Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "Etyleeni"

Sort by: Order: Results:

  • Kurunsaari, Jani (2022)
    Amerikankarpalo (Vaccinium macrocarpon) on hapan punainen marja, joka on kotoisin Pohjois-Amerikasta. Karpalon suosio on lisääntynyt viime aikoina sen tutkittujen terveysvaikutusten johdosta. Karpalon terveysvaikutukset ovat herättäneet halun viljellä niitä myös Suomessa. Suomen kasvukausi on kuitenkin lyhyt, eivätkä karpalot ehdi kypsyä täällä riittävästi. Siksi karpalon tunneliviljelyä on ryhdytty kokeilemaan. Tästäkin huolimatta marjat saatetaan joutua keräämään raakoina. Valon tiedetään vaikuttavan etyleenin ja antosyaanien muodostumiseen, joten karpaloiden jälkikypsytys valojen alla pitäisi olla mahdollista. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten valospektrit vaikuttavat eri kypsyysasteissa kerättyjen amerikankarpaloiden etyleenin, antosyaanien ja värin muodostukseen. Amerikankarpalolajikkeen Pilgrim- marjoja kerättiin kolmella eri kypsyysasteella vihreinä, valkoisina ja punertuvina. Käsittelyinä käytettiin sinistä, punaista ja laajaa (AP673L Valoya) valospektriä. Kontrollina toimi pimeys. Jokainen kypsyysaste sai 0 vrk:n, 7 vrk:n ja 14 vrk:n käsittelyn. Käsittelyiden jälkeen karpaloista mitattiin etyleenin muodostumisnopeus, kokonaisantosyaanipitoisuus ja väri. Valokäsittelyllä, kypsyysasteella ja näiden yhdysvaikutuksella oli merkitsevä vaikutus karpalon etyleenin, värin ja antosyaanien muodostumiseen sadonkorjuun jälkeen. Erityisesti sininen valo vaikutti merkittävästi värin muodostumiseen vihreinä kerätyillä karpaloilla. Käsittelyiden väliset erot tasaantuivat valkoisina kerätyissä karpaloissa. Punertuvina kerätyissä karpaloissa värin muodostumisessa ei ollut eroja käsittelyiden välillä. Kaikki valokäsittelyt kiihdyttivät etyleenin muodostumista vihreinä kerätyissä karpaloissa. Valkoisina kerätyissä etyleeniä muodostui enää sinisen valon alla. Punertuvina kerätyissä karpaloissa etyleenin muodostumisessa ei ollut eroja käsittelyiden välillä. Antosyaaneja muodostui vihreinä ja valkoisina kerätyissä karpaloissa eniten sinisen valon alla. Punertuvina kerätyissä antosyaaneja kertyi eniten laajan spektrin alla. Tutkimus osoitti, että raakoina kerättyjä karpaloita voidaan kypsyttää valon avulla. Tämä saattaisi mahdollistaa karpaloiden kypsyttämisen varastoinnin aikana. Sinisen valon vaikutuksesta karpalon viljelyssä kannattaisi tehdä jatkotutkimuksia.