Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "etuyhteys"

Sort by: Order: Results:

  • Kujanpää, Emmiliina (2024)
    Tutkielman kohteena ovat verolainsäädäntöön sisältyvät konserniyhteyden ja etuyhteyden määritelmät sekä määritelmän valinta uutta verolainsäädäntöä valmisteltaessa. Erillisyhtiöperiaatteella on perustavanlaatuinen merkitys Suomen verolainsäädännössä, mutta EU-lainsäädännön, kuten veronkiertodirektiivin ja minimiverolain toimeenpanon myötä konserniin kuuluminen tai etuyhteyden muodostuminen vaikuttaa yhä enemmän yhtiön verotukseen. Erillisyhtiöperiaatteesta on perinteisesti poikettu konserninsisäisen tappiontasauksen perusteella, mutta nykyisin se kyseenalaistetaan myös konserninsisäisen aggressiivisen verosuunnittelun torjunnan yhteydessä. Verolainsäädäntö sisältää useita eri konserni- ja etuyhteysmääritelmiä. Samassa laissa tai jopa samassa säännöksessä voi olla useita eri määritelmiä, mikä monimutkaistaa verotusta. Sääntelyn yksinkertaistamiseksi verolainsäädännössä voitaisiin viitata ensisijaisesti liikekirjanpidollisen konsernin määritelmään tai VML 31 §:n 4 momentin etuyhteysmääritelmään. Tutkielmassa tarkastelluissa säädösvalmisteluhankkeissa konserni tai etuyhteys määriteltiin asianmukaisesti lakitekstin tasolla. Määritelmävalinnan perustelut jäivät kuitenkin suppeiksi tai olemattomiksi. Lausuntopalautteella oli monessa säädösvalmisteluhankkeessa vaikutusta määritelmän muotoiluun tai jopa valintaan. Monessa lausunnossa otettiin myös kantaa konsernikohtaisen sääntelyn tarpeeseen.