Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Conversion to Judaism : Finnish gerim on giyur and Jewishness

Show full item record

Title: Conversion to Judaism : Finnish gerim on giyur and Jewishness
Author(s): Zaitsev, Kira
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts
Degree program: Master's Programme in Languages
Specialisation: Languages of Africa and Middle East
Language: English
Acceptance year: 2019
Abstract:
Pro graduni käsittelee suomalaisia, jotka ovat kääntyneet juutalaisiksi ilman aikaisempaa juutalaista taustaa ja perhettä. Data perustuu haastatteluihin, joita arvioin straussilaisella grounded theory-menetelmällä. Tutkimuskysymykseni ovat, kuinka nämä käännynnäiset näkevät mitä juutalaisuus on ja kuinka he arvioivat omaa kääntymistään. Tutkimuseni mukaan kääntyjän aikaisempi uskonnollinen tausta on varsin todennäköisesti epätavallinen, eikä hänellä ole merkittäviä aikaisempia juutalaisia sosiaalisia suhteita. Internetillä on kasvava rooli kääntyjän tiedonhaussa ja verkostoissa. Juutalaisuudessa kääntynyt näkee tärkeimpänä eettisyyden sekä juutalaisen lain, halakhan. Kääntymisen nähdään vahvistavan aikaisempi maailmankuva ja identiteetti, ja kääntyjä hyväksyy rabbiinisen näkemyksen kääntymisprosessista. Lopuksi vertailen tämän tutkimuksen tuloksia muihin kääntymistutkimuksiin ja -teorioihin, joiden väitteet ja tulokset eivät aina vastaa oman tutkimukseni tuloksia.
Keyword(s): kääntymys juutalaisuus grounded theory Jewish converts uskonnollinen identiteetti käännynnäiset juutalaisuus grounded theory


Files in this item

Files Size Format View
Zaitsev_Kira_Pro_gradu_2019.pdf 426.2Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record