Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Sokerikuorrutteen säilyminen pakkasvarastossa

Show full item record

Title: Sokerikuorrutteen säilyminen pakkasvarastossa
Author(s): Narinen, Lauri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Food and Environmental Sciences
Discipline: Food Technology
Language: Finnish
Acceptance year: 2019
Abstract:
Kiteytymisen hallinta on tärkeää laadukkaan elintarvikkeen valmistuksessa, oli se sitten kiteytymisen estämistä tai sen aikaansaamista, elintarviketyypistä riippuen. Kiteytymisen hallitsemiseksi tulee ymmärtää kiteytymisen teoriaa sekä tuntea elintarvikkeessa olevat komponentit, jotka liittyvät kiteytymiseen. Sokerikuorrutteen komponenteista sokeri ja vesi ovat ehkäpä selkeimpiä kyseisen tuotteen kiteytymisen kannalta, mutta myös pakkasvarastoinnilla on tärkeä rooli kiteytymisen kannalta Maisterintutkielman tavoitteena oli parantaa kuorrutettujen munkkien ja erityisesti sokerikuorrutteen säilymistä sekä ymmärtää ilmiöitä, jotka vaikuttavat sokerikuorrutteen laatumuutoksiin pakkasvarastoinnin aikana. Kokeellinen tutkimus jaettiin kahteen osaan. Aluksi suoritettiin esikokeita, joissa selvitettiin munkkilaatikon olosuhteita sulatuksen aikana erilaisissa sulatusolosuhteissa, ultrasentrifuugimittauksen ja Karl Fischer -titrauksen soveltuvuutta sokerikuorrutteelle sekä niiden mittaustuloksien luotettavuutta. Varsinaisissa kokeissa tutkittiin munkin eri osien veden aktiivisuus, sokerikuorrutteen jäätymistä ja viskositeettia sekä munkkien säilyvyyttä. Varsinaisissa kokeissa muuttujina käytettiin kuorrutteen reseptiä, säilytyslämpötilaa ja pakkausratkaisua. Karl Fischer -titrauksen soveltuvuuden selvittämisessä sokerikuorrutteen vesipitoisuuden mittaamiseen todettiin menetelmän sopivan melko hyvin tähän tarkoitukseen. Myös ultrasentrifuugauksen käyttöä sokerikuorrutteen ominaisuuksien tutkimiseen pidettiin toimivana. Sulatusolosuhteiden mittaamisessa munkkilaatikoista havaittiin auki sulatettujen munkkilaatikoiden olosuhteiden tasapainottuvan melko nopeasti ympäröivien olosuhteiden kanssa, kun vastaavasti kiinni sulatettujen munkkilaatikoiden olosuhteet laatikon sisällä erosivat eri ympäristön olosuhteissa vain hieman. Kuorrutettujen munkkien säilyvyyskokeessa todettiin kuorrutteen säilyvän huonoiten, kun siinä oli vähemmän vettä tai siinä oleva vesi oli sidotumpaa verrattuna niihin kuorrutteisiin, joissa vettä oli enemmän tai se oli vapaampana kuorrutteessa. Parhaiten kuorrute säilyi, kun kuorrutteen ja ympäröivän ilman rajapintaan laitettiin pinnoittamalla rypsiöljyä tai käärittiin kuorrutettu munkki muovikelmuun. Kuorrutteen säilymiseen vaikuttavia ilmiöitä saatiin selville sekä pystyttiin löytämään tapoja, joilla kuorrutteen säilymistä saatiin parannettua.
Controlling crystallization is an important factor in the production of food, whether it is preventing crystallization or enabling it, depending on the food product. To control crystallization, one must understand the theory behind crystallization and the components in food that affect crystallization. In sugar icing the most obvious components are sugars and water that affect crystallization. Also, the frozen storage has an important role concerning shelf-life of the sugar icing. The aim of this study was to prolong the shelf-life of the sugar icing on top of the donuts and to understand the phenomena that have an influence on the quality of the sugar icing during freezer storage. The experimental part of the study was divided into two parts. Preliminary tests were conducted in the first part. In these preliminary tests the aim was to measure the temperature and relative humidity during the melting of donuts in its packaging and to evaluate the applicability of ultracentrifuge and Karl Fischer titration in the measurement of the sugar icings properties. In the main experiment part, the water activity was measured from the different parts of the donut, the freezing of the sugar icing as well as its viscosity were evaluated and the shelf-life of the sugar icing on top of the donuts was evaluated. Karl Fischer titration was found to be a suitable method for measurement of water content of sugar icings. Also, the ultracentrifuge was found to be a suitable method to measure the liquid phase of the sugar icing. In the measurement of the conditions during the melting of the donuts it was detected that the conditions in the package that was open during the melting of the products, balanced with the conditions surrounding the packaging rather quickly. At the same in the closed package the conditions remained same during melting even though the melting was done in different surrounding conditions. The shelf-life of the donuts was found to be shortest in those icings that had less water or if the water was less free in the icing. The longest shelf-life was found to be in the coated sugar icings. Methods to prolong the shelf-life of the sugar icing on top of the donut were found in this study. Also, the phenomena affecting the quality of the sugar icing during frozen storage were discovered to some extent but to understand them even further requires more research.
Keyword(s): sokeri jää kiteytyminen kuorrute säilyvyys


Files in this item

Files Size Format View
Narinen_Lauri_Pro_gradu_2019.pdf 2.580Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record