Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Conversion to Judaism : Finnish gerim on giyur and Jewishness

Show simple item record

dc.date.accessioned 2019-05-21T12:34:16Z
dc.date.available 2019-05-21T12:34:16Z
dc.date.issued 2019-05-21
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/23354
dc.title Conversion to Judaism : Finnish gerim on giyur and Jewishness en
ethesis.discipline.URI none und
ethesis.faculty Humanistinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Arts en
ethesis.faculty Humanistiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/4c936847-0cd8-46d4-b842-e9ebb8670ab7
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Zaitsev, Kira
dct.issued 2019
dct.language.ISO639-2 eng
dct.abstract Pro graduni käsittelee suomalaisia, jotka ovat kääntyneet juutalaisiksi ilman aikaisempaa juutalaista taustaa ja perhettä. Data perustuu haastatteluihin, joita arvioin straussilaisella grounded theory-menetelmällä. Tutkimuskysymykseni ovat, kuinka nämä käännynnäiset näkevät mitä juutalaisuus on ja kuinka he arvioivat omaa kääntymistään. Tutkimuseni mukaan kääntyjän aikaisempi uskonnollinen tausta on varsin todennäköisesti epätavallinen, eikä hänellä ole merkittäviä aikaisempia juutalaisia sosiaalisia suhteita. Internetillä on kasvava rooli kääntyjän tiedonhaussa ja verkostoissa. Juutalaisuudessa kääntynyt näkee tärkeimpänä eettisyyden sekä juutalaisen lain, halakhan. Kääntymisen nähdään vahvistavan aikaisempi maailmankuva ja identiteetti, ja kääntyjä hyväksyy rabbiinisen näkemyksen kääntymisprosessista. Lopuksi vertailen tämän tutkimuksen tuloksia muihin kääntymistutkimuksiin ja -teorioihin, joiden väitteet ja tulokset eivät aina vastaa oman tutkimukseni tuloksia. fi
dct.subject kääntymys und
dct.subject juutalaisuus und
dct.subject grounded theory und
dct.subject Jewish converts und
dct.language en
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language English en
ethesis.language englanti fi
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Tuori, Riikka
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:8e6edf4d-6a8a-4ee4-b98a-0ee065f2cd67
dct.subject.YSOFI uskonnollinen identiteetti und
dct.subject.YSOFI käännynnäiset und
dct.subject.YSOFI juutalaisuus und
dct.subject.YSOFI grounded theory und
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2019-04-08 10:13:35:263
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201905212061
dc.type.dcmitype Text
ethesis.facultystudyline Afrikan ja Lähi-idän kielet fi
ethesis.facultystudyline Languages of Africa and Middle East en
ethesis.facultystudyline Afrikanska språk och Mellanösterns språk sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH40_052 und
ethesis.mastersdegreeprogram Kielten maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Languages en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i språk sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH40_002 und

Files in this item

Files Size Format View
Zaitsev_Kira_Pro_gradu_2019.pdf 426.2Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record