Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "formanttianalyysi"

Sort by: Order: Results:

  • Latto, Raisa (2017)
    Tutkin pro gradu -tutkielmassani suomenkielisten koehenkilöiden ääntämiä ranskan kielen vokaaleja. Tutkimus on tehty formanttianalyysin avulla. Lähteinä olen käyttänyt fonetiikan alan kirjallisuutta sekä julkaisuja, ja formanttianalyysi on tehty Praat-ohjelmalla. Ranskan kielessä vokaaleja on enemmän kuin suomessa, joten selvitän, ääntävätkö suomalaiset ranskankielisessä puheessaan kaksi eri e:tä ja kaksi eri o:ta kuten ranskankieliset, vai käyttävätkö he kustakin vokaalista vain yhtä versiota. Tavoitteeni on selvittää, mitkä tekijät mahdollisesti vaikuttavat koehenkilöiden kykyyn ääntää kyseiset vokaalit oikein. Koehenkilöt ovat vastanneet kysymyksiin, jotka liittyvät mm. oleskeluun ranskankielisessä maassa, ranskan kielen opintojen pituuteen sekä koehenkilöiden harrastuksiin. Kerron tutkimuksessani ensin fonetiikasta tieteenalana sekä sen eri osa-alueista. Esittelen ranskan kielen vokaalit ja kerron niiden ominaisuuksista sekä vokaalien jaottelusta yleisesti. Kahden ranskalaisen ja kahdenkymmenen suomalaisen koehenkilön ääntämät näytteet on äänitetty Helsingin yliopiston Puhetieteiden laitoksen äänitysstudiossa. Näytteissä koehenkilöt ääntävät ranskankielisiä sanoja. Ranskalaisten ääntämien näytteiden avulla varmistan, että esimerkiksi ranskan kielen kahden eri e-vokaalin ero näkyy formanttianalyysissa teoriakirjallisuudessa esitellyllä tavalla. Suomalaisten äännenäytteitä analysoin tutkimalla kunkin koehenkilön kahta eri e-vokaalia: formanttianalyysilla pystyn todentamaan, tekeekö koehenkilö näiden kahden e:n artikuloinnissa oikeanlaiset erot. E-vokaalien lisäksi vertailen ranskan kielen kahta eri o-vokaalia. Osa koehenkilöistä tekee eron kahden eri e:n ja o:n välillä, ja osa käyttää vain yhtä e:tä ja yhtä o:ta suomen kielen tapaan. Selkein korrelaatio näyttää olevan onnistuneen ääntämisen ja kahden tekijän välillä: oleskelun ranskankielisessä maassa sekä musiikillisten harrastusten.