Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Epilepsialääkkeet lääkevaihdossa ja viitehintajärjestelmässä

Show full item record

Title: Epilepsialääkkeet lääkevaihdossa ja viitehintajärjestelmässä
Author(s): Rissanen, Johanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Degree program: Master's Programme in Pharmacy
Specialisation: Social pharmacy
Language: Finnish
Acceptance year: 2020
Abstract:
Lääkevaihto ja sitä täydentävä viitehintajärjestelmä ovat laskeneet lääkekustannuksia Suomessa. Epilepsialääkkeet eivät ole aiemmin kuuluneet lääkevaihdon piiriin, sillä epilepsian hoidossa eri valmisteet eivät välttämättä ole terapeuttisesti tarpeeksi samanarvoisia, ja pienikin muutos hoitotasapainossa voi altistaa epilepsiakohtauksille. Nykyisin epilepsialääkkeitä käytetään kuitenkin usein muihinkin käyttöaiheisiin, kuten psykiatrisiin sairauksiin ja kivun hoitoon. Vuonna 2017 lääkekorvausjärjestelmään tehtiin säästötoimenpiteitä, joiden yhteydessä epilepsialääkkeet sisällytettiin lääkevaihdon piiriin muissa käyttöaiheissa kuin epilepsian hoidossa. Lisäksi otettiin käyttöön poikkeava viitehintaryhmä, joka koski epilepsialääkkeistä pregabaliinia neuropaattisen kivun käyttöaiheessa. Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella epilepsialääkkeiden (pregabaliinin, gabapentiinin, topiramaatin, lamotrigiinin ja valproiinihapon) vaihtamista sekä hintojen kehitystä lääkevaihtoon ja viitehintajärjestelmään sisällyttämisen jälkeen vuoden 2017 alusta vuoden 2019 puoliväliin. Lisäksi tarkasteltiin näiden lääkeaineiden kustannusten, korvausmenojen sekä käyttäjä- ja reseptimäärien kehitystä. Aineistona käytettiin Kansaneläkelaitoksen reseptirekisteriin pohjautuvia tilastoja epilepsialääkkeiden lääkeostoista sekä lääkkeiden hintalautakunnan päätöksiä epilepsialääkkeiden viitehintaryhmistä ja viitehinnoista. Epilepsialääkkeiden vaihtaminen yleistyi tarkastelujakson aikana kaikilla lääkevaihdon piirissä olleilla viidellä lääkeaineella, ja vaihtokieltojen osuus resepteistä laski useimmilla lääkeaineista. Viitehinnat laskivat useimmissa tarkastelluista viitehintaryhmistä, mutta lähes yhtä usein viitehinta ei muuttunut. Viitehinnat laskivat enemmän viitehintaryhmissä, joissa oli useampia vaihtokelpoisia valmisteita. Lääkevaihdon ensimmäisenä vuonna 2017 lääkevaihtoon kuuluvien epilepsialääkkeiden kustannukset ja korvausmenot pääosin laskivat, vaikka lääkkeiden käyttö ei vähentynyt. Lääkevaihdon toisena vuonna kustannukset eivät juuri laskeneet. Pregabaliinin poikkeavan viitehintaryhmän vuoksi vaihtamatta jääneet reseptit aiheuttivat merkittävän osan lääkevaihtoon kuuluvien epilepsialääkkeiden kustannuksista. Pregabaliinille jäi siten todennäköisesti yhä säästöpotentiaalia poikkeavan viitehintaryhmän voimassaolon päätyttyä vuoden 2019 heinäkuussa, mitä on syytä tarkastella jatkotutkimuksissa.
Keyword(s): epilepsialääkkeet lääkevaihto viitehintajärjestelmä poikkeava viitehintaryhmä


Files in this item

Files Size Format View
Rissanen_Johanna_pro gradu_2020.pdf 732.4Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record