Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Camelina sativa -öljyn vaikutus ihmisen veren LDL-partikkelien lipidikoostumukseen

Show full item record

Title: Camelina sativa -öljyn vaikutus ihmisen veren LDL-partikkelien lipidikoostumukseen
Author(s): Fredrikson, Linda
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Discipline: Physiology and Neuroscience
Language: Finnish
Acceptance year: 2019
Abstract:
Omega (n-) 3 monityydyttymättömillä rasvahapoilla (PUFA) tunnetaan olevan monia sydän- ja verisuonitaudeilta suojaavia ominaisuuksia, joista yksi on LDL-kolesterolipitoisuuden pienentäminen. Lisäksi n-3 PUFA:t voivat liittyessään osaksi LDL-partikkeleita muokata niiden lipidikoostumusta, ja siten heikentää partikkelien aterogeenisyyttä mm. tulehdusta vähentävillä vaikutuksillaan. Tässä tutkimuksessa selvitettiin runsaasti alfa-linoleenihappoa (ALA) sisältävän Camelina sativa -kasvin öljyn (CSO) vaikutusta ihmisen LDL-partikkelien lipidilajien, fosfatidyylikoliinien (PC), lysofosfatidyylikoliinien (LPC), sfingomyeliinien (SM), triasyyliglyserolien (TAG) ja kolesteroliestereiden (CE) koostumuksiin. Yhteensä 38 koehenkilöä, joilla oli todettu heikentynyt paastoveren glukoosi, jaettiin satunnaisesti kahteen ryhmään; CSO (10 g ALA/vrk) -ja kontrolliryhmään 12 viikon ajaksi. Verinäytteet oli kerätty tutkimushenkilöiltä kokeen alussa ja kokeen lopussa 12 viikon jälkeen. Verestä eristettyjen LDL-partikkelien kuoren ja ytimen lipidit analysoitiin massaspektrometrisin menetelmin. CSO vaikutti enemmän LDL:n ytimen (TAG ja CE) kuin kuoren (PC, LPC, SM) lipidilajeihin. CSO sisältää paljon ALA:ta ja linolihappoa (LA). Niinpä ruokavalio vähensi tyydyttyneitä asyyliketjuja sisältävien lipidilajien mooliosuuksia ja lisäsi erityisesti ALA- ja LA-asyyliketjuja sekä ALA:sta elimistössä muodostuvia EPA-asyyliketjuja sisältävien lipidilajien mooliosuuksia LDL:n ytimessä. Tulosten perusteella CSO:n syönti muutti LDL-partikkelin lipidikoostumusta sydän- ja verisuoniterveydelle suotuisaan suuntaan.
The consumption of omega (n-) 3 polyunsaturated fatty acids (PUFA) from fish has been associated with lower rates of cardiovascular diseases with one mechanism being lowering LDL cholesterol levels in blood. When incorporated into LDL particle n-3 PUFAs can modify the lipid composition and reduce atherogenicity of the particle, e.g. by influencing inflammatory processes. The effects of n-3 PUFA of plant origin are less studied. This study investigated the effects of Camelina sativa oil (CSO), a rich source of alpha-linolenic acid (ALA), on lipid species of human LDL including phosphatidylcholines (PC), lysophosphatidylcholines (LPC), sphingomyelin (SM), triacylglycerols (TAG) and cholesterol esters (CE). A total of 38 subjects with a history of impaired fasting glucose, were randomly divided into two groups; CSO (ALA 10 g/day) and the control group (limited fish and ALA intake) for 12 weeks. Blood samples were collected from the subjects at the beginning and at the end of the experiment after 12 weeks. LDL particles were isolated from blood and the lipids were analyzed by mass spectrometry. The CSO affected more the LDL core lipids (TAG and CE) than lipid species of the shell (PC, LPC, SM). CSO is high in ALA and linoleic acid (LA). Thus, the diet reduced mole fractions of lipid species containing saturated acyl chains while acyl chains in the core lipids with ALA, LA and EPA, that is formed in the body from ALA, were increased. Based on the results, having CSO in the diet changed the LDL particle lipid composition in a favorable direction for cardiovascular health.
Keyword(s): sydän- ja verisuonitaudit lipoproteiinit LDL lipidit alfa-linoleenihappo Camelina sativa n-3 monityydyttymättömät rasvahapot massaspektrometria


Files in this item

Files Size Format View
Fredrikson_Linda_Pro_gradu_2019.pdf 1.592Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record