Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

MCF 10A:n polarisaatio ja alveolin muodostus nanokuituselluloosageelissä (NFC), sekä NFC – soluväliaineproteiini -yhdistelmäympäristössä

Show full item record

Title: MCF 10A:n polarisaatio ja alveolin muodostus nanokuituselluloosageelissä (NFC), sekä NFC – soluväliaineproteiini -yhdistelmäympäristössä
Author(s): Niklander, Johanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy, Faculty of Pharmacy
Discipline: Pharmaceutical biology
Language: Finnish
Acceptance year: 2018
Abstract:
Tämä tutkimus esittelee kasviperäisen nanokuituselluloosageelin (NFC; GrowDex®) arvioinnin kolmiulotteisena (3U) kasvualustana rintarauhasen organogeneesin mallinnuksessa. Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella kasviperäisen in vitro -kasvualustan aiheuttamaa solusäätelyä normaalissa rinnan epiteelisessä solulinjassa, sekä selvittää rintakudoksen rauhasrakenteiden muodostumisessa keskeisen laminiini 111:n (LAM-111) alustaan lisäyksen mahdollisia hyötyjä viljelmille. Tutkimuksen koeasetelmassa NFC:n edustamaa kasvunicheä arvioitiin ihmisen rintaepiteelistä eristetyllä -ja tyvikalvon proteiinikontaktien säätelystä riippuvaisella MCF 10A -solulinjalla. Solujen in vitro -nicheympäristön verrokkimallinnuksessa hyödynnettiin epiteelisen tyvikalvon proteiiniympäristöä edustavaa proteiinirikasta Matrigel™-2,5U -kasvualustaa. Viljelynäytteistä tehtiin aikapisteittäin valomikroskooppiset -sekä histologiset hematoksyliini – eosiini (HE) morfologian arvioinnit, e-kadheriinin, vimentiinin ja β4-integriinin ilmentymisten vasta-aine-analyysit, sekä β1-integriinin, Bim:in ja c-FLIP-L:n lähetti-RNA:n reaaliaikaiset PCR-analyysit. Analyyseissä keskityttiin tarkastelemaan rintarauhasen epiteelin polarisoitumistapahtumassa havaittavaa solusäätelyä ja proteiinien eritystä. LAM-111 -lisän havaittiin edistävän jossain määrin NFC:ssä viljeltyjen sferoidien sisämorfologian kavitaatiota sekä eritettyjen proteiinien sijoittumista sferoidien pintarakenteisiin Matrigel™ -kontrollinäytteiden kaltaisesti, muttei yksinään riittänyt tuottamaan Matrigel™ :ssä havaittua viljelmien homogeenisyyttä. Kokeen natiivi-NFC:ssä sekä NFC-LAM-111:ssä kasvaneiden sferoidien PCR-analyyseissä havaittiin polarisaatiotapahtumaan liittyvää solusäätelyä viljelmien loppuvaiheessa päivänä 28, poiketen vastaavan PCR profiilin ilmentymisestä Matrigel™ -viljelmissä jo päivänä kolme. NFC -olosuhteissa havaittiin myös Matrigel™ -viljelmistä puuttuvia ylimääräisiä, epiteelisiltä vaikuttavia rakenteita, joiden määritteleminen vaatii lisätutkimuksia. NFC todettiin jäykkyyden suhteen helposti muokattavaksi sekä mahdollisesti kudoksen mekaanisia ominaisuuksia jäljitteleväksi 3U -kasvualustaksi. Tämän kokeen tuloksien perusteella muokkaamatonta NFC:tä voidaan ehdottaa soveltuvaksi kasvualustaksi tyvikalvoproteiinien säätelystä riippumattomille solutyypeille, sekä solutyypeille, jotka kykenevät tuottamaan ympärilleen oman kudostyypillisen proteiiniympäristönsä. Kliiniseen käyttöön kelpuuttavat standardivaatimukset täyttävä NFC vaikuttaa lupaavalta materiaalilta räätälöitävien in vitro -kasvualustojen suunnitteluun, ja mahdollisesti tarjoaa rakenneosiltaan tarkasti määritellyn, xenovapaan, ja proteiinilisillä eri solutyypeille säädettävän in vitro -kasvunichen tulevaisuuden jatkotutkimuksiin.
Keyword(s): nanofibrillar cellulose hydrogel NFC GrowDex® laminin-111 three-dimensional cell culture organogenesis MCF 10A in vitro modelling nanokuituselluloosageeli|NFC GrowDex® laminiini-111 kolmiulotteinen soluviljely organogeneesi MCF 10A in vitro -mallinnus


Files in this item

Files Size Format View
Niklander_Johanna_Pro_gradu_2019.pdf 4.425Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record