Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Microfluidics-based preparation of pH responsive polymeric nanoparticles targeting ischemic myocardial injury

Show full item record

Title: Microfluidics-based preparation of pH responsive polymeric nanoparticles targeting ischemic myocardial injury
Author(s): Lifländer, Rami
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Discipline: Pharmaceutical technology
Language: English
Acceptance year: 2020
Abstract:
Historian saatossa monia lääkeaineita on kehitetty sydän- ja verisuonisairauksien hoitoon. Vaikka monia terapeuttisia keinoja hidastaa ja kääntää näiden taudin kulun etenemistä on saavutettu, ovat tulokset potilaiden terveyden kohentamisessa vaatimattomia ja kuolleisuus on edelleen korkea. Sydän- ja verisuonisairaudet ovat osallisena lähes joka kolmannessa kuolemassa joka vuosi ja näistä suurimmassa osassa aiheuttaja on sydäninfarkti. Uusia ratkaisuja kehitetään, jotta tämä ongelma saataisiin ratkaistua. Yksi näistä ovat nanopartikkelit, jotka voivat tarjota mahdollisuuden kuljettaa lääkeaineet haluttuun paikkaan. Mikrofluidistiikka saattaa parantaa nanopartikkelien ominaisuuksia ennestään, sillä se mahdollistaa homogeeniset ja toistettavat tuotantoerät, jotka eivät ole riippuvaisia laitteen käyttäjästä. Tässä pro gradu -tutkielmassa esitetään, kuinka mikrofluidistiikalla valmistetut spermiinillä funktionalisoidut asetaloidut dekstraaninanopartikkelit, jotka ovat ladattu kahdella lääkeaineella, trisubstituoidulla isoksatsolilla ja kurkumiinilla, suoriutuvat fysikokemiallisissa ja in vitro-kokeissa, joilla arvioitiin nanopartikkelien potentiaalia iskeemisen sydänlihasvamman hoidossa.
Throughout the history, there has been a wide selection of drugs developed for therapy of cardiovascular diseases (CVD). Despite a broad spectrum of different therapeutic strategies to deaccelerate and try to reverse the progression of cardiovascular diseases has been achieved, only a modest amelioration of the health of the CVD patients was achieved, as the mortality remains high by being the cause of nearly one in every three deaths yearly, myocardial infarction being involved in majority of these cases. Novel solutions are being studied to overcome this problem, one of them being nanoparticles, which may provide potential solution by carrying drugs to the desired location. Microfluidics technique may further improve the properties of nanoparticles, being a platform that allows the production of homogenous and repeatable batches that are non-dependent by the operator using it. In this thesis, it is described how microfluidics-based preparation of spermine-functionalised acetalated dextran nanoparticles co-loaded with a trisubstituted isoxazole and curcumin perform in physicochemical and in vitro experiments, in order to evaluate their potential in the application of ischemic myocardial injury therapy.
Keyword(s): nanopartikkelit lääkkeiden annostelu mikrofluidistiikka sydäninfarkti sydän- ja verisuonitaudit nanoparticles drug delivery microfluidics myocardial infarction cardiovascular diseases


Files in this item

Files Size Format View
Liflander_Rami_Pro_gradu_2019.pdf 3.085Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record