Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Beef credence attributes : an analysis of consumers’ and producers’ valuation profiles

Show full item record

Title: Beef credence attributes : an analysis of consumers’ and producers’ valuation profiles
Author(s): Hiironen, Matti
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry
Degree program: Master's Programme in Food Economy and Consumption
Specialisation: Food Economy
Language: English
Acceptance year: 2020
Abstract:
Tämä tutkimus selvittää suomalaisten kuluttajien ja naudanlihantuottajien mieltymyksiä kahdeksaa naudanlihantuotantoon liittyvää lisäarvotekijää kohtaan. Kevään 2019 aikana toteutetuissa kyselytutkimuksissa vastaajat järjestivät lisäarvotekijät tärkeimmästä vähiten tärkeään. Sijoitusten keskiarvoja sekä ensimmäisten sijojen osuuksia tutkimalla löytyi niin eroja kuin yhtäläisyyksiäkin vastaajaryhmien välillä. Regressioanalyysien avulla selvitettiin lisäksi vastaajaryhmien sisäisiä eroja mieltymyksissä. Kuluttajat sijoittivat antibioottivapaan tuotannon kaikista tärkeimmäksi ja tuottajat toiseksi tärkeimmäksi lisäarvotekijäksi. Tällä lisäarvotekijällä on potentiaalia hyödynnettäväksi lihateollisuudelle. Suomalaiset kuluttajat sijoittivat ympäristöystävällisen lihantuotannon korkealle verrattuna aiempiin vastaaviin tutkimuksiin ympäri maailmaa. Maanviljelijöiden osalta vastaavia kysymyksiä on tutkittu vähemmän, joten naudanlihantuottajilla tehty kysely tarjoaa uutta tietoa toisenlaisesta näkökulmasta.
This study examines Finnish consumer and beef producer preferences for eight process-related beef credence attributes. A direct ranking preference method was used in surveys conducted during spring of 2019. An analysis of rank means and shares of first rankings revealed differences and similarities between respondent rankings. Ordered logistic regression was also used to analyse how rankings differ within respondent groups. The results suggest that antibiotic-free beef production was ranked as most important by consumers and second by beef producers, suggesting that such production methods may have significant market potential in the future. The results also suggest that environmentally friendly production was ranked relatively high by Finnish consumers, and higher compared to previous similar studies from other countries. In contrast to earlier studies, this study innovates with also exploring farmer preferences for credence attributes, so as to provide novel insights by contrasting consumer and producer valuations from the same country (Finland) for such attributes.
Keyword(s): beef credence attributes ordered logit beef consumers beef producers


Files in this item

Files Size Format View
Hiironen_Matti_Pro_gradu_2020.pdf 1.132Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record