Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Lantapohjaisten kierrätyslannoitteiden markkinatutkimus

Show full item record

Title: Lantapohjaisten kierrätyslannoitteiden markkinatutkimus
Author(s): Anttila, Tuomas
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry
Degree program: Master's Programme in Agricultural Sciences
Specialisation: Agrotechnology
Language: Finnish
Acceptance year: 2020
Abstract:
Ravinteiden kierrätykselle on Suomessa valtava potentiaali, mutta kierrätyslannoitteiden markkinat ovat vielä kehittymättömät. Markkinoiden kehittämiseksi kierrätysravinteista tulee kehittää lannoitetuotteita ja niiden ympärille liiketoimintaa. Lannoitteiden täytyy olla taloudellisesti kannattavia sekä viljelijälle että lannoitteen valmistajalle. Tämän vuoksi tuotteet tulee hinnoitella oikein. Tässä tutkimuksessa selvitettiin, mitä viljelijät ovat valmiita maksamaan erilaisista lantapohjaisista kierrätyslannoitteista, mitkä asiat vaikuttavat heidän lannoitevalintoihinsa ja millaisia näkemyksiä viljelijöillä on kierrätyslannoitteiden ominaisuuksia ja käyttöä kohtaan. Lisäksi tutkittiin markkinoilla olevien kierrätyslannoitteiden hinnoitteluperusteita suhteessa niiden ominaisuuksiin, kuten ravinnepitoisuuksiin ja olomuotoon. Näiden tulosten mukaan viljelijöiden maksuhalukkuuteen vaikuttavia tekijöitä olivat lantapohjaisen kierrätyslannoitteen olomuoto, luomukelpoisuus ja hinta, sekä tilan pinta-ala, tuotantosuunta, tuotettu lantamäärä, kuuluminen ympäristökorvausjärjestelmään ja viljelijän suhde maatalouteen (sivutoiminen, päätoiminen) sekä aika, jonka hän on harjoittanut maataloutta. Viljelijät suosivat kuivia olomuotoja, ja luomuviljelijöiden maksuhalukkuus oli tavanomaisia viljelijöitä korkeampi. Maksuhalukkuudet olivat pääasiassa selvästi markkinahintoja alempia, mutta varsinkin luomutuottajista on löydettävissä potentiaalisia asiakkaita.
Nutrient recycling has a huge potential in Finland, but the recycling fertilizer market remains immature. Recycled nutrients should be developed into fertilizers and business activity around them to develop the market as well. Fertilizers must be profitable for the manufacturer and cost-effective for the farmer. Therefore, the fertilizers must be priced correctly. The aim of this study was to find out farmers willingness to pay for different types of manure-based recycling fertilizers, which factors affect farmers fertilizer choices and what are farmers opinions on recycling fertilizer attributes and use. Moreover, the pricing of existing recycling fertilizers was compared to their attributes like nutrient content and form. According to present results, the factors affecting farmers willingness to pay were form, eligibility to organic farming and price of the recycling fertilizer, as well as cultivated area and production sector of the farm, amount of manure produced on the farm, being part of environmental compensation scheme, and also the farmers relation to farming (part-time, full-time) and how long has he been farming. Farmers preferred fertilizers with dry form, and the willingness to pay of organic farmers was higher than that of traditional farmers. Willingness to pay for different recycling fertilizers was mostly much lower than market prices, but there are potential customers to be found, especially among organic farmers.
Keyword(s): kierrätyslannoite orgaaninen lannoite lanta maksuhalukkuus valintakoe viljelijäkysely


Files in this item

Files Size Format View
Anttila_Tuomas_Pro_gradu_2020.pdf 3.506Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record