Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Naturalistic language comprehension : a fMRI study on semantics in a narrative context

Show full item record

Title: Naturalistic language comprehension : a fMRI study on semantics in a narrative context
Author(s): Kurkinen, Karoliina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Degree program: Master's Programme in Neuroscience
Specialisation: Neuroscience
Language: English
Acceptance year: 2019
Abstract:
Semantiikka tutkii kieleen sisältyviä merkityksiä, joita tarvitaan kielen ymmärryksessä. Kuinka aivomme käsittelevät semantiikkaa ja kuinka ymmärrämme erityisesti luonnollisessa muodossa olevaa kieltä, on vielä aivotutkijoille epäselvää. Tässä tutkimuksessa kysyttiin, miten laajemmassa kontekstissa, narratiivissa, olevan kielen ymmärrys ja semanttinen prosessointi heijastuu aivojen aktiivisuuteen. Koehenkilöt kuulivat narratiivin toiminnallisen magneettiresonanssikuvantamisen (fMRI) aikana. Narratiivin semanttinen sisältö mallinnettiin laskennallisesti word2vec algoritmin avulla, ja tätä mallia verrattiin veren happitasosta riippuvaiseen (BOLD) aivosignaaliin ridge regression avulla vokseli kerrallaan. Lähestymistavalla saatiin eristettyä yksityiskohtaisempaa tietoa jatkuvan stimuluksen aivodatasta perustuen kielen semanttiseen sisältöön. Subjektien välinen BOLD-signaalin korrelaatio (ISC) itsessään paljasti molempien aivopuoliskojen osallistuvan kielen ymmärrykseen laajasti. Alueellista päällekkäisyyttä löytyi muiden aivoverkostojen kanssa, jotka vastaavat mm. mentalisaatiosta, muistista ja keskittymiskyvystä, mikä viittaa kielen ymmärryksen vaativan myös muiden kognition osien toimintaa. Ridge regression tulokset viittaavat bilateraalisten pikkuaivojen, superiorisen, keskimmäisen sekä mediaalisen etuaivokuoren poimujen, inferiorisen ja mediaalisen parietaalikuoren sekä visuaalikuoren, sekä oikean temporaalikuoren osallistuvan narratiivin semanttiseen prosessointiin aivoissa. Aiempi semantiikan tutkimus on tuottanut samankaltaisia tuloksia, joten word2vec vaikuttaisi tämän tutkimuksen perusteella mallintavan semantiikkaa riittävän hyvin aivotutkimuksen tarpeisiin. Tutkimuksen perusteella molemmat aivopuoliskot osallistuvat kielen laajemman kontekstin käsittelyyn, ja semantiikka nähdään aktivaationa eri puolilla aivokuorta. Nämä aktiivisuudet ovat mahdollisesti riippuvaisia kielen sisällöstä, mutta miten paljon kielen sisältö vaikuttaa eri aivoalueiden osallistumiseen kielen semanttisessa prosessoinnissa, on vielä avoin tutkimuskysymys.
Semantics is a study of meaning in language and basis for language comprehension. How these phenomena are processed in the brain is still unclear especially in naturalistic context. In this study, naturalistic language comprehension, and how semantic processing in a narrative context is reflected in brain activity were investigated. Subjects were measured with functional magnetic resonance imaging (fMRI) while listening to a narrative. The semantic content of the narrative was modelled computationally with word2vec and compared to voxel-wise blood-oxygen-level dependent (BOLD) brain signal time courses using ridge regression. This approach provides a novel way to extract more detailed information from the brain data based on semantic content of the stimulus. Inter-subject correlation (ISC) of voxel-wise BOLD signals alone showed both hemispheres taking part in language comprehension. Areas involved in this task overlapped with networks of mentalisation, memory and attention suggesting comprehension requiring other modalities of cognition for its function. Ridge regression suggested cerebellum, superior, middle and medial frontal, inferior and medial parietal and visual cortices bilaterally and temporal cortex on right hemisphere having a role in semantic processing of the narrative. As similar results have been found in previous research on semantics, word2vec appears to model semantics sufficiently and is an applicable tool in brain research. This study suggests contextual language recruiting brain areas in both hemispheres and semantic processing showing as distributed activity on the cortex. This activity is likely dependent on the content of language, but further studies are required to distinguish how strongly brain activity is affected by different semantic contents.
Keyword(s): luonnollinen kieli kielen ymmärrys semanttinen prosessointi narratiivi sanasto konsepti kognitio konteksti laskennallinen lingvistiikka word2vec toiminnallinen magneettiresonanssikuvantaminen subjektien välinen korrelaatio (ISC) ridge regressio aivokuori


Files in this item

Files Size Format View
Kurkinen_Karoliina_Pro_gradu_2019.pdf 2.256Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record