Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Nummela, Jonna"

Sort by: Order: Results:

  • Nummela, Jonna (2019)
    Tutkielma erittelee esityksellisen epäonnistumisen (performative failure) ilmenemismuotoja ruohonjuuritason anti-fasistisessa aktivismitoiminnassa. Tutkielma käyttää aineistonaan Loldiers of Odin aktivistiryhmästä koostettua materiaalipankkia, joka koostuu ryhmän nettisivuista, yhdestä videoidusta vastamielenosoituksesta, yhdestä YLE:n televisiohaastattelusta ja Helsinki Ilman Natseja-mielenosoituksesta koostetuista videoista, valokuvista ja muistiinpanoista. Tutkielma nojaa erityisesti Jack Halberstamin tunnetuksi tekemään queer-feministiseen epäonnistumisen tutkimukseen ja sijoittuu tutkimusotteeltaan sukupuolentutkimuksen ja esitysanalyysin välimaastoon. Aktivismiryhmän toiminnan, alkuperän erittelyn tai haastattelujen sijaan tutkimus keskittyy Loldiers of Odinin aktivismin performatiivisuuteen ja siihen miten esityksellinen epäonnistuminen ilmenee ryhmän julkisissa ulostuloissa ja interventioissa. Ruohonjuuritason aktivismin hengessä tutkimusmetodeina on käytetty artikulaatiota, provokaatiota ja yhdessä kulkemisen menetelmää. Artikulaation kautta tutkimus tarkastelee Suomen sosiopoliittista tilannetta vuonna 2016 ja avaa merkityksenannon tärkeyttä suhteessa kaduilla liikkuviin aktivisteihin ja ryhmän ulostulojen motiiveihin. Provokaatio asettaa klovniaktivistit esitysanalyysin raameihin verraten toimintaa katuteatterin ja soveltaen julkisen performanssin ja teatterin keinoja poliittiseen aktivismiin. Yhdessä kulkemisen menetelmä palauttaa tutkimuksen samalle viivalle tutkimuskohteensa kanssa kulkien mielenosoitusten mukana kokien antifasistisen aktivismin ja performatiivisen epäonnistumisen yhdessä klovniaktivistien kanssa. Tutkielma erittelee esityksellisen epäonnistumisen kolme ilmenemismuotoa: esityksellinen epäonnistuminen komiikan ja teatteriklovnerian tehokeinona, esityksellinen epäonnistuminen antifasistisen aktivistin työkaluna ja esityksellinen epäonnistuminen feministisenä tilana tai lokaationa. Teatteriklovnerian tehokeinona epäonnistuminen nojaa ajoitukseen ja yllätykseen. Vitsin voimakkuutta vahvistaa esitettävän hahmon sijoittuminen yhteiskuntanormien ulkopuolelle. Aktivistin työkaluna epäonnistuminen provosoi ja pyrkii asettamaan vastapuolen naurunalaiseksi. Loldiers of Odinin aktivismin reaktiivinen luonne tukee havaintoa siitä, että ryhmän interventiot toimivat parhaiten niiden ollessa suorassa vuorovaikutuksessa poliisin tai katupartioiden kanssa. Epäonnistuminen feministisenä tilana tai lokaationa palauttaa klovniaktivismin verrannollisuuden yhteiskunnan menestyksen ulkopuolelle jääviin rakenteellisiin häviäjiin, joihin kuuluvat mm. seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt. Epäonnistuminen näyttäytyy feministisenä lokaationa, jossa kaikki on mahdollista koska epäonnistuminen asuu yksilön sijaan yhteiskunnan rakenteissa. Tällöin epäonnistumisesta tulee performanssi, aktiivinen leikki joka tekee näkyväksi rakenteellista sortoa. Loldiers of Odinin menestys aktivismiryhmänä nojaa tutkimuksen mukaan esityksellisen epäonnistumisen luovaan ja monipuoliseen hyödyntämiseen, josta voisi hyötyä moni muukin ruohonjuuritason yhteiskunnallinen toimija.