Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Kannelmäen seurakunnan työntekijöiden kokemuksia seurakuntalaisten huono-osaisuudesta

Show simple item record

dc.date.accessioned 2018-10-17T11:15:34Z
dc.date.available 2018-10-17T11:15:34Z
dc.date.issued 2018-10-17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/21231
dc.title Kannelmäen seurakunnan työntekijöiden kokemuksia seurakuntalaisten huono-osaisuudesta fi
ethesis.discipline.URI none
ethesis.faculty Teologiska fakulteten sv
ethesis.faculty Faculty of Theology en
ethesis.faculty Teologinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/fd312b62-ea5f-48b0-ab8b-3cf13ce594a8
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Haanpää, Pekka
dct.issued 2018
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Tutkimukseni käsittelee helsinkiläisen Kannelmäen seurakunnan työntekijöiden kokemuksia seurakuntalaisten huono-osaisuudesta.Tutkimuksen aihe huono-osaisuus on ilmiönä hyvin moniulotteinen; sen taustalla voi olla kouluttautumattomuus, terveyteen ja talouteen liittyvät vaikeudet, työttömyys sekä osattomuus yhteisöllisyydestä. Huono-osaisuutta on käsitelty laajasti; Eduskunnan kyselytunneilla on usein keskusteltu niin ihmisten kokemasta eriarvoisuudesta kuin huono-osaisuudesta. Helsingin katukuvassa näkyvistä leipäjonoista on käyty myös keskustelua niin tv:n ajankohtaisohjelmissa kuin lehdissä. Huono-osaisuuden moniulotteisuudesta on tehty useita tutkimuksia niin ammattikorkeakouluissa kuin yliopistoissa. Tutkimukseni aihetta olen lähestynyt seuraavien tutkimuskysymysten kautta: 1) Miten Kannelmäen seurakunnan työntekijät kokevat ihmisten huono-osaisuuden omassa arkityössään? 2) Miten he pyrkivät tukemaan huono-osaisiksi kokemiaan ihmisiä ja millaisena he näkevät seurakunnan roolin? Menetelmä tässä tutkimuksessa on laadullinen tutkimus, jossa aineisto koostuu kuuden työnekijän haastattelusta.Tutkimusaineistoani olen täydentänyt kenttähavainnoilla, kun havainnoin Sitratorin ja Malminkartanon soppatykkitapahtumia, Jennyn olohuoneruokailuja sekä Kannelmäen D-aseman toimintaa. Havaintojen välityksellä sain kokemuksen ihmisten osallisuuden vahvistamisesta seurakunnan alueella. Useat tutkimukset vahvistavat minulle ajatusta siitä, että huono-osaisuus on monen ihmisen osa tänä päivänä. Tutkimukseni tuloksissa näyttäytyy koulutuksen puute, terveyteen liittyvät ongelmat ja taloudellinen niukkuus olevan keskeisiä tekijöitä ihmisen kokemassa huono-osaisuudessa. Muutokset toimintaympäristössä vaikuttavat myös Kannelmäen seurakunnan toimintaan, joka strategiansa mukaisesti haluaa tukea ja rohkaista eri työalojen kautta heitä, jotka kokevat monenlaista huono-osaisuutta. Aiheeni tarjoaa mahdollisuuden tutkia jatkossa seurakuntien järjestämiä yhteisöruokailuja, miten ruokailuun osallistuvat kokevat yhteisöruokailut seurakuntien apuna ja osallisuutta vahvistavana mahdollisuutena? fi
dct.subject huono-osaisuus fi
dct.subject kirkon auttamistyö fi
dct.subject osallisuuden vahvistaminen fi
dct.subject hyvinvointivaltion tulevaisuus. fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Grönlund, Henrietta
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:83578125-be87-4ca4-89fb-38d2147b4c97
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2018-09-14 12:31:19:172
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201810173369
dc.type.dcmitype Text
ethesis.facultystudyline Kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen asiantuntijatyön opintosuunta fi
ethesis.facultystudyline Ministry en
ethesis.facultystudyline Inriktningen för teologisk yrkesverksamhet sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH10_119
ethesis.mastersdegreeprogram Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master 's Programme in Theology and Religious Studies en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i teologi och religionsforskning sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH10_001

Files in this item

Files Size Format View
Haanpaa_Pekka_kaytannollinen_teologia_2018.pdf 752.6Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record