Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Psykologinen joustavuus ja suunnitelmallinen opiskelu yliopisto-opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelun tukena

Show simple item record

dc.date.accessioned 2019-03-21T12:25:54Z
dc.date.available 2019-03-21T12:25:54Z
dc.date.issued 2019-03-21
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/22619
dc.title Psykologinen joustavuus ja suunnitelmallinen opiskelu yliopisto-opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelun tukena fi
ethesis.discipline Kasvatustiede fi
ethesis.discipline Education en
ethesis.discipline Pedagogik sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/F4226438-042e-4a15-a362-947553f7d887
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/43bb9abf-5dff-44fa-a148-5e6afe725888
ethesis.department Opettajankoulutuslaitos fi
ethesis.department Department of Teacher Education en
ethesis.department Institutionen för lärarutbildning sv
ethesis.faculty Pedagogiska fakulteten sv
ethesis.faculty Kasvatustieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Educational Sciences en
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a990df47-03bd-4108-9d39-9b2f66a53631
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Määttä, Saku
dct.issued 2019
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Yliopisto-opiskelijoiden kokema stressi on yleisempää kuin muulla väestöllä. Stressi, pidentyneet valmistumisajat ja suunnitelmallisen opiskelun tärkeys korostavat yliopistojen tarvetta kiinnittää huomiota opiskelijoiden henkiseen hyvinvointiin sekä opiskelukäytäntöihin. Psykologisen joustavuuden, eli tietoisesti hetkessä läsnä olemisen ja tunteiden käsittelyn taitojen, on havaittu olevan yhteydessä parempaan koettuun hyvinvointiin sekä vähäisempään stressiin työelämässä. Tutkimusta psykologisen joustavuuden kehittämisestä ja sen yhteydestä hyvinvointiin yliopisto-opiskelijoilla ei kuitenkaan ole vielä tehty laajasti. Psykologisen joustavuuden lisäksi tutkimuksessa on seurattu opiskelijoiden suunnitelmallisen opiskelun muutosta verkkokurssin aikana. Tutkimuksessa tutkitaan Helsingin yliopistolla järjestetyn verkkokurssin vaikutuksia yliopisto-opiskelijoiden (n=106) psykologiseen joustavuuteen, suunnitelmalliseen opiskeluun, stressiin, hyvinvointiin ja opiskeluun. Verkkokurssilla opiskelijat tekivät opiskelutaitoihin liittyviä tehtäviä ja suorittivat headsted.fi -sivustolla työstä stressiä – otetta opiskeluun -ohjelman. Yhteensä 106 opiskelijan kyselytutkimusaineistoa analysoitiin määrällisesti. Lisäksi 86 opiskelijan laadullista oppimisraporttia analysoitiin abduktiivista sisällönanalyysiä hyödyntäen. Opiskelijoiden psykologisessa joustavuudessa, suunnitelmallisessa opiskelussa ja hyvinvoinnissa havaittiin tilastollisesti merkitseviä muutoksia alku- ja loppumittauksen välillä. Tutkimuksen laadullisessa analyysissä huomattiin opiskelijoiden oppineen useita suunnitelmallisen opiskelun taitoja ja käsitelleen opiskeluun liittyviä tunteita psykologisen joustavuuden prosessien mukaisesti. Tutkimustulokset osoittavat, että yliopisto-opiskelijoiden suunnitelmallisen opiskelun ja psykologisen joustavuuden taitoja voidaan kehittää tutkitun kaltaisella verkko-kurssilla. Näiden taitojen tukeminen on yhteydessä opiskelijoiden kokemaan hyvinvointiin, stressiin ja opiskeluun. Tutkimus osoittaa tutkitun kaltaisen verkkokurssin tukevan opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelua. fi
dct.abstract Given the rise in prevalence of stress, lack of time management skills and prolonged graduations among university students, promoting student’s well-being and study practices has become very important. While psychological flexibility a.k.a. dealing with all kinds of emotions and being present in the moment has proven to increase sense of well-being and lower stress among working adults, it has not been widely explored in the university context. Along with psychological flexibility, organised studying has been found to be an important factor in relation to academic achievement, study progress and well-being among university students. The purpose of this study is to explore development of psychological flexibility and organised studying in relation to stress, well-being and studying. Total of 106 university students took part in a web-based course aimed at promoting university students’ well-being, stress management skills, psychological flexibility and organised studying. Development of the items were measured by self-report questionnaires in the beginning and in the end of the course. Additionally, a learning report (n=86) was conducted by the students at the end of the course where the students reflected on their development regarding general well-being, studying and learning during the course. Student’s scores improved quantitatively across all the measured dimensions during the course. Mean scores on psychological flexibility, organised studying and sense of well-being increased and the scores regarding stress reduced. The results are in line with the qualitative analysis, in which students report that they learned to organise their studying and use skills related to psychological flexibility in various ways in studying context. The results imply that a web-based course which is aimed to improve student’s psychological flexibility and organised studying would also improve the student’s sense of well-being and reduce stress in their studies. en
dct.subject Psykologinen joustavuus
dct.subject suunnitelmallinen opiskelu
dct.subject stressi
dct.subject hyvinvointi
dct.subject yliopisto-opiskelu
dct.subject mixed methods
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Asikainen, Henna
ethesis.supervisor Katajavuori, Nina
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:a320b518-5d27-4cb4-b6b6-cf61bbde41d0
ethesis.degreeprogram Luokanopettajan koulutus (kasvatustiede) fi
ethesis.degreeprogram Class Teacher Education (Education) en
ethesis.degreeprogram Klasslärärutbildning (pedagogik) sv
ethesis.degreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/57995d50-1e42-48a2-9df4-86372b9f3514
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2019-02-11 14:37:09:677
ethesis-internal.abstract.secondary Given the rise in prevalence of stress, lack of time management skills and prolonged graduations among university students, promoting student’s well-being and study practices has become very important. While psychological flexibility a.k.a. dealing with all kinds of emotions and being present in the moment has proven to increase sense of well-being and lower stress among working adults, it has not been widely explored in the university context. Along with psychological flexibility, organised studying has been found to be an important factor in relation to academic achievement, study progress and well-being among university students. The purpose of this study is to explore development of psychological flexibility and organised studying in relation to stress, well-being and studying. Total of 106 university students took part in a web-based course aimed at promoting university students’ well-being, stress management skills, psychological flexibility and organised studying. Development of the items were measured by self-report questionnaires in the beginning and in the end of the course. Additionally, a learning report (n=86) was conducted by the students at the end of the course where the students reflected on their development regarding general well-being, studying and learning during the course. Student’s scores improved quantitatively across all the measured dimensions during the course. Mean scores on psychological flexibility, organised studying and sense of well-being increased and the scores regarding stress reduced. The results are in line with the qualitative analysis, in which students report that they learned to organise their studying and use skills related to psychological flexibility in various ways in studying context. The results imply that a web-based course which is aimed to improve student’s psychological flexibility and organised studying would also improve the student’s sense of well-being and reduce stress in their studies. und
ethesis-internal.abstract.primary Yliopisto-opiskelijoiden kokema stressi on yleisempää kuin muulla väestöllä. Stressi, pidentyneet valmistumisajat ja suunnitelmallisen opiskelun tärkeys korostavat yliopistojen tarvetta kiinnittää huomiota opiskelijoiden henkiseen hyvinvointiin sekä opiskelukäytäntöihin. Psykologisen joustavuuden, eli tietoisesti hetkessä läsnä olemisen ja tunteiden käsittelyn taitojen, on havaittu olevan yhteydessä parempaan koettuun hyvinvointiin sekä vähäisempään stressiin työelämässä. Tutkimusta psykologisen joustavuuden kehittämisestä ja sen yhteydestä hyvinvointiin yliopisto-opiskelijoilla ei kuitenkaan ole vielä tehty laajasti. Psykologisen joustavuuden lisäksi tutkimuksessa on seurattu opiskelijoiden suunnitelmallisen opiskelun muutosta verkkokurssin aikana. Tutkimuksessa tutkitaan Helsingin yliopistolla järjestetyn verkkokurssin vaikutuksia yliopisto-opiskelijoiden (n=106) psykologiseen joustavuuteen, suunnitelmalliseen opiskeluun, stressiin, hyvinvointiin ja opiskeluun. Verkkokurssilla opiskelijat tekivät opiskelutaitoihin liittyviä tehtäviä ja suorittivat headsted.fi -sivustolla työstä stressiä – otetta opiskeluun -ohjelman. Yhteensä 106 opiskelijan kyselytutkimusaineistoa analysoitiin määrällisesti. Lisäksi 86 opiskelijan laadullista oppimisraporttia analysoitiin abduktiivista sisällönanalyysiä hyödyntäen. Opiskelijoiden psykologisessa joustavuudessa, suunnitelmallisessa opiskelussa ja hyvinvoinnissa havaittiin tilastollisesti merkitseviä muutoksia alku- ja loppumittauksen välillä. Tutkimuksen laadullisessa analyysissä huomattiin opiskelijoiden oppineen useita suunnitelmallisen opiskelun taitoja ja käsitelleen opiskeluun liittyviä tunteita psykologisen joustavuuden prosessien mukaisesti. Tutkimustulokset osoittavat, että yliopisto-opiskelijoiden suunnitelmallisen opiskelun ja psykologisen joustavuuden taitoja voidaan kehittää tutkitun kaltaisella verkko-kurssilla. Näiden taitojen tukeminen on yhteydessä opiskelijoiden kokemaan hyvinvointiin, stressiin ja opiskeluun. Tutkimus osoittaa tutkitun kaltaisen verkkokurssin tukevan opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelua. und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201903211494
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative Psychological flexibility and organised studying to lower stress and improve well-being of university students en
ethesis.facultystudyline.URI none
ethesis.mastersdegreeprogram.URI none

Files in this item

Files Size Format View
Maatta_Saku_Pro_Gradu_2019.pdf 520.7Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record