Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Asiakkaan kokema arvo kerää ja skannaa- itsepalveluteknologian valintakäyttäytymisessä

Show simple item record

dc.date.accessioned 2020-04-08T09:35:44Z
dc.date.available 2020-04-08T09:35:44Z
dc.date.issued 2020-04-08
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/27842
dc.title Asiakkaan kokema arvo kerää ja skannaa- itsepalveluteknologian valintakäyttäytymisessä fi
ethesis.discipline Elintarvike-ekonomia fi
ethesis.discipline Food Economics en
ethesis.discipline Livsmedelsekonomi sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/F1812149-7e11-4dbe-a2c7-2a0fd5227229
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/5e6b526d-ab6f-414d-af67-51cce5a5c948
ethesis.department Taloustieteen osasto fi
ethesis.department Department of Economics and Management en
ethesis.department Avdelningen för ekonomi sv
ethesis.faculty Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Agriculture and Forestry en
ethesis.faculty Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/b197f237-5f76-4651-a885-b5b849512034
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Rantanen, Otto
dct.issued 2020
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Päivittäistavarakaupan asiakkaat kohtaavat nykypäivänä enemmän mahdollisuuksia hyödyntää erilaisia itsepalveluteknologioita osana päivittäistavarakaupan palveluprosessia. Yksi päivittäistavarakaupan kehittyvimmistä itsepalveluteknologiatrendeistä on kerää ja skannaa-itsepalveluteknologia eli myymälässä asiakkaiden mukana kiertävät käsiskannerit. Tehokkuus ja potentiaaliset kustannussäästöt ovat tärkeimpiä syitä sille, miksi päivittäistavarakaupat ovat alkaneet investoimaan itsepalveluteknologioihin perustuviin palvelumuotoihin. Itsepalveluteknologioiden laajamittaista käyttöönottoa on kuitenkin rajoittanut teknologioiden heikko vastaanotto asiakkaiden keskuudessa ja tästä johtuva teknologiainvestointien heikko kannattavuus. Teknologiaan liittyvää valintakäyttäytymistä on perinteisesti tutkittu teknologiaan itseensä tai teknologiaan läheisesti liittyvien ulkoisten tekijöiden näkökulmista. Perinteisten teknologian hyväksymismallien on katsottu soveltuvan parhaiten perinteiseen teknologiaan liittyvän valintakäyttäytymisen arviointiin organisatorisissa ympäristöissä, joissa teknologian käyttäjät hyödyntävät teknologiaa lähinnä työhön liittyviin suoritteisiin. Kuluttajapalveluihin liittyvien teknologioiden käyttö liittyy puolestaan enemmän teknologian käyttäjään itseensä. Teknologian käyttäjällä itsellään on ratkaiseva asema teknologian käyttäjänä ja palvelun asiakkaana. Kirjallisuudessa on tästä syystä esitetty kasvava tarve tunnistaa teknologian käyttöä selittäviä tekijöitä, jotka liittyvät yksilöön itseensä. Kerää ja skannaa-itsepalveluteknologian valintakäyttäytymisen arviointia lähestyttiin asiakkaan kokemien arvojen ja tilannetekijöiden näkökulmista. Kvalitatiivisella haastattelututkimuksella tunnistettiin neljä utilitaristiseen- sekä neljä hedonistiseen arvoulottuvuuteen liittyvää alateemaa, jotka selittävät kerää ja skannaa-itsepalveluteknologian säännöllistä valintakäyttäytymistä. Lisäksi tutkielmassa tunnistettiin neljä tilannetekijää, jotka vaikuttavat kerää ja skannaa-itsepalveluteknologian valintakäyttäytymiseen ja asiakkaan arvokokemukseen eli siihen, mitä hyötyjä ja uhrauksia asiakkaat kokevat itsepalveluteknologian käytöstä. Tutkielman empiirisen aineiston mukaan kerää ja skannaa-itsepalveluteknologian valintakäyttäytymiseen vaikuttavat: a) koetut utilitaristiset arvot (tehokkuus, säästäminen, vaivattomuus sekä henkilökohtainen kontrolli ja yksityisyys), b) koetut hedonistiset arvot (elämyksellisyys, vuorovaikutus, vaihtelunhalu ja yhteenkuuluvuus) ja c) tilannetekijät (saatavuus, ostoskorin suuruus, ajallinen paine ja ostettavat tuotteet). fi
dct.subject Teknologian hyväksymismalli
dct.subject itsepalveluteknologia
dct.subject valintakäyttäytyminen
dct.subject kerää ja skannaa-itsepalveluteknologia
dct.subject asiakkaan kokema arvo
dct.subject arvo
dct.subject koettu arvo
dct.subject ostokäyttäytyminen
dct.subject päivittäistavarakauppa
dct.subject käsiskanneri
dct.subject arvolähtöinen teknologian hyväksymismalli.
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Mäkinen, Pekka
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:dc94b5a7-8f24-4cb7-9131-369af75c6bb0
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2020-03-03 10:19:18:535
ethesis.principalprofessor Mäkinen, Pekka
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202004081772
dc.type.dcmitype Text
ethesis.facultystudyline.URI none
ethesis.mastersdegreeprogram.URI none

Files in this item

Files Size Format View
Rantanen_Otto_Pro_gradu_2020.pdf 1.048Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record