Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Arylkolvätereceptorns (AHR) inverkan på regleringen av dygnsrytmen

Show full item record

Title: Arylkolvätereceptorns (AHR) inverkan på regleringen av dygnsrytmen
Author(s): Pitkänen, Stina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Discipline: Physiology and Neuroscience
Degree program: none
Specialisation: none
Language: Swedish
Acceptance year: 2018
Abstract:
The arylhydrocarbon receptor (AHR) is known for its xenobiotic role. In the last decades we have realized it has an important role even in normal physiology. Earlier studies have shown different circadian behavior in mice and rats when AHR is activated with the environmental toxoid TCDD. Also, AHR knock-out (AHRKO) mice have shown to adapt quicker to new lighting conditions. The aim of this study was to chart AHRs role on the circadian behavior in rats, by comparing daily eating and drinking habits under normal lighting condition for 7 days and for 7 days after a 12-hour light shift. Tissue samples to be used in continuing studies were taken after the 14 days long follow up. These studies will chart how the circadian timekeeping genes are expressed in the central (suprachiasmatic nucleus) and periphery (liver) cells in AHRKO rats after an adaptation to phase shift compared to wild type rats. This way the study will provide information that will help us understand the role of AHR in different species regarding behavior and in continuing studies gene expression. In our study no differences in drinking and eating activity could be seen between AHRKO and wild type rats. Both groups adapted to new lighting conditions equally fast.
Arylkolvätereceptorn (AHR) är känd för sin roll i metabolism av främmande ämnen. På senaste tid har man insett att AHR har viktig roll även i den normala fysiologin. Vid tidigare undersökningar har man kunnat konstatera att det finns skillnader i dygnsrytmen mellan möss och råttor där man aktiverat AHR med miljögiftet TCDD. AHR knockout-möss (AHRKO) har konstaterats kunna anpassa sig snabbare till nya ljusförhållanden än vildtypens möss. Undersökningens mål var att kartlägga AHRs betydelse för råttornas dygnsaktivitet, genom att jämföra födointag och drickstidpunkter hos AHRKO-råttor och vildtypens råttor, först under normala ljusförhållanden i sju dygn och sedan efter en dygnsrytmsförskjutning på 12 timmar i 7 dygn. Efter uppföljningstiden togs vävnadsprover som används i fortsatta studier. I dem undersöker man hur generna som styr dygnsrytmen uttrycks efter en adaption till dygnsrytmförskjutning både centralt (i suprakiasmatiska kärnan) och periferiskt (i levern) hos AHRKO-råttorna jämfört med vildtypens råttor. Arbetet hjälper oss förstå AHRs fysiologiska betydelse för olika arter både beteendemässigt och i de fortsatta studierna med tanke på genexpressionen. Under uppföljningstiden kunde inga skillnader i dricks- och ätaktiviteten ses mellan AHRKO och vildtypens råttor. Båda grupperna anpassade sig lika snabbt till nya ljusförhållanden efter en 12-timmars fasskiftning.
Keyword(s): Arylkolvätereceptorn AHR dygnsrytm cirkadiska rytmer


Files in this item

Files Size Format View
Pitkanen_Stina_ Pro_Gradu_2018.pdf 3.358Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record