Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "Puumala orthohantavirus"

Sort by: Order: Results:

  • Rusanen, Juuso (2019)
    Nopeat ja luotettavat testit neutraloivien vasta-aineiden tunnistamiseen olisivat hyödyksi suojaavan immuni-teetin määrittämisessä ja hyvin lähisukuisten taudinaiheuttajien aikaansaamien tartuntatautien serologisessa erottamisessa toisistaan. Olemme aiemmin kehittäneet aikaerotteiseen Försterin resonanssienergiansiirtoon (TR-FRET) perustuvia nopeita immuunimäärityksiä ja osoittaneet niiden toimivan erinomaisen hyvin myyrä-kuumeen diagnostiikassa. Pidimme mahdollisena, että näitä TR-FRET-immuunimääritysmenetelmiä voitaisiin käyttää myös neutraloivien vasta-aineiden tunnistamiseen. Selvittääksemme tämän Puumala-virusta hyväksi käyttäen pystytimme kaksi TR-FRETiin perustuvaa määritysmenetelmää vasta-aineille, jotka tunnistavat kyseisen viruksen ulkorakenteeseen kuuluvan Gn-glykoproteiinin ektodomeenin (GnE): GnE-CFRET (kompeti-tiivinen FRET-immunomääritys) ja GnE-LFRET (proteiini L:ään perustuva FRET-immunomääritys). Analy-soimme näillä menetelmillä 42 seeruminäytettä, mukaan lukien 28 näytettä aiemmin myyräkuumeen sairas-taneilta potilailta, ja määritimme vastaavat neutralisaatiotiitterit pFRNT-menetelmällä (pseudotype focus re-duction neutralization test). GnE-LFRET–signaalin ja neutralisaatiotiitterin välillä oli selkeä korrelaatio mene-telmän tunnistaessa vahvasti neutraloivat näytteet suurella herkkyydellä ja tarkkuudella. Myös GnE-CFRET tunnisti vahvasti neutraloivat näytteet tarkasti, joskaan ei ollut yhtä herkkä. Jatkossa neutraloivien vasta-aineiden tunnistusta TR-FRET–menetelmillä voidaan kehittää käyttämällä useampia eri leimattuja neutra-loivia vasta-aineita ja useampia eri leimattuja antigeenejä. Ihanteellisesti leimattuna antigeeninä voitaisiin käyttää kokonaista glykoproteiinipiikkikompleksia tai viruksen kaltaista partikkelia (VLP). Yhteenvetona TR-FRET-immuunimääritykset vaikuttavat lupaavilta neutraloivien vasta-aineiden tunnistuksessa, mutta lisää kehitystyötä tarvitaan ennen kuin tämä uusi lähestymistapa on valmis kenttäkäyttöön.