Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Psykologinen joustavuus ja suunnitelmallinen opiskelu yliopisto-opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelun tukena

Show full item record

Title: Psykologinen joustavuus ja suunnitelmallinen opiskelu yliopisto-opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelun tukena
Author(s): Määttä, Saku
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Discipline: Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2019
Abstract:
Yliopisto-opiskelijoiden kokema stressi on yleisempää kuin muulla väestöllä. Stressi, pidentyneet valmistumisajat ja suunnitelmallisen opiskelun tärkeys korostavat yliopistojen tarvetta kiinnittää huomiota opiskelijoiden henkiseen hyvinvointiin sekä opiskelukäytäntöihin. Psykologisen joustavuuden, eli tietoisesti hetkessä läsnä olemisen ja tunteiden käsittelyn taitojen, on havaittu olevan yhteydessä parempaan koettuun hyvinvointiin sekä vähäisempään stressiin työelämässä. Tutkimusta psykologisen joustavuuden kehittämisestä ja sen yhteydestä hyvinvointiin yliopisto-opiskelijoilla ei kuitenkaan ole vielä tehty laajasti. Psykologisen joustavuuden lisäksi tutkimuksessa on seurattu opiskelijoiden suunnitelmallisen opiskelun muutosta verkkokurssin aikana. Tutkimuksessa tutkitaan Helsingin yliopistolla järjestetyn verkkokurssin vaikutuksia yliopisto-opiskelijoiden (n=106) psykologiseen joustavuuteen, suunnitelmalliseen opiskeluun, stressiin, hyvinvointiin ja opiskeluun. Verkkokurssilla opiskelijat tekivät opiskelutaitoihin liittyviä tehtäviä ja suorittivat headsted.fi -sivustolla työstä stressiä – otetta opiskeluun -ohjelman. Yhteensä 106 opiskelijan kyselytutkimusaineistoa analysoitiin määrällisesti. Lisäksi 86 opiskelijan laadullista oppimisraporttia analysoitiin abduktiivista sisällönanalyysiä hyödyntäen. Opiskelijoiden psykologisessa joustavuudessa, suunnitelmallisessa opiskelussa ja hyvinvoinnissa havaittiin tilastollisesti merkitseviä muutoksia alku- ja loppumittauksen välillä. Tutkimuksen laadullisessa analyysissä huomattiin opiskelijoiden oppineen useita suunnitelmallisen opiskelun taitoja ja käsitelleen opiskeluun liittyviä tunteita psykologisen joustavuuden prosessien mukaisesti. Tutkimustulokset osoittavat, että yliopisto-opiskelijoiden suunnitelmallisen opiskelun ja psykologisen joustavuuden taitoja voidaan kehittää tutkitun kaltaisella verkko-kurssilla. Näiden taitojen tukeminen on yhteydessä opiskelijoiden kokemaan hyvinvointiin, stressiin ja opiskeluun. Tutkimus osoittaa tutkitun kaltaisen verkkokurssin tukevan opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelua.
Given the rise in prevalence of stress, lack of time management skills and prolonged graduations among university students, promoting student’s well-being and study practices has become very important. While psychological flexibility a.k.a. dealing with all kinds of emotions and being present in the moment has proven to increase sense of well-being and lower stress among working adults, it has not been widely explored in the university context. Along with psychological flexibility, organised studying has been found to be an important factor in relation to academic achievement, study progress and well-being among university students. The purpose of this study is to explore development of psychological flexibility and organised studying in relation to stress, well-being and studying. Total of 106 university students took part in a web-based course aimed at promoting university students’ well-being, stress management skills, psychological flexibility and organised studying. Development of the items were measured by self-report questionnaires in the beginning and in the end of the course. Additionally, a learning report (n=86) was conducted by the students at the end of the course where the students reflected on their development regarding general well-being, studying and learning during the course. Student’s scores improved quantitatively across all the measured dimensions during the course. Mean scores on psychological flexibility, organised studying and sense of well-being increased and the scores regarding stress reduced. The results are in line with the qualitative analysis, in which students report that they learned to organise their studying and use skills related to psychological flexibility in various ways in studying context. The results imply that a web-based course which is aimed to improve student’s psychological flexibility and organised studying would also improve the student’s sense of well-being and reduce stress in their studies.
Keyword(s): Psykologinen joustavuus suunnitelmallinen opiskelu stressi hyvinvointi yliopisto-opiskelu mixed methods


Files in this item

Files Size Format View
Maatta_Saku_Pro_Gradu_2019.pdf 520.7Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record