Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

A new regime in Finnish fisheries management : evaluating the individual quota system for the commercial herring and sprat fisheries through stakeholder interviews

Show full item record

Title: A new regime in Finnish fisheries management : evaluating the individual quota system for the commercial herring and sprat fisheries through stakeholder interviews
Author(s): Hanstén, Magnus
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Degree program: Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability
Specialisation: Environmental Change
Language: English
Acceptance year: 2019
Abstract:
An increasing number of fisheries utilize rights-based management approaches for achieving economic, social and environmental sustainability. It is widely accepted that fisheries management is to a large extent about managing human behaviour, hence social acceptance is prerequisite for a successful management regime. Based on stakeholder interviews, this study analyses the opinions related to the recently implemented individual transferable quota (ITQ) system for the Finnish herring and sprat fisheries. Similarly, opinions were collected in 2007 by Kulmala et al. related to a possible implementation of ITQs, thus creating a unique opportunity to compile results from both a pre and post individual quota management implementation scenario. In 2007, it was suggested that fishers would largely support an ITQ system in Finland. Accordingly, this study implies that most of the Finnish stakeholders are content with the properties of the new system, however inequalities were perceived among fishers targeting fish for human consumption. In general, the system is expected to achieve its primary goal of improved economic efficiency within the fishery industry.
I regleringen av kommersiellt fiske utnyttjas till en allt bredare grad rättighetsbaserade förvaltnings metoder för att uppnå ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Det är allmänt godkänt att fiskeriförvaltning till en stor grad handlar om att reglera människans beteende, därmed är social acceptans en nödvändig förutsättning för en framgångsrik fiskeriförvaltning. Genom intervjuer med intressenter, analyserar denna studie åsikter kring de individuella överförbara fiskerättigheterna som nyligen implementerades för det kommersiella strömmings- och vassbuksfisket i Finland. Kulmala et al. samlade år 2007 in åsikter om en möjlig introduktion av de individuella överförbara fiskerättigheterna, vilket ger en unik möjlighet att sammanställa resultaten från både före och efter implementationen av den nya fiskeriförvaltningen. År 2007 indikerade resultatet att största delen av de finska yrkesfiskarna skulle stöda en introduktion av individuella överförbara nyttjanderättigheter. I enlighet med det, antyder denna studie att största delen av intressenterna är nöjda med egenskaperna kring det nya systemet, men att ojämlikheter upplevs framför allt bland fiskare som fiskar fisk för mänsklig konsumtion. Generellt förväntas systemet nå sitt primära mål med att öka på lönsamheten inom fiskenäringen.
Keyword(s): Individual transferable quota (ITQ) Transferable fishing concessions (TFC) Fisheries management Rights-based management Stakeholder involvement Baltic herring Sprat


Files in this item

Files Size Format View
Hansten_Magnus_pro_gradu_2019.pdf 355.5Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record