Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Aineettomien ja epävirallisten palkkioiden vaikutus vastavalmistuneiden työmotivaatioon

Show simple item record

dc.date.accessioned 2019-11-19T11:44:41Z
dc.date.available 2019-11-19T11:44:41Z
dc.date.issued 2019-11-19
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/26171
dc.title Aineettomien ja epävirallisten palkkioiden vaikutus vastavalmistuneiden työmotivaatioon fi
ethesis.discipline Elintarvike-ekonomia fi
ethesis.discipline Food Economics en
ethesis.discipline Livsmedelsekonomi sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/F1812149-7e11-4dbe-a2c7-2a0fd5227229 und
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/5e6b526d-ab6f-414d-af67-51cce5a5c948
ethesis.department Taloustieteen osasto fi
ethesis.department Department of Economics and Management en
ethesis.department Avdelningen för ekonomi sv
ethesis.faculty Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Agriculture and Forestry en
ethesis.faculty Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/b197f237-5f76-4651-a885-b5b849512034
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Huittinen, Minna
dct.issued 2019
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää aineettomien ja epävirallisten palkkioiden vaikutusta vastavalmistuneiden työmotivaatioon ja sitä, miten kyseisten palkkioiden saaminen vaikuttaa työn tekemiseen. Tämän lisäksi haluttiin tutkia mitkä asiat pitävät vastavalmistuneiden työmotivaation korkealla myös pitkällä tähtäimellä sekä minkälaiset palkkiot saavat heidät ponnistelemaan enemmän. Tutkimuksessa selvitettiin myös vastavalmistuneiden odotuksia aineettomaan ja epäviralliseen palkitsemiseen liittyen sekä palkitsemistapoja, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti työmotivaatioon. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentui työmotivaation, motivaatioteorioiden, ulkoisen ja sisäisen motivaation sekä palkitsemisen ympärille. Palkitsemisesta tarkemmin käsiteltiin aineettomia ja epävirallisia palkkioita jättäen kokonaispalkitsemisen muut osa-alueet tukevaan rooliin. Tutkimuksen lähestymistavaksi valittiin kvalitatiivinen tutkimus ja tutkimusmenetelmänä käytettiin teemahaastatteluita. Haastattelut tehtiin keväällä 2019 ja tutkimukseen osallistui 10 vastavalmistunutta. Tutkimusaineisto analysoitiin aineistolähtöisesti teoriaa hyödyntäen. Vastavalmistuneet pitävät aineettomia ja epävirallisia palkkioita erittäin tärkeinä työmotivaationsa kannalta. Varsinkin aineettomien palkkioiden tärkeys korostuu ja niihin kohdistuu myös monia odotuksia. Muun muassa palautteet, arvostus, mielenkiintoinen työ ja hyvä työyhteisö koetaan asioina, jotka auttavat jaksamaan myös pidemmällä tähtäimellä. Vastavalmistuneet arvostavat myös selkeitä urasuunnitelmia, jotta tietävät mihin suuntaan ovat menossa ja mikä on mahdollista tulevaisuudessa saavuttaa. Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että epäoikeudenmukainen palkitseminen on palkitsemistapa, joka voi vaikuttaa negatiivisesti työmotivaatioon. Epäviralliseen palkitsemiseen kohdistuu vähemmän odotuksia, mutta myös se on vastavalmistuneiden mielestä mukava ja tärkeä lisä osana palkitsemisen kokonaisuutta. Epävirallisten palkkioiden avulla työnantajan on mahdollista osoittaa kiitosta työntekijöille ja monesti ne antavat lisäpotkua jaksamiseen. fi
dct.subject motivaatio fi
dct.subject työmotivaatio fi
dct.subject motivaatioteoriat fi
dct.subject kokonaispalkitseminen fi
dct.subject aineeton palkitseminen fi
dct.subject epävirallinen palkitseminen fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Virtanen, Tuija
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:3285eb0a-00c7-4e21-a203-013311c65616
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2019-10-01 15:27:42:544
ethesis.principalprofessor Virtanen, Tuija
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201911193951
dc.type.dcmitype Text
ethesis.facultystudyline.URI none und
ethesis.mastersdegreeprogram.URI none und

Files in this item

Files Size Format View
Huittinen_Minna_Pro_gradu_2019.pdf 1.032Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record