Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Estimation of Genetic Parameters for Elk Hunting Traits in Jämthunds

Show full item record

Title: Estimation of Genetic Parameters for Elk Hunting Traits in Jämthunds
Author(s): Sarviaho, Katri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Discipline: Animal Science
Language: English
Acceptance year: 2019
Abstract:
Tämän tutkielman tavoitteena oli arvioida jämtlanninpystykorvien hirvenmetsästysominaisuuksien perinnöllistä vaihtelua. Tarkasteltavia ominaisuuksia oli yhdeksäntoista. Ominaisuuksille arvioitiin periytymisasteet ja toistumiskertoimet sekä geneettisiä ja fenotyyppisiä korrelaatioita. Lisäksi osapopulaatiolle laskettiin sukusiitosaste ja perinnöllinen edistyminen ominaisuuksissa. Aineistona käytettiin Suomen harmaahirvikoirajärjestöltä saatua koeaineistoa virallisista hirvenhaukkukokeista vuosilta 2012-2016. Tuloksia oli yhteensä 46221, joista jämtlanninpystykorvilta 23335 tulosta. Sukupuu saatiin Suomen Kennelliitolta ja se kattoi 31544 jämtlanninpystykorvaa. Kiinteiden tekijöiden merkitsevyys testattiin R-ohjelmalla käyttäen yksisuuntaisen varianssianalyysin F-testiä. Sukupuu karsittiin ja sukusiitosaste estimoitiin RelaX2 1.54-ohjelmistolla. Varianssikomponentit estimoitiin DMU-ohjelmistolla käyttäen AI-REML-menetelmää. Periytymisasteiden arviot olivat matalia ja vaihtelivat 0,00-0,047. Korkein periytymisaste saatiin haulle ja matalin työskentelyn aikaiselle tottelevaisuudelle. Geneettiset korrelaatiot vaihtelivat -0,25-0,98 ja korkeimmat niistä saatiin useimmille haukkuun liittyville ominaisuuksille. Perinnöllinen edistyminen on ollut positiivista kaikissa muissa ominaisuuksissa, paitsi tottelevaisuusominaisuuksissa. Sukusiitosaste oli vuonna 2016 syntyneillä koirilla keskimäärin 7,03 % ja sukusiitosaste on laskenut 0,26 % syntymävuosina 2006-2016. Ominaisuuksiin vaikuttavia selittäviä muuttujia on runsaasti ja koeaineisto perustuu subjektiivisesti arvioituihin tekijöihin. Jalostusarvojen ennustamista mahdollista kehittää keräämällä tietoja koeolosuhteista kokeen aikana ja käyttämällä arvosteluasteikkoa laajemmin ja objektiivisemmin. Jalostusarvoja – tärkeimpien ominaisuuksien osalta on mahdollista käyttää seuraavan sukupolven vanhempien valinnassa.
The aim of this study was to estimate the genetic parameters of elk hunting traits in Jämthunds. There were nineteen traits under consideration. Heritabilities, repeatabilities, and genetic and phenotypic correlations were estimated for the traits. Also, coefficient of inbreeding and genetic trends were estimated. The data consisted of results from official elk hunting trials collected by Suomen Harmaahirvikoirajärjestö ry in 2012-2016. There were 46 221 results, from which 23 335 of Jämthunds. The pedigree data was provided by The Finnish Kennel Club and it included 31 544 Jämthunds. Significance of the fixed effects was estimated using F-test in analysis of variance with RStudio 1.0.136. The pedigree was pruned with RelaX2 1.54-pedigree analysis programme. Variance components were estimated with DMU-package using AI-REML-approach. The estimated heritabilities were low and varied between 0.00 and 0.047. The highest heritability was obtained for search and the lowest for obedience during work. Genetic correlations varied from -0.25 to 0.98, and the strongest were estimated for most of the bark related traits. The genetic trend has been positive in all traits, except for obedience traits. The coefficient of inbreeding for dogs born in 2016 was approximately 7.03 %, and the coefficient of inbreeding has decreased 0.26 % in the last decade. There are multiple non-genetic factors that affect the traits, and the data is based on subjectively evaluated variables. It is possible to improve genetic evaluation by collecting more information on trial conditions, by using the whole scale of points during the evaluation, and by making more objective evaluations of the traits. The estimated breeding values of the important traits can be used in selection of the parent of the next generation.
Keyword(s): metsästyskoira periytymisaste jämtlanninpystykorva hirvenmetsästys hunting dog heritability jämthund elk hunting


Files in this item

Files Size Format View
Sarviaho_Katri_Pro_gradu_2019.pdf 1.478Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record