Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Nukari, Katja"

Sort by: Order: Results:

  • Nukari, Katja (2013)
    Tutkimuksen tarkoituksena on pohtia syömishäiriöaiheisten pro ana -blogien sekä kulttuurin välistä suhdetta. Ympäröivässä kulttuurissamme laihduttamista ihannoidaan, mutta samalla liialliseen laihuuteen liitetään kielteisiä merkityksiä. Syömishäiriömyönteisyyteen yhdistetty pro ana –ideologia on herättänyt maailmanlaajuisesti paljon vastustusta, ja pro anaan liittyviä verkkosivuja on kuluneen vuosikymmenen varrella suljettu sekä ehdotettu suljettaviksi monissa maissa. Suomessa pro ana sekä siihen liittyvät verkkosivut ovat päätyneet aika-ajoin uutisotsikoihin, koska syömishäiriöiden on epäilty voivan tarttua verkon välityksellä. Metodina tutkimuksessa on käytetty media-antropologiaa, jonka keskeisiä tarkastelun kohteita ovat mm. erilaiset rituaalit. Tässä tutkimuksessa on keskitytty tunnustamis- ja todistamisrituaalien ilmenemismuotoihin tarkastellussa aineistossa, sekä pyritty niiden avulla hahmottamaan laajemmin pro ana -blogien ja kulttuurin välistä suhdetta. Tutkimuskysymykset ovat: 1. Millaisia ovat tunnustamisen ja todistamisen rituaalit syömishäiriömyönteisissä pro ana –blogeissa? 2. Mitkä ovat tunnustamis- ja todistamisrituaalien kulttuuriset merkitykset pro ana –blogeissa? Tutkimuskysymyksiin on pyritty vastaamaan tarkastelemalla kolmea erilaista pro ana –blogia aikavälillä 1.4. – 30.4. 2013. Blogeista ei ole analysoitu lukijoiden kommentteja, eikä blogien kirjoittajia ole haastateltu tutkimusta varten. Näin ollen tutkimus on tehty analysoimalla pelkkiä blogitekstejä ja pohtimalla niiden merkityksiä. Keskeiseen rooliin blogiaineiston ritualistisissa käytänteissä nousee yhteisöllisyyden kokemus. Aineiston analyysissa esitetään, että ritualististen käytänteiden avulla kirjoittajien on mahdollista kokea yhteisöllisyyttä mm. jakamalla thinspiration-kuvia blogeissaan ja osallistumalla siten laajempaan yhteisölliseen toimintaan. Tunnustamisrituaaleissa puolestaan korostuu tunnustuksen vastaanottajan rooli, sillä tunnustustapahtuma täydellistyy vastaanottajan tarjoamassa ‘armahduksessa’. Pro ana –blogien keskeisin kulttuurinen merkitys tiivistyy yhteisöllisyyden ympärille. Blogit ovat parhaimmillaan kirjoittajille paljon enemmän kuin laiha lohtu: ne tarjoavat väylän kiellettyjen tunteiden ilmaisuun sekä alustan oman mielen varjopuolten pohdiskeluun.