Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Sticta-suvun jäkälien fotobionttien geneettinen monimuotoisuus Kenian Taitavuorilla

Show simple item record

dc.date.accessioned 2020-05-05T09:53:20Z
dc.date.available 2020-05-05T09:53:20Z
dc.date.issued 2020-05-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/28231
dc.title Sticta-suvun jäkälien fotobionttien geneettinen monimuotoisuus Kenian Taitavuorilla fi
ethesis.discipline.URI none
ethesis.faculty Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Biological and Environmental Sciences en
ethesis.faculty Bio- och miljövetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/4d959249-d6aa-44fa-93ff-807dbf9ffaae
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Parviainen, Anna
dct.issued 2020
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Jäkälät ovat sieniosakkaan ja yhteyttävän levän muodostamia symbiooseja, joista suurin osa elää maaekosysteemeissä ympäri maapalloa. Jäkälät toimivat ekosysteemeissä tärkeinä indikaattorilajeina, sillä ne ovat usein hyvin herkkiä elinympäristössä tapahtuville muutoksille, esimerkiksi ilmanlaadun huononemiselle. Sticta-suvun syanojäkäliä on tähän mennessä kuvattu noin 200 lajia erityisesti subtrooppisilta ja trooppisilta alueilta. Todellisuudessa lajimäärän arvioidaan olevan paljon suurempi. Afrikan jäkälistä tiedetään vielä suhteellisen vähän, ja tietomme Itä-Afrikan Sticta-lajeista pohjautuvat pääasiassa 1980-luvulla tehtyyn tutkimukseen. Tässä tutkimuksessa tavoitteenani oli tuottaa DNA- analyysiin perustuva selvitys Sticta-suvusta Kenian Taitavuorilla. Tutkimuksessa selvitin myös Sticta-lajien symbioottisten syanobakteerigenotyyppien levinneisyyttä Taitavuorten eri metsäsaarekkeissa ja eri Sticta-lajeissa. Tutkimukseni aineistona oli 176 jäkälänäytettä, jotka ovat kerätty Taitavuorten alueelta sekä Elgonvuoren rinteeltä Länsi-Keniasta Jouko Rikkisen ja Ulla Kaasalaisen toimesta vuosina 2009- 2017. Alustava lajinmääritys morfologian perusteella tapahtui mikroskopoimalla. Neljänkymmenenkahdeksan näytteen tarkempi lajinmääritys tehtiin DNA-menetelmin, selvittämällä jokaisesta näytteestä sienen sekä syanobakteerin genotyyppi. DNA-eristyksen, PCR:n sekä elektroforeesin tein Helsingin luonnontieteellisen museon laboratoriossa kesällä 2018. DNA- sekvensointi tehtiin Sanger-menetelmällä Saksassa GATC Biotech-yrityksen toimesta. Laboratoriotöiden tuloksena sain sieniosakkaan DNA-sekvenssin kaikkiaan 48 jäkälänäytteistä. Sekvenssien perustella 46 näytettä voitiin määrittää ennestään tunnetuiksi Sticta-lajeiksi, ja kaksi näytettä osoittautui Sticta pseudosylvatica -lajille sukua olevaksi, toistaiseksi kuvaamattomaksi lajiksi. Näytteistä löytyi kaikkiaan 21 erilaista syanobakteerigenotyyppiä. Eri metsäsaarekkeista kerättyjen näytteiden syanobakteerikoostumus ei näyttänyt poikkeavan toisistaan, mutta Sticta- lajien syanobakteerikannat poikkesivat toisistaan. fi
dct.subject Taitavuoret fi
dct.subject Kasigau fi
dct.subject Sticta fi
dct.subject jäkäläsymbioosi fi
dct.subject syanojäkälä fi
dct.subject syanobakteeri fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Kaasalainen, Ulla
ethesis.supervisor Rikkinen, Jouko
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:faf55ba3-0bed-495d-ac76-436873cc7dec
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2020-03-10 13:00:17:670
ethesis.principalprofessor Enroth, Johannes
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202005052003
dc.type.dcmitype Text
ethesis.facultystudyline Biologian opettaja fi
ethesis.facultystudyline Teacher in Biology en
ethesis.facultystudyline Lärare i biologi sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH57_057_BIO
ethesis.mastersdegreeprogram Kasvibiologian maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Plant Biology en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i växtbiologi sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH57_002

Files in this item

Files Size Format View
parviainen_anna_maisterintutkielma_2020.pdf 5.110Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record