Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

”Det här är ju nog det bästa jag vet, att försöka få eleverna att bli intresserade.” : En jämförande analys av hur lärare i modersmål använder skönlitteratur med nionde klassister

Show full item record

Title: ”Det här är ju nog det bästa jag vet, att försöka få eleverna att bli intresserade.” : En jämförande analys av hur lärare i modersmål använder skönlitteratur med nionde klassister
Author(s): Antell, Janice
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts
Degree program: Master's Programme in Literary Studies
Specialisation: Comparative Literature
Language: Swedish
Acceptance year: 2020
Abstract:
Pro-gradu avhandlingen undersöker åtta lärares syn på litteraturundervisningen i grundskolans nionde klass, samt hur lärarna kan med olika metoder motivera eleverna till läsning. Avhandlingens forskningsfrågor är: 1. Hur använder lärarna skönlitteratur i praktiken i klassrummet och till vilket syfte? 2. Hur kan lärarna i sin undervisning uppmuntra elever till fortsatt, möjligen livslång läsning? Undersökningens material består av åtta intervjuer med lärare i kommunerna Helsingfors, Vanda, Sibbo och Kuusamo. Lärarna i Kuusamo har intervjuats på finska. Undersökningens tre huvudteman presenterar (1) vilka verk som används i undervisningen och varför, (2) vilka uppgifter görs i samband med den lästa litteraturen, och (3) med vilka metoder motiverar lärarna eleverna till läsning. Resultaten visar att litteraturvalen präglas av den litteratur som finns till hands. Skolorna i Kuusamo har ett knappare utbud av litteratur än skolorna i huvudstadsregionen och variationen är mer begränsad i skolorna i norr. De uppgifter som görs i samband med litteraturen är varierande, som är i enlighet med läroplanen och bidrar mestadels till förståelse för texten. Undervisningen innehaver bland annat tolkning av litteraturen, muntliga uppgifter men även kreativa uppgifter. Vissa lärare högläser eller tar hjälp av ljudböcker. Alla lärare menar att rätt sorts litteratur bidrar till motivationen. Lärarna menar även att handledningen bidrar till motivationen. Vissa lärare efterlyser läsande förebilder som även kunde motivera eleverna. Undersökningen kommer fram till att variation i litteraturen och i uppgifterna samt den handledning lärarna erbjuder är det som allra mest bidrar till motivationen.
Keyword(s): litteratur litteraturundervisning motivation läsintresse grundskola läsning modersmål


Files in this item

Files Size Format View
Antell_Janice_Pro_gradu_2020.pdf 624.0Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record