Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "Formative feedback"

Sort by: Order: Results:

  • Nyberg, Theodora (2022)
    Mini-CEX (mini Clinical evaluation exercise) är ett redskap för formativ utvärdering av kliniska kunskaper i medicin. Sedan dess utveckling 1995 har det spridit sig från Nordamerika till hela världen och har använts inom specialistutbildningen i allmänmedicin vid Helsingfors universitet sedan 2014. Verktyget togs i bruk inom grundutbildningen i kursen i allmänmedicin hösten 2019 i en modifierad form. Sedan dess har ingen utvärdering av verktyget gjorts. I denna studie ville vi utreda hur mini-CEX-verktyget tagits emot av såväl studenter som handledare. Vi ville även utreda på en allmän nivå tidigare given respons inom grundutbildningen i medicin vid Helsingfors universitet, eftersom tidigare erfarenheter kan påverka studenternas inställning till utvärderingen. Studien genomfördes våren 2021 i form av tre frågeformulär, två till studenterna i kursen i allmänmedicin samt ett till handledarna. Studenterna fick ett frågeformulär före praktikperioden och ett efter praktikperioden. Handledaren fick ett frågeformulär efter praktikperiodens slut. Under praktikperioden utvärderades studentens kliniska kunskaper genom att handledaren observerade en mottagningssituation studenten hade med en verklig patient. Som stöd för utredningen användes en lätt modifierad variant av mini-CEX-blanketten. Efter observationen diskuterade studenten och handledaren situationen och studenten fick respons, såväl skriftligen som muntligt. På basen av de svar som kom in kan man konstatera att studenterna uppskattat den respons de fått under utvärderingen. Svaren tyder även på att studenterna saknar tillräcklig respons i tidigare kurser inom grundutbildningen i medicin. Även handledarna uppskattade den modifierade mini-CEX-blanketten.