Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Mikromuovit Suomen rannikkokaloissa

Show full item record

Title: Mikromuovit Suomen rannikkokaloissa
Author(s): Zidbeck, Erika
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Discipline: Aquatic Sciences
Language: Finnish
Acceptance year: 2018
Abstract:
Tässä pro gradu -tutkielmassa selvitettiin mikromuovien (< 5 mm) määrää Suomen rannikkovesien kaloissa Itämerellä. Tutkielmaa varten kerättiin kalanäytteitä yhdeksästä kohteesta eri puolilta Suomen rannikkoa. Lisäksi otettiin vesinäytteitä seitsemästä rannikkokohteesta. Tarkoituksena oli selvittää, kuinka paljon kaloissa on mikromuovia, onko mikromuovia syöneiden kalojen suhteellisissa osuuksissa eroja eri näytteenottopaikkojen tai kalalajien välillä, sekä vaikuttaako kalojen pituus tai paino siihen, kuinka usein kaloista löytyy mikromuovia. Tutkielmassa tarkasteltiin myös sitä, onko kalojen syömän ravinnon määrällä yhteyttä siihen, kuinka usein kaloista löytyy mikromuovia. Lisäksi tutkittiin, onko kaloista löydettyjen mikromuovien määrän ja samoilta näytteenottopaikoilta otettujen vesinäytteiden mikromuovipitoisuuksien välillä yhteyttä. Tutkimukseen valittiin 503 kalaa, joiden vatsat ja suolet tutkittiin. Yhteensä neljästäkymmenestä kalasta (8 %) löytyi mikromuovia. Mikromuovia syöneiden kalojen suhteellisissa osuuksissa oli selviä eroja eri rannikkoalueiden välillä: Helsingin Kivinokan kaloista löytyi mikromuovia useammin kuin muilta alueilta pyydetyistä kaloista. Kalojen koolla, lajilla tai niiden syömän ravinnon määrällä ei havaittu olevan yhteyttä siihen, kuinka usein kaloista löytyy mikromuovia. Myöskään samoilta paikoilta otettujen kala- ja vesinäytteiden mikromuovimäärien välillä ei havaittu yhteyttä. Tutkielman tulosten vertailu aiempiin tutkimustuloksiin viittaa siihen, että Suomen rannikkokaloista löytyy mikromuovia useammin kuin pohjoisen Itämeren avomerikaloista. Tämä tutkielma on ensimmäinen tutkimus, jossa on selvitetty mikromuovien määrää Suomen rannikonkaloissa. Tulokset olisi hyvä varmistaa pidemmän aikavälin seurannoissa.
In this Master’s thesis, microplastic (<5 mm) ingestion by coastal fish in Finland was investigated. Fish were caught at nine locations on the coast of Finland. Water samples were taken at seven locations. The research questions were: How much microplastics are there in coastal fish in Finland? Are there differences in the frequency of microplastic ingestion by fish between different locations or species? Is there a relationship between the size of the fish and the presence of ingested plastic particles? Is there a relationship between the stomach fullness and the presence of ingested plastic particles? Does the frequency of microplastic ingestion by fish correlate with the amount of microplastics in seawater in the same locations? The gastrointestinal tracts of 503 fish were analysed. Microplastics were found in 40 fish (8 %). The frequency of fish with plastic was significantly higher in Kivinokka, Helsinki than in other locations studied. No relationship was found between the size or the species of the fish and the presence of ingested plastic particles. Also, no relationship was found between the stomach fullness and plastic ingested. There was no correlation between the frequency of microplastic ingestion by fish and the amount of microplastics in seawater. The results of the thesis were compared to previous research results from the open sea areas of the northern Baltic Sea. The comparison suggests that the ingestion of microplastics is more common in coastal fish in Finland than in the open water fish in the northern Baltic Sea. This thesis provides the first published record of plastic particles in the gastrointestinal tracts of coastal fish in Finland. Long-term studies are recommended in order to confirm the results.
Keyword(s): mikromuovit kalat Itämeri Suomi rannikko microplastics fish coastal the Baltic Sea Finland


Files in this item

Files Size Format View
Zidbeck_Erika_Pro_gradu_2018.pdf 3.701Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record