Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Katkeamaton lääkehoidon prosessi laskimonsisäisessä lääkehoidossa : järjestelmällinen katsaus

Show full item record

Title: Katkeamaton lääkehoidon prosessi laskimonsisäisessä lääkehoidossa : järjestelmällinen katsaus
Author(s): Niittynen, Ilona
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy, Faculty of Pharmacy
Discipline: Social pharmacy
Degree program: none
Specialisation: none
Language: Finnish
Acceptance year: 2018
Abstract:
Merkittävä osa sairaaloissa tapahtuvista haittatapahtumista liittyy lääkehoitoon. Eniten haittatapahtumia tapahtuu laskimonsisäisessä lääkehoidossa, jossa haittatapahtumien seuraukset ovat myös tavallista vakavampia. Katkeamaton lääkehoidon prosessi suojaa lääkehoitoprosessia järjestelmälähtöisesti tehden siitä mahdollisimman saumattoman hyödyntäen äly- ja automaatiolaitteistoja. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli järjestelmällisellä katsauksella tutkia, millaista tutkimuskirjallisuutta on julkaistu katkeamattomasta lääkehoidon prosessista ja siihen kuuluvista suojauksista laskimonsisäisessä lääkehoidossa. Tämä tutkimus on osa suurempaa järjestelmällistä katsausta. Järjestelmällisellä kirjallisuushaulla löydettiin 2292 tutkimusartikkelia, joista otsikoiden, abstraktien ja koko tekstien perusteella tehtyjen karsintojen jälkeen aineistoon sisällytettiin 57 tutkimusartikkelia. Näistä 21 artikkelia, jotka käsittelivät katkeamatonta lääkehoidon prosessia laskimonsisäisessä lääkehoidossa, sisällytettiin tässä pro gradussa esiteltävään aineistoon. Aineiston tutkimukset käsittelivät älyinfuusiolaitteistoja, sähköistä lääkemääräysjärjestelmää ja kliinisen päätöksenteon tukijärjestelmiä, lääkkeen käyttökuntoonsaattovaiheen äly- ja automaatiojärjestelmiä sekä potilaan ja lääkkeen varmentamisessa käytettävää viivakooditarkastusta. Katsauksen perusteella katkeamaton lääkehoidon prosessi potentiaalisesti vähentää lääkityspoikkeamia laskimonsisäisessä lääkehoidossa. Yksittäisten äly- ja automaatiojärjestelmien implementointia enemmän lääkitysturvallisuutta näyttäisivät lisäävän suojausten saumaton yhdistäminen toisiinsa ja lääkehoitoprosessiin, sekä huolellinen, moniammatillisen tiimin suorittama viimeisimmät hoitosuositukset huomioiva implementoinnin suunnittelu. Onnistunut prosessin implementointi vaatii resursseja henkilöstön kouluttamiseen ja sitouttamiseen sekä suunnitelmalliseen prosessin ylläpitoon ja kehittämiseen edelleen. Katsauksesta saadaan arvokasta tietoa, jota voidaan hyödyntää katkeamattoman lääkehoidon prosessin implementoinnissa suomalaisissa sairaaloissa, joissa kyseinen toimintamalli on toistaiseksi vakiintumaton.
Medication-related events are a significant cause of in-hospital adverse events. Intravenous medication errors occur more frequently and are more likely to result in serious harm than other medication therapies. Closed loop medication management which seamlessly integrates automated and intelligent systems barriers, is used for reducing medication errors. The aim of this systematic review was to identify what kind of scientific studies exist regarding closed loop medication in intravenous medication therapy and barriers related to it. This study is part of a larger systematic review. The literature search indentified 2292 scientific papers. Of these, only 57 were included in the larger review since most of the references were excluded based on titles, abstracts or full-texts. Of these, 21 studies regarding closed loop medication management in intravenous medication therapy were included in this thesis. The studies conserned intelligent infusion devices, computerized physician order entries, clinical decision support systems, automated workflow management systems reducing compounding errors and bar-code confirmation of drugs and patients. According to this review, closed loop medication management potentially reduces medication errors related to intravenous medication therapy. It seems to be more effective to seamlessly integrate the closed loop medication management barriers to each other and to the medication management process than to implement the barriers separately. It’s important to plan the implementation carefully by a multidisciplinary team. In addition, the latest care guidelines need to be taken in to account. Significant resources must be allocated to training and engaging employees and to systematically maintaining and developing the process to manage the successful implementation of the process. This review provides valuable information for Finnish hospitals implementing the closed loop medication management since the concept is not yet well-known in Finland.
Keyword(s): intravenous medication therapy closed loop medication management systematic review laskimonsisäinen lääkehoito katkeamaton lääkehoidon prosessi suljettu lääkekierto järjestelmällinen katsaus


Files in this item

Files Size Format View
Niittynen pro gradu.pdf 1.114Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record