Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Valkuaistason ja aminohappotäydennysten vaikutus sinikettujen rehun sulavuuteen ja typen hyväksikäyttöön

Show simple item record

dc.date.accessioned 2019-06-12T13:49:25Z
dc.date.available 2019-06-12T13:49:25Z
dc.date.issued 2019-06-12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/24137
dc.title Valkuaistason ja aminohappotäydennysten vaikutus sinikettujen rehun sulavuuteen ja typen hyväksikäyttöön fi
ethesis.discipline Kotieläintiede fi
ethesis.discipline Animal Science en
ethesis.discipline Husdjursvetenskap sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/3ae5f6fb-06d6-401b-8944-15efe878cc1d
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/8ced4388-4f07-4f1e-9463-658554eb2211
ethesis.department Maataloustieteiden laitos fi
ethesis.department Department of Agricultural Sciences en
ethesis.department Institutionen för lantsbruksvetenskaper sv
ethesis.faculty Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Agriculture and Forestry en
ethesis.faculty Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/b197f237-5f76-4651-a885-b5b849512034
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Sipilä, Jenni
dct.issued 2019
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Tämän tutkielman tavoitteena oli tutkia rehun vähäisen valkuaispitoisuuden ja aminohappotäydennysten vaikutusta ravintoaineiden sulavuuteen ja valkuaisen hyväksikäyttöön siniketuilla loppukasvatusvaiheessa. Tavoitteena on sinikettujen valkuaisruokinnan optimointi, jotta rehukustannuksia ja ravinnepäästöjä saataisiin pienennettyä. Tutkimus toteutettiin Kannuksessa Luova Oy:n tutkimustilalla 21.-28.10.2016. Kokeeseen valittiin 20 urossinikettua, jotka jaettiin viiteen käsittelyryhmään. Käsittelyt olivat: kontrolli (valkuaista 24% metabolisesta energiasta (ME)), valkuainen 20% ME:stä, valkuainen 20% ME:stä + metioniini, valkuainen 16% ME:stä + metioniini sekä valkuainen 16% ME:stä + metioniini ja histidiini. Eläimet olivat kokeen ajan yksittäin metaboliahäkeissä, joissa niiltä saatiin kerättyä sonta ja virtsa. Ravintoaineiden näennäistä sulavuutta tutkittiin kokonaiskeruumenetelmällä. Välittömästi lopetuksen jälkeen ohutsuolen viimeisen kolmanneksen sisältö kerättiin ja näytteestä määritettiin aminohappojen näennäinen ohutsuolisulavuus. Valkuaisen hyväksikäyttöä tutkittiin typpitasemenetelmällä. Lopetusta edeltävänä päivänä eläimiltä otettiin verinäytteet, joista määritettiin plasman aminohapot ja urea. Ravintoaineiden sulavuudessa ei havaittu suurta vaihtelua valkuaisen vähentyessä, paitsi valkuaisen sulavuus heikkeni yhdeksän prosenttiyksikköä kontrollin ja alimman valkuaistason omaavan ryhmän välillä. Typen hyväksikäyttö parani valkuaisen vähentyessä. Virtsan mukana eritetyn typen määrä väheni valkuaispitoisuuden vähentyessä mutta typen pidättymisessä ei ollut eroja. Metioniinin, histidiinin, lysiinin ja kysteiinin sulavuudessa havaittiin eroja, mutta muiden aminohappojen sulavuuteen koekäsittelyt eivät vaikuttaneet. Aminohappotäydennykset paransivat kyseisten aminohappojen sulavuutta merkitsevästi. Plasman ureapitoisuudessa ei ollut eroja, mutta joidenkin aminohappojen osalta plasman pitoisuudet vähenivät valkuaisen vähentyessä. Valkuaisen vähentäminen ei vaikuttanut muiden ravintoaineiden kuin valkuaisen sulavuuden heikentymiseen. Valkuaismäärän väheneminen ei vaikuttanut typen pidättymiseen eli pienempikin valkuaisen määrä tyydytti siniketun valkuaistarpeen loppukasvatusvaiheessa. fi
dct.subject sinikettu fi
dct.subject metioniini fi
dct.subject histidiini fi
dct.subject ohutsuolisulavuus fi
dct.subject kokonaissulavuus fi
dct.subject typpi fi
dct.subject raakavalkuainen fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Valaja, Jarmo
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:1c381f7b-7a5b-40ce-a01f-6a695e075971
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2019-05-06 09:45:43:589
ethesis.principalprofessor Vanhatalo, Aila
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201906122668
dc.type.dcmitype Text
ethesis.facultystudyline.URI none
ethesis.mastersdegreeprogram.URI none

Files in this item

Files Size Format View
Sipila_Jenni_Pro_gradu_2019.pdf 1.085Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record