Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Die Sprechfertigkeit im finnischen DaF-Unterricht an den gymnasialen Oberstufen : Eine Analyse der Sprechübungen in ausgewählten Lehrwerken vor und nach der Lehrplanerneuerung 2016

Show full item record

Title: Die Sprechfertigkeit im finnischen DaF-Unterricht an den gymnasialen Oberstufen : Eine Analyse der Sprechübungen in ausgewählten Lehrwerken vor und nach der Lehrplanerneuerung 2016
Author(s): Järvinen, Martta
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Discipline: Germanic Philology
Language: German
Acceptance year: 2018
Abstract:
Puhuminen on tärkeä taito, jonka harjoittelu on myös kirjattu opetussuunnitelmaan. Vuodesta 2019 lähtien puhetta on myös tarkoitus arvioida suullisessa kokeessa, joka tulee osaksi ylioppilaskirjoituksia. Tutkielmassani haluan selvittää, millaisia puheharjoituksia saksan kielen oppikirjat tarjoavat. Vertaan työssäni Lukion opetussuunnitelman perusteiden (LOPS) 2003 ja LOPS 2015 mukaan tehtyjä oppikirjoja. Tutkielmani aiheena ovat puheharjoitukset saksa vieraana kielenä opetuksessa lyhyessä oppimäärässä Suomen lukioissa. Tämä tutkielma on oppikirja-analyysi, jossa tarkastelen puheharjoituksia lukiossa alkavaan B3-kieleen suunnatuissa valituissa oppikirjasarjassa. Tutkielman tavoitteena on kuvata, millaisia puheharjoituksia valitut oppikirjasarjat tarjoavat ja verrata puheharjoitusten tarjontaa. Tutkielmassa keskityn Liedken ja Neunerin teorioihin puheharjoitusten kategorisoinnista. Liedken mukaan puheharjoituksia voidaan analysoida puhetilanteeseen valmistautumisen, tehtävän tavoitteen ja tehtävään vaadittava ajan pohjalta. Tässä tutkielmassa keskitytään vain kahteen ensimmäiseen, sillä oppikirja-analyysissä tehtävään tarvittavan ajan arviointi on lähes mahdotonta. Neunerin mukaan puheharjoituksia voidaan analysoida tehtävän vaihtelevuustason, kehittymistavoitteen ja tehtävän tarkoituksen perusteella. Tässä tutkielmassa relevantteja olivat Neunerin kaksi ensimmäistä kategoriaa. Tutkimusaineistona toimivat oppikirjasarjat Antenne 1-3, Kurz und gut 1-3, Plan D 1-3 ja Magazin.de 1-3. Tutkimuskohteena toimivat oppikirjojen puheharjoitukset, joita analysoitiin Liedken ja Neunerin kategorioiden pohjalta. Oppikija-analyysin perusteella voidaan todeta, että LOPS 2015 mukaan tehtyjen oppikirjojejen puheharjoitusten tarjonta on monipuolisempaa kuin LOPS 2003 mukaan tehdyissä oppikirjoissa. Puhumisen automatisoiminen ja tiettyihin puhetilanteisiin liittyvät tavoitteet ovat kaikissa tutkituissa oppikirjoissa tehtävien päätavoitteita. Auditiivisen materiaalin määrä puheharjoituksissa oli kasvanut huomattavsti määrällisesti. Kvalitatiivisen analyysin perusteella voidaan todeta ääntämisharjoitusten monipuolistuneen.


Files in this item

Files Size Format View
Järvinen_Martta_Pro_gradu_2018.pdf 5.862Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record