Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Ammattikäyttöön tarkoitetun verkkosovelluksen käyttöliittymän käytettävyys, suunnittelu ja toteutus

Show simple item record

dc.date.accessioned 2019-08-13T12:38:59Z
dc.date.available 2019-08-13T12:38:59Z
dc.date.issued 2019-08-13
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/25098
dc.title Ammattikäyttöön tarkoitetun verkkosovelluksen käyttöliittymän käytettävyys, suunnittelu ja toteutus fi
ethesis.discipline Tietojenkäsittelytiede und
ethesis.department Tietojenkäsittelytieteen osasto und
ethesis.faculty Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Science en
ethesis.faculty Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/8d59209f-6614-4edd-9744-1ebdaf1d13ca
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Sarakontu, Minna
dct.issued 2019
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Verkkosovelluksilla ja muilla sähköisillä järjestelmillä voidaan säästää resursseja, kun esimerkiksi työaikakirjanpito siirretään paperilta mobiiliin ja tietokoneen näytölle. Työntekoa tehostava sovellus vaatii kuitenkin hyvän käytettävyyden. Käytettävyydellä tarkoitetaan muun muassa sovelluksen käytön opittavuutta, tehokkuutta ja miellyttävyyttä. Tämän tutkielman lähtökohtana on toimeksianto yritykseltä, jolla on tarve uudistaa työaikasovelluksen käyttöliittymää. Nykyisen käyttöliittymän suurin puute on sen skaalautumattomuus työntekijöiden määrän kasvaessa. Lisäksi käyttöliittymä on toteutettu vanhanaikaisilla tekniikoilla, eikä sen visuaalinen ulkoasu vastaa yrityksen muiden sovellusten tyylisuuntaa. Tutkielmassa suunniteltiin ja toteutettiin työaikasovellukselle uuden käyttöliittymän prototyyppi, joka tarjoaa ratkaisut nykyisen käyttöliittymän ongelmakohtiin. Prototyypin suunnittelussa ja arvioinnissa hyödynnettiin kirjallisuuskatsauksessa kerättyä tietoa ihmisen ja koneen välisestä vuorovaikutuksesta, käytettävyydestä ja verkkosovellusten suunnittelusta. Prototyypissä onnistuttiin toteuttamaan tuhansille työntekijätiedoille skaalautuva listanäkymä sekä kaikki nykyisen käyttöliittymän ominaisuudet modernimmalla ulkoasulla ja kehitystyökaluilla. Vasteaika- ja käytettävyystestauksessa havaittiin jonkin verran puutteita, jotka huomioidaan uuden käyttöliittymän jatkokehityksessä. fi
dct.language fi
ethesis.isPublicationLicenseAccepted true
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:c6ce640d-fffa-4833-9127-6f683fff7b6d
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201908133208
dc.type.dcmitype Text
ethesis.facultystudyline.URI none
ethesis.mastersdegreeprogram.URI none

Files in this item

Files Size Format View
gradu_sarakontu.pdf 4.347Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record