Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "Suun lichen planus"

Sort by: Order: Results:

  • Karjalainen, Vilma (2020)
    Lichen planus eli punajäkälä on krooninen tulehduksellinen iho- ja limakalvotauti, johon ei ole parantavaa hoitoa. Suun lichen planus kuuluu mahdollisesti suusyöpävaaraa lisääviin leesioihin. Punajäkälän kaltainen limakalvoleesio, likenoidi muutos, muistuttaa suun lichen planusta kliinisesti ja histologisesti. Suun limakalvoilla havaittavat muutokset ovat yleisiä. Lichen planuksen etiologia on tuntematon, sitä vastoin likenoidi muutos yhdistetään usein paikallisiin reaktiivisiin tiloihin, kuten amalgaamiallergiaan tai lääkeainereaktioihin. Tiedetään kuitenkin, että lichen planuksen puhkeaminen liittyy kaskadiin tapahtumia, jotka johtavat T-soluvälitteisen immuniteetin aktivaatioon ja CD8+-T -solut saavat aikaan epiteelisolujen apoptoosin. Tämä johtaa lopulta kudosnekroosiin. Oireiden vaikeusaste ja kesto määrittävät suun lichen planuksen ja likenoidi leesion hoidon. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kirjallisuuden avulla suun lichen planuksen kehittymiseen vaikuttavista tekijöistä. Kirjallisuuskatsaus esittelee suun lichen planuksen taudinkuvaa, hoitomenetelmiä sekä lichenin etiologiaa ja patogeneesiä. Lisäksi tavoitteena oli kartoittaa kahdenkymmenenkahden suun lichen planusta tai likenoidia muutosta sairastavan potilaan taudinkuvan kehittymistä viiden vuoden seurantajaksolla kirjallisuuskatsauksessa identifoitujen taudinkuvaan vaikuttavien tekijöiden valossa. Suun lichen planusta tai likenoidia muutosta sairastaneista potilaista yhdellä havaittiin remissio seuranta jakson päätyttyä, suurimmalla osalla limakalvo leesioiden tilanne pysyi samana tai oirekuva lievittyi ja kahdella limakalvo muutos eteni levyepiteelikarsinoomaksi. Malingnisoitumisriskin vuoksi suun lichen planusta ja likenoidia muutosta sairastavien potilaiden seuranta on tärkeää. (189)