Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

C-ohjelmointikielen korvaaminen muilla ohjelmointikielillä

Show full item record

Title: C-ohjelmointikielen korvaaminen muilla ohjelmointikielillä
Author(s): Hannikainen, Jaakko
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science, Tietojenkäsittelytieteen osasto
Discipline: Tietojenkäsittelytiede
Language: Finnish
Acceptance year: 2020
Abstract:
Ohjelmointikielen valinta on tärkeä osa ohjelmistoprojektien toteutusta. Vaikka ohjelmointikielet uudistuvat nopeaan tahtiin, nykypäivänä on yhä tavallista valita ohjelmiston toteutukseen C-ohjelmointikieli, joka on standardoitu yli 30 vuotta sitten. Tutkielmassa tutkitaan syitä, miksi C on nykypäivänä vieläkin laajassa käytössä uudempien ohjelmointikielten sijaan. Tutkielmassa C:hen verrattaviksi ohjelmointikieliksi valitaan Ada, C++, D, Go sekä Rust. Kaikki viisi kieltä ovat tehokkaita. Tämän lisäksi jokaisen kielten historiassa on ollut tavoitteena korvata C:n käyttö. Ohjelmointikieliä verrataan C:hen suorituskyvyn, muistinkäytön sekä C-yhteensopivuuden osalta. Tämän lisäksi tutkielmassa selvitetään tärkeimpiä C:n ominaisuuksia sekä C:n kehitettävissä olevia ominaisuuksia. Tuloksia käytetään uuden Purkka-ohjelmointikielen suunnitteluun. Muut ohjelmointikielet todetaan suorituskykymittauksissa C:tä hitaammiksi. Tämän lisäksi muiden ohjelmointikielten ominaisuudet, kuten automaattisen muistinhallinnan, todetaan aiheuttavan ongelmia C-yhteensopivuudelle. C:n tärkeimmiksi ominaisuuksiksi nousevat esiin yksinkertaisuus, tehokkuus sekä alustariippumattomuus. Nämä ominaisuudet otetaan huomioon Purkka-kielen suunnittelussa, jossa painotetaan näiden lisäksi yhteensopivuutta C-ohjelmointikielen kanssa. Tutkielmaa varten kehitetty Purkka-kieli on suunniteltu C:n kaltaiseksi ohjelmointikieleksi, jossa on muutettu C:n syntaksia yksinkertaisemmaksi ja johdonmukaisemmaksi. Suorituskykymittauksissa todetaan, että Purkan muutokset C:hen eivät aiheuta suoritusaikaisia rasitteita. Koska Purkka-kieli käännetään C:ksi, se on mahdollisimman yhteensopiva nykyisten kääntäjien kanssa.


Files in this item

Files Size Format View
Hannikainen_Jaakko_Pro_gradu_2020.pdf 487.3Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record