Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Docker Swarmin soveltaminen reunalaskennan ohjelmistojen hallinnoinnissa

Show full item record

Title: Docker Swarmin soveltaminen reunalaskennan ohjelmistojen hallinnoinnissa
Author(s): Hansson, Kristian
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science, Tietojenkäsittelytieteen osasto
Discipline: Tietojenkäsittelytiede
Language: Finnish
Acceptance year: 2019
Abstract:
Reunalaskennan tarkoituksena on siirtää tiedonkäsittelyä lähemmäs tiedon lähdettä, sillä keskitettyjen palvelinten laskentakyky ei riitä tulevaisuudessa kaiken tiedon samanaikaiseen analysointiin. Esineiden internet on yksi reunalaskennan käyttötapauksista. Reunalaskennan järjestelmät ovat melko monimutkaisia ja vaativat yhä enemmän ketterien DevOps-käytäntöjen soveltamista. Näiden käytäntöjen toteuttamiseen on löydettävä sopivia teknologioita. Ensimmäiseksi tutkimuskysymykseksi asetettiin: Millaisia teknisiä ratkaisuja reunalaskennan sovellusten toimittamiseen on sovellettu? Tähän vastattiin tarkastelemalla teollisuuden, eli pilvipalveluntarjoajien ratkaisuja. Teknisistä ratkaisuista paljastui, että reunalaskennan sovellusten toimittamisen välineenä käytetään joko kontteja tai pakattuja hakemistoja. Reunan ja palvelimen väliseen kommunikointiin hyödynnettiin kevyitä tietoliikenneprotokollia tai VPN-yhteyttä. Kirjallisuuskatsauksessa konttiklusterit todettiin mahdolliseksi hallinnoinnin välineeksi reunalaskennassa. Ensimmäisen tutkimuskysymyksen tuloksista johdettiin toinen tutkimuskysymys: Voiko Docker Swarmia hyödyntää reunalaskennan sovellusten operoinnissa? Kysymykseen vastattiin empiirisellä tapaustutkimuksella. Keskitetty reunalaskennan sovellusten toimittamisen prosessi rakennettiin Docker Swarm -konttiklusteriohjelmistoa, pilvipalvelimia ja Raspberry Pi -korttitietokoneita hyödyntäen. Toimittamisen lisäksi huomioitiin ohjelmistojen suorituksenaikainen valvonta, edellisen ohjelmistoversion palautus, klusterin laitteiden ryhmittäminen, fyysisten lisälaitteiden liittäminen ja erilaisten suoritinarkkitehtuurien mahdollisuus. Tulokset osoittivat, että Docker Swarmia voidaan hyödyntää sellaisenaan reunalaskennan ohjelmistojen hallinnointiin. Docker Swarm soveltuu toimittamiseen, valvontaan, edellisen version palauttamiseen ja ryhmittämiseen. Lisäksi sen avulla voi luoda samaa ohjelmistoa suorittavia klustereita, jotka koostuvat arkkitehtuuriltaan erilaisista suorittimista. Docker Swarm osoittautui kuitenkin sopimattomaksi reunalaitteeseen kytkettyjen lisälaitteiden ohjaamiseen. Teollisuuden tarjoamien reunalaskennan ratkaisujen runsas määrä osoitti laajaa kiinnostusta konttien käytännön soveltamiseen. Tämän tutkimuksen perusteella erityisesti konttiklusterit osoittautuivat lupaavaksi teknologiaksi reunalaskennan sovellusten hallinnointiin. Lisänäytön saamiseksi on tarpeen tehdä laajempia empiirisiä jatkotutkimuksia samankaltaisia puitteita käyttäen.


Files in this item

Files Size Format View
Hansson_Kristian_Pro_gradu_2019.pdf 692.3Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record