears on the prior state error of the Extended Kalman Filter (EKF) process. The Lorenz model is a well-known ordinary differential equation system. Its simple nonlinear equations show that a chaotic system, like the atmosphere, does not have a single deterministic solution. Edward N. Lorenz also showed that the predictability of the state depends on the flow itself, and numerical weather prediction models, therefore, cannot always be trusted equally. For this reason, when computing a forecast, it is necessary to consider both the model and observations with their weight uncertainties to get the most probabilistic analysis state. The EKF is an algorithm that provides a powerful data assimilation method for nonlinear systems. Its operating principle is based on the evolution of prior state (model evolution) and observation updates. Each observation update calculates the most likely state based on the prior state and observation errors. The process continues from the new analysis state by evolving the model until the next observation update. In this study, I made the EKF utilizing the Lorenz model and sent ensembles from the analysis states on the Lorenz attractor. I calculated the variance of evolved ensembles and compared them to the magnitude of prior state error at the observation update time levels. The results showed that these two parameters are positively correlated. For the 18-timestep observation interval, Pearson’s correlation coefficient was 0.850, which indicates a very high correlation. Therefore, it can be concluded that when the prior state error is small, the ensemble on the Lorenz attractor indicates good predictability (i.e., dispersion of ensemble members is small) and vice versa.
 • Aino, Kaltiainen (2024)
  The planetary boundary layer (PBL) is a layer of the atmosphere directly influenced by the presence of Earth's surface. In addition to its importance to the weather and climate systems, it plays significant role in controlling the air pollution levels and low-level heat conditions, thereby directly influencing the general well-being. While the modification of the boundary layer conditions by varying atmospheric forcings has been widely studied and discussed, it remains unknown what the dominant states of the PBL variation in response to this modification are. In this study, the dominant boundary layer types in both daytime and nighttime layers are examined. To understand the factors contributing to the development of these layers, weather regimes in the northern Atlantic-European region are considered. Machine learning techniques are utilized to study both the boundary layer and the large-scale flow classes, with an emphasis on unsupervised learning methods. It was found that the boundary layers in Helsinki, Finland, can be categorized into four daytime and three nighttime boundary layers, each characterized by the dominant turbulence production mechanism or the absence thereof. During the daytime, layers driven by both mechanical and buoyant turbulence are observed in summer, autumn, and spring, while individually buoyancy-driven layers occur in summer and winter, and individually mechanically-driven layers emerge in autumn, winter, and spring. Additionally, a layer characterized by overall reduced turbulence production is present throughout all seasons. During the nighttime, all three boundary layer types---individually buoyancy-driven, individually mechanically-driven, and stable layer---are observed in all seasons. Each boundary layer type exhibits season-specific variations, whereas daytime and nighttime boundary layers driven by the same mechanisms reflect the diurnal cycle of their relative intensities. The analysis revealed that the weather regimes producing cyclonic and anticyclonic flow anomalies over southern Finland collectively influence the boundary layer conditions, whereas the impact of individual weather regimes remains relatively small. Large-scale flow variation is associated with changes in the boundary layer dynamics through alterations in surface radiation budget (cloudiness) and wind conditions, thereby influencing the relative intensities of mechanical and buoyant turbulence production. However, inconsistencies in the analysis suggest that additional mechanisms, such as mesoscale phenomena, must also contribute to the development of the observed boundary layer types.
 • Koskentausta, Juho (2023)
  Global warming is rapidly reducing the Arctic sea ice cover. Along with its major impacts in the Arctic, the sea ice loss is known to affect the climate in remote continental areas. In this thesis, the remote effects are studied by analysing data from experiments carried out using the ECHAM6 atmospheric general circulation model forced with simple sea ice concentration and sea surface temperature configurations. The European and Asian midlatitude winter responses of surface air temperature are investigated, together with anomalies of variables potentially affecting them: sea level pressure, thermal advection, adiabatic and diabatic heating and surface energy fluxes. Arctic sea ice loss was found to have contributed weakly to the European warming from the 1980s to the 2010s. With sea ice and sea surface temperature conditions projected for 2071–2100, the warming response was about 1 °C relative to the 1979–2008 climatology, despite a negative North Atlantic Oscillation phase response. In Asia, the model simulates slight cooling of about 0.5 °C east of the Urals in the past and in the eastern parts of the continent in the future. However, the cooling responses are overwhelmed by the warming effect of global forcings. The effects of internal variability are large, and the role of the thermodynamic processes and surface energy fluxes in the link between the Arctic and Eurasia is not very clear. However, the temperature responses are mostly consistent with previous research, even though the model does not capture the observed past changes well.
 • Strömberg, Jani (2021)
  Air temperatures are commonly higher in urban environments compared to rural ones. The energy input of solar radiation and its storage in urban surfaces changes the way the surface interacts with the atmosphere through turbulent fluxes and mixing processes. The complexity of radiative properties combined with the effect of urban geometry makes the magnitude of the effect radiation has on the dynamics of boundary layer flow an important area of study. The aim of this study is to understand and quantify how much the radiative processes alter the flow field and turbulence in a real urban street canyon in Helsinki. The model used is the large-eddy simulation (LES) model PALM, which solves for the flow and the most relevant atmospheric scales that describe interactions between the surface and atmosphere. An additional library called RRTMG (Rapid Radiative Transfer Model for Global Models) is used in this study to provide the radiation input impacting the boundary layer flow. Two embedded surface models in PALM, USM (Urban Surface Model) and LSM (Land-Surface Model) are used to solve the local conditions for radiative balance based on the output of RRTMG. Two model runs are made (RRTMG On & RRTMG Off), both identical in terms of the large-scale forcing boundary conditions and land-use data, but with additional radiation input in RRTMG On. The results show that radiation alters the low level stratification of potential temperature, which leads to more unstable conditions. Near-surface air temperatures within the canyon were increased by 3.9 C on average. Horizontal wind speeds increased by 76 % close to the ground compared to RRTMG Off. RRTMG On also showed a change in the structure of the topographically forced canyon vortex, as the low wind conditions enabled the radiative effects to have a stronger effect in its forcing. The center of the vortex changed in location more towards the center of the canyon and the vertical motions on opposing sides of the street were strengthened by 0.15 m/s in both vertical directions. Additionally both mechanical and thermal turbulence production increased with RRTMG On, while the thermal production remained smaller by one magnitude compared to mechanical production within Mäkelänkatu. Higher wind speeds and their variance gave rise to increased mechanical production of turbulence and radiative effects increased the thermal production. More research is however needed to determine thermal turbulence's role in situations with different meteorological conditions or in other cities.
 • Virta, Henrik (2020)
  TROPOMI eli TROPOspheric Monitoring Instrument on lokakuussa 2017 Sentinel-5 Precursor -satelliitin mukana laukaistu spektrometri, joka mittaa useiden eri ilmakehän hivenkaasujen pitoisuuksia, aerosoleja sekä pilviä. Se on samalla myös uusin ja resoluutioltaan tarkin typpidioksidin (NO2) pitoisuuksia mittaava satelliitti-instrumentti. NO2:ta havainnoivien satelliitti-instrumenttien mittaukset perustuvat ilmakehästä siroavaan auringon valoon, minkä perusteella niiden algoritmit laskevat ilmakehässä olevien NO2-molekyylien lukumäärän käyttäen apuna erilaisia syötetietoja. Saadussa tuloksessa on tämän vuoksi paljon erilaisia virhelähteitä, minkä vuoksi satelliitti-instrumenttien mittausten oikeellisuutta seurataan jatkuvasti vertaamalla niitä erilaisiin referenssiaineistoihin. Tällaista seurantaa kutsutaan myös instrumentin validoinniksi, ja se on erityisen tärkeää uusien instrumenttien kuten TROPOMIn tapauksessa. Tässä työssä validoidaan TROPOMIn NO2-mittaukset käyttäen Helsingin Kumpulassa sijaitsevan Pandora-referenssi-instrumentin mittauksia. Tämän lisäksi TROPOMIn herkkyyttä lähellä maanpintaa tapahtuville pitoisuusvaihteluille arvioidaan vertaamalla sen mittauksia Kumpulassa sijaitsevan in situ -ilmanlaatuaseman mittauksiin. Lopuksi arvioidaan TROPOMIn ja Pandoran mittausten ja niiden välisen vastaavuuden riippuvuutta rajakerroksen paksuudesta ja siellä vallitsevasta tuulesta. Tutkimus ajoittuu 19.4.–29.9.2018 väliselle ajalle. Vertailuissa tarkastellaan erityisesti instrumenttien mittausten välisiä eroja (TROPOMI – Pandora) ja niiden keskiarvoa, erojen suhteellisia arvoja (suhteessa Pandoraan) ja niiden mediaania, sekä mittausten välistä Pearsonin korrelaatiokerrointa. Näiden tunnuslukujen riippuvuutta ajasta tarkastellaan eripituisia aikavälejä kattavien aikasarjojen avulla. Tulosten mukaan TROPOMIn ja Pandoran mittausten välinen Pearsonin korrelaatiokerroin on 0,66 ja niiden välisten suhteellisten erojen mediaani 12,1 %. Tätä voidaan pitää hyvänä tuloksena, sillä TROPOMIlle asetettu suhteellisten erojen tavoite on enintään 30 %. Positiivinen arvo on kuitenkin epätyypillinen kaupungissa tehtävälle validoinnille, mikä voi tarkoittaa Kumpulan alueen edustavan pitoisuuksiltaan enemmän tausta-aluetta kuin tyypillistä kaupunkiympäristöä. Mittausten välisen korrelaation havaittiin riippuvan rajakerroksen paksuudesta, mikä voi johtua TROPOMIn tulkinta-algoritmin käyttämästä NO2:n pystyprofiilista tai paksussa rajakerroksessa tapahtuvasta voimakkaammasta sekoittumisesta. Asian selvittäminen edellyttää kuitenkin lisätutkimuksia. Lopuksi TROPOMIn todettiin olevan herkkä viikon- ja päivänsisäisille pitoisuusvaihteluille Pandora-instrumenttiin verrattuna, mikä on lupaava tulos TROPOMIn mahdollisten ilmanlaadun seurantaan liittyvien sovellusten kannalta. TROPOMIn parantuneen resoluution vaikutus on tutkimuksessa nähtävissä aiempiin instrumentteihin verrattuna parantuneena korrelaationa ja positiivisempina mittauseroina, sekä herkkyytenä päivänsisäisille pitoisuusvaihteluille. TROPOMIn voidaankin odottaa tulevaisuudessa lisäävän satelliittipohjaisten NO2-mittausten käyttökohteita.
 • Lobo, Hannah (2021)
  The lidar depolarisation ratio is used for aerosol categorisation as it is indicative of aerosol shape. Commonly, depolarisation ratio is measured in short term studies at short wavelengths such as 355 nm and 532 nm. The depolarisation ratio has a spectral dependency and so exploring values at longer wavelengths could be valuable for future studies. Here, aerosol depolarisation ratio at 1565 nm is measured across Finland’s ground based remote sensing network over a four year period. The Halo Photonics StreamLine Doppler lidars instruments were found to be stable over long time periods and cloud based calibration was used to correct for the bleed though. The depolarisation ratio of elevated aerosol layers was compared to boundary layer aerosol. A higher average depolarisation ratio was found for elevated aerosol with the exception of boreal forest sites in the summer months where values were similar. Elevated aerosols over Finland were found to originate mostly from the Arctic, Europe, Russia and North America using aerosol transport models. Four case studies were looked at in more detail: Saharan dust with a depolarisation ratio of 0.249 ± 0.018, pollen with a depolarisation ratio of 0.207 ± 0.013, anthropogenic pollution with a depolarisation ratio of 0.067 ± 0.009, and a mixed layer with a depolarisation ratio of 0.152 ± 0.019 thought to be pollen and smoke. Based on this study, Halo Doppler Lidar can be used to measure elevated aerosol at 1565 nm in the long term. Future studies could use 1565 nm depolarisation ratio alongside commonly used shorter wavelengths to aid aerosol categorisation.
 • Koivula, Kalle-Matti (2023)
  In this thesis we try to find the measurement accuracy of our dronebound wind measurement setup and if the quality of the measurements is high enough for operational usage. The thesis goes over the most important theoretical concepts concerning effects of wind in the boundary layer. In the thesis we analyze wind data gathered by a drone-bound anemometer, and introduce a direct method of measuring wind with a UAV. The data includes stationary wind data gathered at height of 30 metres, as well as vertical wind profiles to 500 metres above ground level. The data is compared to reference data from a 30 metre wind mast and automatic radiosoundings. The measurements were conducted in Jokioinen, Finland between the 2nd of September 2022 and 10th of October 2022. Total of 20 measurement flights were conducted, consisting of 14 stationary wind measurements and six wind profile measurements. We found out the stationary wind measurement quality to be comparable with earlier studies. The vertical wind profile measurements were found to be hard to analyze, as the reference measurement was not as compatible as we had hoped for. The difference between automatic radiosoundings and our profile measurements was distinctly greater than the difference between the stationary drone and wind mast measurements. Lastly some optimization and improvements to the measurement arrangement are discussed. The application of these improvements and modifications will be left as future endeavour for some willing individual.