Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Corporate responsibility and sustainable development goals in Finnish forest sector

Show full item record

Title: Corporate responsibility and sustainable development goals in Finnish forest sector
Author(s): Aalto, Joonas
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Discipline: Forest Economics and Marketing
Language: English
Acceptance year: 2020
Abstract:
Yritysvastuullisuus metsäsektorilla on noussut viime vuosina entistä tärkeämmäksi aiheeksi ilmastonmuutoksen ja viimeisimpänä hiilinielukeskustelun takia. Tämä tutkimus tuo lisää tietoa siitä, kuinka metsäyritysten vastuullisuusraportointi on muuttunut ja kuinka YK:n vuonna 2015 lanseeraamat kestävän kehitykset tavoitteet ovat vaikuttaneet metsäyritysten raportointiin. Tutkimuksen tavoitteena on sisällönanalyysiä hyödyntäen selvittää, kuinka suomalaiset metsäyritykset UPM, Stora Enso ja Metsä Group käsittelevät vastuullisuutta raportoinnissaan ja miten se on muuttunut tarkasteluaikavälillä vuosina 2009 – 2018. Lisäksi tutkitaan sitä, kuinka YK:n kestävän kehityksen tavoitteet näkyvät yritysten raportoinnissa ja kuinka yritykset suhtautuvat tavoitteisiin. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Aineisto kerättiin yritysten vuosi- ja vastuullisuusraporteista ja niitä täydennettiin yritysten asiantuntijahaastatteluilla. Analyysin perusteella vastuullisuusraportoinnissa käytetyt peruslähtökohdat pysyivät tarkasteluajanjaksolla samoina, mutta uudemmissa raporteissa oli nähtävillä, että lähtökohdat oli sidottu globaaleihin näkökulmiin paikallisen sidonnaisuuden sijaan. Lisäksi raportoinnissa korostui sidosryhmien merkitys. Yritykset kokivat kestävän kehityksen tavoitteet merkityksellisiksi, mutta ei täysin ongelmattomiksi. Merkittävimmät motiivit liittää kestävän kehityksen tavoitteet raportointiin liittyvät sidosryhmiin sekä mahdollisuuksiin hyödyntää kestävän kehityksen tavoitteita yrityksen vastuullisuusviestinnässä.
Keyword(s): Yritysvastuullisuus Metsäsektori


Files in this item

Files Size Format View
Aalto_Joonas_Pro_gradu_2020.pdf 1.272Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record