Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Miksi Yhdysvallat on ainoa kuolemanrangaistusta käyttävä länsimaa?

Show full item record

Title: Miksi Yhdysvallat on ainoa kuolemanrangaistusta käyttävä länsimaa?
Author(s): Knape, Rina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Discipline: Legal history
Language: Finnish
Acceptance year: 2014
Abstract:
Tämä tutkimus keskittyy kuolemanrangaistukseen länsimaissa. Kuten tiedämme, kyseinen rangaistus ei ole käytössa Euroopan maissa, mutta Yhdysvalloissa taas on. Tutkimuksen päätarkoitus on tuon eroavaisuuden taustalla olevien syiden selvittäminen. Jotta syitä voisi vertailla, täytyy ensin ymmärtää se tapahtumien kulku, joka on suurimmassa osassa länsimaita johtanut kuolemanrangaistuksen poistumiseen käytöstä ja lainsäädännöstä. Tutkimuksen alussa käsitellään Euroopan ja Yhdysvaltojen historiaa kuolemanrangaistuksen häviämisen aikakaudella, lähtien molempien osalta liikkeelle 1500-luvun paikkeilta. Historiallisten tapahtumien häviämisen selvittämisen jälkeen tutkimus keskittyy Yhdysvaltoihin. Lähtökohtaisena oletuksenani on, että Yhdysvallat on kulttuuriltaan hyvin samankaltainen valtio kuin muut länsimaat. Miksi kuitenkin muissa länsimaissa erittäin raakana ja ihmisoikeuksien vastaisena pidetyn rangaistuksen käyttäminen jatkuu Yhdysvalloissa? Tutkimuksen edetessä Yhdysvaltojen ja muiden länsimaiden väliltä löytyy joitain eroavaisuuksia. Yhdysvalloissa on esimerkiksi muokattu kuolemanrangaistuksen toteutustapaa siistimmäksi kuin muissa maissa, teloituksista hytyvä taho on muutettu valtiosta rikoksen uhrin perheenjäseniksi ja syrjintä etnisen taustan perusteella on esimerkiksi orjuuden seurauksena ollut runsasta. Mikään näistä tekijöistä ei kuitenkaan yksin riitä selittämään rangaistusjärjestelmien eroja. Eräs tekijä osoittautuikin kaikkein tärkeimmäksi: Yhdysvalloissa on heikompi valtio kuin muissa länsimaissa ja etenkin keskusvalta on heikkoa. Kansalaisilla ja heidän suosiostaan riippuvilla paikallistason päättäjillä on Yhdysvalloissa muihin länsimaihin verrattuna erittäin paljon vaikutusvaltaa, etenkin rikosoikeuden saralla. Näin ollen valtio ei ole voinut viedä läpi koko maata koskevaa päätöstä kuolemanrangaistuksen poistamiseksi. Kun esimerkiksi Yhdysvaltojen korkein oikeus totesi ratkaisussa Furman vs. Georgia kuolemanrangaistuksen olevan perustuslain vastainen, seurasi siitä kansalaisten äänekäs vastustus. Kuolemanrangaistus nousi Furman vs. Georgia -ratkaisun jälkeen osavaltioiden suvereniteetin symboliksi.


Files in this item

Files Size Format View
RinaKnape_ProGradu.pdf 1.181Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record