Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Metsätalouden kannattavuutta koskevat arviointitavat ja käsitykset yksityismetsänomistajilla : tapaustutkimus

Show full item record

Title: Metsätalouden kannattavuutta koskevat arviointitavat ja käsitykset yksityismetsänomistajilla : tapaustutkimus
Author(s): Melkko, Linnea
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Discipline: Forest Economics and Marketing
Language: Finnish
Acceptance year: 2019
Abstract:
Tutkielmassa selvitettiin, kuinka ja miksi yksityismetsänomistajien tavat arvioida metsätaloutensa tilakohtaista kannattavuutta voivat erota metsäekonomian liiketaloudellisista opeista. Lisäksi tutkittiin metsänomistajien kannattavuuskäsitysten teorianmukaisuutta. Tutkielma on luonteeltaan ekstensiivinen ja kollektiivinen tapaustutkimus ja se noudattaa monimenetelmällistä tutkimusotetta. Tutkielma tarjoaa aiempaa syvällisempää ymmärrystä sekä analyyttisesti yleistettävää tietoa ilmiöstä. Aineisto koostui 52 yksityismetsänomistajan vastauksista keväällä 2019 postitettuun puolistrukturoituun kyselylomakkeeseen. Avaintuloksina saatiin kuvaus metsänomistajien käyttämistä arviointitavoista sekä näiden teorianmukaisuudesta. Lisäksi arviointitavoista laadittiin typologia, joka sisälsi viisi erilaista kannattavuuden arviointitapatyyppiä. Näiden tapaustyyppien välisissä arviointitapojen teorianmukaisuudessa ilmeni eroja. Tutkittavaa ilmiötä selitettiin Boolen algebrahan pohjautuvan csQCA-tekniikan avulla, jolla tunnistettiin suhteellisen kannattavuuden arviointia sekä kannattavuusarvioinnin puuttumista koskevia monitekijäisiä ja konjunkturaalisia syy-seuraus –suhteita. Tutkielmalla saatiin myös lisää ymmärrystä ilmiöstä markkinattomien arvojen ja omatoimisten töiden arvottamisen teemoista.
This thesis examined the views and assessment methods of profitability in forestry used by the Finnish private forest owners and analysed the differences in these in relation to the theory of forest economics. The study provides in-depth and analytically generalized information on the phenomenon. The data were collected in the spring of 2019 and consists of 52 responses to a semi-structured survey sent to private forest owners. This is an extensive and collective case study based on a mixed methods design. The key findings include an in-depth description of the phenomenon and a typology of the assessment methods for profitability. To explain the phenomenon, the csQCA-technique based on Boolean algebra was used. Some multiple conjunctural causations were identified concerning the assessment of relative profitability and the lack of the assessment of profitability. The thesis provides also information on the effects of non-market values on the phenomenon.
Keyword(s): metsätalouden kannattavuus arviointitavat yksityismetsänomistaja kannattavuuskäsitykset QCA Boolen algebra


Files in this item

Files Size Format View
Melkko_Linnea_Pro_gradu_2019.pdf 1.996Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record