Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Metamodernism in Post-Millennial Hindi Literature : Geet Chaturvedi's "Gomūtr"

Show full item record

Title: Metamodernism in Post-Millennial Hindi Literature : Geet Chaturvedi's "Gomūtr"
Author(s): Rajakoski, Anitta
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts
Degree program: Master's Programme in Languages
Specialisation: Asian languages
Language: English
Acceptance year: 2018
Abstract:
Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan uusinta hindinkielistä kirjallisuutta edustavaa Geet Chaturvedin pienoisromaania “Gomūtr” metamodernismin teoreettisen viitekehyksen kautta. Analyysin ensimmäisessä osassa käsitellään totuuteen, uskomiseen ja ontologiaan liittyviä metamodernistisia piirteitä. Keskeinen väittämä on, että tarina tuo esiin mahdollisuuden katsoa affektiivista ja henkilökohtaista totuutta merkityksellisenä, huolimatta tapahtumien absoluuttisesta totuusarvosta. Intertekstuaalisuuden suhteen tarina tarjoaa mahdollisuuden tulkita sitä merkkinä ihmisten ja tarinoiden välisistä yhteyksistä, ei vain epäluuloa aitoudesta herättävänä elementtinä. Toisessa osassa eteläaasialainen ei-dualismin käsite (advait) tarinan keskeisenä motiivina jäsentää metamodernistista analyysia tarinan esiintuomista tietoon, valtaan ja intersubjektiivisuuteen liittyvistä ongelmista ihmisyhteisössä.
This master’s thesis will examine a piece of recent Hindi literature, Geet Chaturvedi’s novella “Gomūtr”, through the theoretical framework of metamodernism. The metamodern characteristics argued for in the first part of the analysis have to do with issues of truth, belief and ontology. It will be argued that the novella makes a demand for the appreciation of affective and personal truth regardless of an event’s ontological status or absolute truth value. Intertextuality is looked at as a sign of human interconnectedness instead of an obstacle to making judgements on authenticity. The second part will analyze the concept of advait (‘non-dualism’) as a central metamodern, and specifically South Asian, motive; it encompasses a discussion within the story on problems in a society concerning the distribution of knowledge and power on the one hand, and intersubjectivity on the other.
Keyword(s): metamodernismi hindinkielinen kirjallisuus Intian kirjallisuus


Files in this item

Files Size Format View
Rajakoski_Anitta_Pro_gradu_2018.pdf 1022.Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record