Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

The Economics of Linen Nets : A Solution to the Microplastic Waste Problem in Waters

Show full item record

Title: The Economics of Linen Nets : A Solution to the Microplastic Waste Problem in Waters
Author(s): Uusivuori, Erika
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry
Degree program: Master´s Programme in Agricultural, Environmental and Rescource Economics
Specialisation: Environmental and Natural Resource Economics
Language: English
Acceptance year: 2019
Abstract:
Maailman vesistöjen muoviroskakuorma lisääntyy huolestuttavan nopeasti. Valtameret, meret, järvet ja joet kohtaavat tämän valitettavan ongelman. Yksi suurimpia ongelman aiheuttajia ovat mereen hylätyt kalastusverkot, jotka vuosien mittaan hajoavat mikroskooppisen pieniksi partikkeleiksi. Tällöin ne luokitellaankin mikromuoveiksi. Hajoamisprosessi kuitenkin loppuu tähän pisteeseen, ja näin ollen nämä mikromuovit aiheuttavat haittaa ympäristölle. Monet eliöt nielevät näitä hiukkasia luullen niitä ravinnoksi, ja tämä johtaa varsinkin simpukoissa kehitys- sekä lisääntymishäiriöihin. Pellavasta tehdyt kalastusverkot ovat varteenotettava ratkaisu vesistöjen mikromuoviongelmaan. Työn tavoitteena on kalastusverkko-ongelman tarkastelu eri näkökulmista painottuen ekologisten verkkojen kustannustekijöihin sekä tukipolitiikkaan, jolla kalastajia kannustettaisiin vaihtamaan muoviverkot esim. pellavaverkkoihin. Osana laajempaa mikromuoviongelman tarkastelua tarkempi tutkimuskysymys tässä työssä liittyy siihen, mitkä taloudelliset ja poliittiset, ympäristö-, ja teknologiset olosuhteet johtaisivat siihen, että kalastajien olisi optimaalista valita pellavaverkot nykyisten muoviverkkojen sijaan. Analyyttisestä kalastusyrityksen voiton maksimointiongelmasta johdetaan verkkojen käyttöiän optimaalinen rotaatio sekä pellavaverkkoja että muoviverkkoja käytettäessä. Mallin numeerisessa sovelluksessa käytetään Suomen ammattikalastajien tilinpitoaineistoon perustuvia tietoja vuodelta 2016. Kokonaissubventioiden määrän, jolla Suomen ammattikalastajat siirtyisivät pellavaverkkojen käyttöön arvioitiin olevan vaihteluvälillä 1.1-4.5 miljoonaa euroa. Vaihtoehtoisesti kuluttajilta vaadittavan maksuhalukkuuden tulisi tulosten mukaan olla 7.8%-9.9% korkeampi pellavaverkoilla pyydetyistä kalatuotteista verrattuna nykyisillä muoviverkoilla pyydettyihin kalatuotteisiin. Pitkän aikavälin tavoitteena on, että pellavaverkot ovat kustannustehokkaita verrattuna tämänhetkisiin muoviverkkoihin. Vieläkin tärkeämpänä pidetään, että pellavaverkot johtaisivat mikromuovien vähentymiseen kaikissa vesistöissä.
Oceans, seas, lakes and other waterbodies are increasingly suffering from too much plastic waste. Numerous sources are contributing to this plastic waste problem. Additionally, conventional fishing nets, made out of nylon, are causing environmental damage by disintegrating into microplastics. The breakdown process stops there, as these microscopic particles are non-biodegradable. Microplastics remain in waters for years causing harm to marine organisms that ingest them. Linen fishing nets are a valid alternative and more ecological production of nets. This study aims to compare the costs of these new linen nets with conventional nets. These costs can be related to the environmental benefits of these alternative nets. The research objective is to study the question under which conditions it would be optimal to choose linen nets over conventional (nylon) fishing nets. The conditions examined are economic and policy, environmental and technological. This research question is put into the wider context of microplastics. A rotation model, typically used in forest economics, is applied to analyze the optimal lengths of periods to renew both a linen and a nylon fishing net. A comparison of the costs is conducted and a subsidy-based policy instrument is determined for the fishers using linen nets. A subsidy-based policy could be applied to make fishing enterprises in Finland use ecological fishing gear. The results suggest that the costs of such a policy would be reasonable, estimated between €1.1 and €4.5 million in this study. Importantly, an increase in the use of ecological nets would lead to a decrease in the total microplastic load in waterbodies.
Keyword(s): Fishing industry Linen nets Microplastics Rotation model Sensitivity analysis Subsidy policy


Files in this item

Files Size Format View
Uusivuori_Erika_Pro_gradu_2019.pdf 875.9Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record